Važnost svećeničkog poziva

Ribari ljudi

“Pođite za mnom, i učinit ću vas ribarima ljudi” (Mt 4,19)

Američka biskupska konferencija snimila je ovaj film kako bi potaknula mladiće da se odazovu Božjemu pozivu. U njemu sami svećenici iznose svjedočanstva o svojim životnim putevima, govore o izazovima današnjega svijeta koji pokušava Boga izgurati iz svih aspekata života te propituju kakav bi svijet bio bez svećenika. “Tko će dijeliti sakramente idućoj generaciji?”, pitaju se. Svijetu trebaju heroji, a naši svećenici zaista jesu heroji našega doba.

https://www.pastoralmladih.hr/Materijali/Filmovi/Ribari-ljudi.aspx

04.07.2011 Natrag