Župni listić br. 1000

Tisućiti Župni listić

Naš Župni listić doživio je svoj 1000. broj. Njegovo neprekinuto izdavanje traje već 20 godina. Zahvaljujući trudu župnika vlč. Filipa Lucića, župljane svake nedjelje dočekaju misno evanđelje, komentar, nove obavijesti, raspored misa s nakanama, crtice i poticaji.

Listić redovito ima 4 stranice A5 formata, a umnaža se fotokopiranjem. Naklada mu je od 250 do 350 primjeraka.

Župni listić je od ožujka 2010. godine dostupan i na web-stranicama: www.zupa-vugrovec.com, na kojima se objavljuju i dodatni sadržaji, popraćeni aktualni događaji iz života Crkve i iz Župe te brojne fotografije…

Posjetite nas i svakako čitajte!

Marko Puškarić

separator - razdjelnik