Prva pričest 2023.

Prva sveta pričest u Župi – 21. svibnja 2023.

Foto: Marko Puškarić