Svi sveti 2015.

Na SVI SVETE misa u crkvi sv. Mihalja je u 11.15 sati, a iza toga blagoslov groblja. Na groblju MARKOVO POLJE svetu misu u 15.00 sati predvodi biskup VALENTIN POZAIĆ – iza mise blagoslov groblja.

Mjesec listopad posvećen je Majci Božjoj – Kraljici svete Krunice! Okupimo se kod naših Raspela i u Kapelama na moljenje.

Caritasove svijeće za predstojeće blagdane su 8 kuna, 4 za naš Caritas, a 4 za Centralni. Možete ih nabaviti u Sakristiji.

Srijedom vjeronauk za FIRMANIKE: I. grupa u 9.00 sati, II. grupa u 10.00 sati, a popodnevna smjena u 16.00 sati.

Subotom PRVOPRIČESNICI imaju vjeronauk na župnom dvoru u 10.00 i u 11.00. Bit će dvije grupe jer ih je manje.

Svi sedmaši imaju vjeronauk subotom u 14.00 sati u Crkvi.

Subotom u 12.00 sati proba Dječjeg zbora – uključite se!

U četvrtak 15. listopada u 19.00 sati susret Pastoralnog i Ekonomskog vijeća.

Utorkom iza svete mise Treće srce moli za Nerođene.

Četvrtkom iza svete mise kratko Klanjanje za Duhovna zvanja.

Svi KRIZMANICI u subotu 10. listopada dođite u 14.00 sati u Crkvu.

U subotu 10. listopada je sveta misa u PARUŽEVINI u 16.00 sati.

U podrumu Farofa otvorena je izložba „LIKOVNI SUSRETI – VUGROVEC 2015“. Dođite i pogledajte!

Imate najnoviji broj: Glas Koncila, MAK, naš župni listić, listić Molitvenih vjenčića…

25.10.2015.