Župni listić 621

godište XII, broj 49(621) − 4. prosinca 2016. godine

►►►ŽUPNI-LISTIĆ-621.PDF

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA

(Mt 3,1-12)

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: “Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!” Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: “Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovog kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se u oganj i baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.”

Komentar

O učinku Kristova došašća danas nam govore dvije slike: Ivan Krstitelj govori o oštrici koja je položena na korijen stabla koje ne donosi rod, a prorok Izaija o mladici koja izbija iz usahlog panja. I jedna i druga slika opomena su svima koji čekaju Gospodina. Prva govorio o obraćenju, a druga o vjernosti i ustrajnosti.


DAROVI ZA CRKVU 

 1. Obitelj ŠTABARKOVIĆ Zlatarska 95a, M. Polje 500 Kn
 2. IVAN ŠIMUNJAK Šenoe 91/2, Vugrovec 200 Kn
 3. IVAN ĐURKAN Šenoe 32, Vugrovec 200 Kn
 4. ANĐELKA KOČIĆ Zlatarska 52, M. Polje 100 Kn
 5. STJEPAN DOMENKUŠ Vugrovečka 44, G. Vugrovec 100 Kn
 6. ŽELJKO BLAŽINOVIĆ S. Rukljaća 2, Kučolovina 250 Kn
 7. ANICA GALOVIĆ Vugrovečka 88, G. Vugrovec 100 Kn
 8. FRANJO KOVAČIĆ Breg 21, Đurđekovec 200 Kn
 9. MIRKO DOMOVIĆ Zlatarka 89, M. Polje 100 EU
 10. KATICA KUNTIĆ Prigorska 52, Prekvršje 100 Kn
 11. STJEPAN ĐURAN Šimunčevečka 18, Šimunčevec 300 Kn
 12. IVAN SEDINIĆ Prigorska 83, Prekvršje 200 Kn
 13. Obitelj DUMIĆ Vugrovečka 7, G. Vugrovec 200 Kn
 14. ŽELJKA JAKŠETIĆ Draga 2a, G. Vugrovec 200 Kn
 15. Obitelj BANOVIĆ Habeka 29b, Prekvršje 200 Kn
 16. Obitelj ŠTIMAC Bolčevići 6, Kučilovina 200 Kn
 17. Obitelj PUKŠEC Prališće 15, Goranec 200 Kn
 18. ŽELJKO FLUKA Paruževinska 101b, Paruževina 300 Kn
 19. ANA FLUKA Fluke 5, Paruževina 100 Kn
 20. DARKO MILEKOVIĆ Đ. Kuntića 29, Prekvršje 500 Kn
 21. SLAVKA RIPIĆ Slatinska 43, Vugrovec 100 Kn
 22. STJEPAN PETLJAK Glavna 65, Đurđekovec 200 Kn
 23. N. N. Vugrovec 200 Kn
 24. DRAGICA FIŠTER Kuntaš 16, Đurđekovec 100 Kn
 25. MIRA FIŠTER Šenoe 34, Vugrovec 100 Kn
 26. RUŽICA DUTKOVIĆ Prigorska 65, Prekvršje 100 Kn
 27. FRANJO DUTKOVIĆ Đ. Kuntića 30, Prekvršje 200 Kn
 28. Obitelj PETRIĆ Vinogradska 6b, Kučanec 200 Kn
 29. STJEPAN FACKOVIĆ Slatinska 2, Vugrovec 500 Kn
 30. DUBRAVKO PUĐAK Vugrovečka 12, Dobrodol 200 Kn
 31. Obitelj MATKOVIĆ Vugrovečka103a, Dobrodol 1500 Kn
 32. Obitelj GODEC Vugrovečka 32, Dobrodol 500 Kn
 33. RUŽA POPOVIĆ Šimunčevečka 73, Šimunčevec 200 Kn
 34. FRANJO POPOVIĆ Dobrodolska 28, Dobrodol 200 Kn
 35. PEKČEC-BUDEK Prališće 1, Goranec 500 Kn
 36. RUŽA GREGORANIĆ Limbuška 34, Šimunčevec 200 Kn
 37. Obitelj LETEC Vugrovečka 41, G. Vugrovec 500 Kn
 38. Obitelj BLAŽINOVIĆ Aleja mira 9, M. Polje 400 Kn
 39. N. N. Vugrovec 100 Kn
 40. N. N. Prekvršje 100 Kn
 41. Obitelj GREGORANIĆ Limbuška 23, Šimunčevec 200 Kn
 42. N. Kučanec 300 Kn
 43. IVAN KLAIĆ Šenoe 30, Vugrovec 200 Kn
 44. ANTE BATISTA Puđaka 12, Dobrodol 1000 Kn
 45. ANKICA HABEK Habeka 2, Prekvršje 300 Kn
 46. KRUNOSLAV PAJNIĆ Zlatarka 18, M. Polje 150 Kn
 47. P-ELK d.o.o. 1000 Kn
 48. NIKO BOŠNJAK 200 Kn
 49. MILKICA KRANJČEC Odv. 12, Dobrodol 100 Kn
 50. Obitelj PETLJAK-VUGREK Glavna 12, Đurđekovec 200 Kn
 51. TIM-KABEL d.o.o. 7000 Kn
 52. MARICA BOLTEK Limbuška 25, Šimunčevec 200 Kn
 53. MANDA PAVLOVIĆ Vugrovečka 37, G.Vugrov. 100 Kn
 54. FRANJO BOLČEVIĆ Glavna 42, Đurđekovec 200 Kn
 55. KRISTIJAN BOGDANOVIĆ Prigorska 64, Prekvršje 70 Kn
 56. IVICA DROŽĐAN Prigorska 89b, Prekvršje 200 Kn
 57. IVANA GREGUREC GRAČAK Glavna 12, Đurđekovec 200 Kn
 58. LJUBICA ĆUK Pavlovići 12b, Goranec 100 Kn
 59. BAJKMONT d.o.o. 5000 Kn
 60. JASNA ŠOIĆ Glavna 50, Đurđekovec 500 Kn
 61. JOSIP GRAČAK 100 Kn
 62. Obitelj BAJKOVEC Dobrodolska 29a, Dobrodol 210 Kn
 63. NADA KIČIĆ Bregovita 14, Kučanec 100 Kn
 64. TERMOVOD 220 Kn
 65. MILAN PEKČEC 300 Kn
 66. STJEPAN BENKOVIĆ Grahovec 6, Dobrodol 200 Kn
 67. SILVIJE BARIČEVIĆ Odv.12, Dobrodol 200 Kn
 68. MLADEN VUGER Slatinska 8, Vugrovec 300 Kn
 69. HRVOJE LISAK Glavna 96, Đurđekovec 100 Kn
 70. BISERKA SALIĆ 300 Kn
 71. IVAN VUGER 250 Kn
 72. KRUNOSLV LAJB Odv. 6a, Dobrodol 150 Kn
 73. NIKOLA ŠTURLIĆ Aleja mira 6, M.Polje 200 Kn
 74. Obitelj MEGLAJ Vugrovečka 78, Dobrodol 200 Kn
 75. MILKA POLJAK Poljaki 4, Prekvršje 100 Kn
 76. Obitelj POLJAK Poljaki 2, Prekvršje 100 Kn
 77. STJEPAN DOMENKUŠ Vugrovečka 34, G.Vugrov. 200 Kn
 78. ANKICA MIJATOVIĆ Kostanjevec 8, Prekvršje 100 Kn
 79. N. N. M. Polje 100 Kn
 80. N. N. Goranec 100 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 5. XII. – 11. XII. 2016.

