Listopad 2016.

U subotu je bila radna akcija, na šest adresa smo odvezli drva, koja su pilili braća Miroslav i Stjepan Fašaić, te Marijan Krajinović i sin mu Marijan, kalao Štef Puđak tovarili Štef Petljak i Željko Ćosić, a vozili Filip Vukas i Mario Facković, dok su roštilj spremali Marko Glušac i Stipa. Svima iskreno hvala!

Na blagdan SVI SVETI sveta misa kod sv. Mihalja u 10.00 sati, a poslije blagoslov groblja.

Na MARKOVU POLJU – groblje, svetu misu u 15.00 sati predvodi pomoćni zagrebački biskup dr. IVAN ŠAŠKO.

U srijedu VJERONAUK za KRIZMANIKE

U subotu PRVOPRIČESNICI vjeronauk u 10.00 i u 11.00. sati.

Krovište naše crkve pomalo dobiva konačni izgled, a na Zvoniku pomalo se stavlja lim.

Molimo da radovi na tornju i krovu crkve uz Božji blagoslov započnu i Božjim blagoslovom budu dovršeni.

Iza svetih misa upisivanje za 24-ro satno moljenje Krunice.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…

– – – – –

Mjesec listopad posvećen je Majci Božjoj – Kraljici svete Krunice!

Okupimo se kod naših Raspela i u Kapelama na moljenje!

Utorkom iza svete mise Treće srce moli za Nerođene.

Četvrtkom iza svete mise kratko Klanjanje za Duhovna zvanja.

U srijedu 26. listopada susret PASTORALNOG i EKONOMSKOG VIJEĆA u 19.00 sati na župnom dvoru.

U srijedu 26. listopada VJERONAUK za KRIZMANIKE u 9.00 i u 10.00 sati.

U subotu 29. listopada PRVOPRIČESNICI vjeronauk u 10.00, 11.00. sati.

U subotu 29. listopada bila bi radna akcija – dobro došao bi traktor s prikolicom koji bi razvozio drva prema potrebitima – dobro bi bilo ponijeti motorku, i alatke za uređenje župnog dvorišta.

Započelo je pokrivanje crijepom naše crkve, a na Zvoniku pomalo se stavlja daska na koju dolazi lim.

Molimo da radovi na tornju i krovu crkve uz Božji blagoslov započnu i Božjim blagoslovom budu dovršeni.

Poslije svetih misa upisivanje za 24-satno moljenje Krunice.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…

– – – – –

Mjesec listopad posvećen je Majci Božjoj – Kraljici svete Krunice!

Okupimo se kod naših Raspela i u Kapelama na moljenje.

Utorkom iza svete mise Treće srce moli za Nerođene.

Četvrtkom iza svete mise kratko Klanjanje za Duhovna zvanja.

U srijedu 19. listoada VJERONAUK za KRIZMANIKE u 16.00 i u 17.00 sati.

U subotu 22. listopada PRVOPRIČESNICI vjeronauk u 10.00 i u 11.00. sati.

Molimo da radovi na tornju i krovu crkve uz Božji blagoslov započnu i Božjim blagoslovom budu dovršeni.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…

– – – – –

U srijedu 12. listopada VJERONAUK za KRIZMANIKE u 10.00 ili u 11.00 sati.

U subotu 15. listopada PRVOPRIČESNICI vjeronauk u 10.00 ili u 11.00. sati.

Molimo da radovi na tornju i krovu crkve uz Božji blagoslov započnu i Božjim blagoslovom budu dovršeni.

– – – – –

Mjesec listopad posvećen je Majci Božjoj – Kraljici svete Krunice!

Okupimo se kod naših Raspela i u Kapelama na moljenje.

Utorkom iza svete mise Treće srce moli za Nerođene.

Četvrtkom iza svete mise kratko Klanjanje za Duhovna zvanja

U subotu 8. listopada PRVOPRIČESNICI vjeronauk na župnom dvoru u 10.00 ili u 11.00. sati. Uključite se u jednu grupu.

Svi KRIZMANICI u subotu 8. listopada dođite u 14.00 sati u Crkvu.

U podrumu Farofa otvorena je izložba „LIKOVNI SUSRETIVUGROVEC 2016“. Dođite i pogledajte!

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić

23.10.2016.