Prva pričest 2020.

Prva sveta pričest u Župi – 21. lipnja 2020.

Foto: Marko Puškarić