Svijećnica 2014.

Blagdana Svijećnice – Prikazanja Gospodinova u hramu

Foto: Marko Puškarić