Virtualna šetnja bazilikom sv. Ivana Lateranskog u Rimu

U Rimu, koji je sagrađen na sedam brežuljaka, jedan od njih se zove Lateran, a na njemu je podignuta bazilika, Lateranska bazilika Svetog Ivana. To je službeno Papina katedrala, „majka i glava svih crkava“ u Rimu i u cijelom katoličkom svijetu. Katedrala potječe još iz vremena cara Konstantina Velikoga, a izvorno je bila posvećena Svetom Spasitelju. Dao ju je sagraditi papa Melhijad (311.-314. godine) na zemljištu koje je darovao car Konstantin (to je onaj što je kršćanima dao slobodu vjeroispovijedanja 313. godine čuvenim Milanskim ediktom). Tu je i jedna papinska palača u kojoj su smješteni brojni crkveni uredi. U Lateranu je održano čak pet ekumenskih tj. općih koncila (kakav je bio i onaj Drugi vatikanski) od 1123. do 1512. godine.

Spomenimo još jednu znamenitost te katedrale: u njezinu baptisteriju (mjestu gdje se obavljaju krštenja) papa Ivan IV. podigao je kapelicu solinskim mučenicima (naša Salona kod Splita), o čemu još i danas svjedoči jedan krasan mozaik, koji hodočasnici rado razgledaju.
 
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/index-en.html