Krovište crkve

Krovište naše crkve pomalo dobiva konačni izgled, a na zvoniku i dalje traju tesarski i limarski radovi.

Hvala svima na darovima za obnovu naše župne crkve. Jedni uplaćujete u sakristiji, što odmah dođe i u župni listić, a drugi preko banke, koje onda pomalo upisujem, a bit ćete svi upisani kada dođe red. Hvala Vam još jedanput!

Molimo da radovi na tornju i krovu crkve, koji su uz Božji blagoslov započeti, Božjim blagoslovom budu i dovršeni.

13.11.2016.