Radovi na crkvi 2016.

Obnova zvonika i krovišta župne crkve sv. Franje Ksaverskog