Prva pričest 2017.

Prva sveta pričest u Župi – 14. svibnja 2017.

Foto: Marko Puškarić