Uskrs 2019.

Misa bdjenja Uskrsnuća Kristova – 20. travnja 2019.

Foto: Marko Puškarić