 • PON.
  – u 6.00 sati – Nakana
 • UTO.
  – u 6.00 sati + ĐURO Sandelić god., obit. Kuzmić i Facković, IVICA Kočić
  – u 18.00 sati + IVKICA god. i obit. Gračak i obit. Putak, RUŽA i FRANJO Fluka, KATICA i JOSIP Kovačić, JURE Jugec, obit. Ožbolt, MALČIKA Rožić, KATICA Marković, BARICA Hrupelj, ALOJZIJA i MATO Kuntić, VIKTORIJA Vukas, JOSIPA Poljak, VINKO, STJEPAN i MARICA Petljk, LUKA, RUŽA i obit. Fišter, MARTIN i KATICA Trempetić, IVAN, MIRICA i MIRO Škes, SLAVKO god., STJEPAN i JELICA Markotić
 • SRI.
  – u 6.00 sati – Nakana
 • ČET.
  – u 6.00 sati – Nakana
  – u 18.00 sati + RUŽICA FRANJO Meglaj, NADICA Kurelja, IVAN i BARA Vuger, FRANJO, MLADEN i obit. Popović, FRANJO i obit. Fiolić, ŠIMUN, VINKO, DARKO i DAVOR Sever, FLORIJAN i STJEPAN Petric, IVAN i LJUBICA Jagar
 • PET.
  – u 6.00 sati – Nakana
 • SUB.
  – u 6.00 sati + prvi hrvatski Predsjednik dr. FRANJO Tuđman
 • NED.
  – u 6.00 sati + MATO god., ŽELJKO i MANDA Damjanović, MARKO i RUŽA Baotić i na nakanu
  – u 11.15 sati – Župna

OBAVIJESTI:

Krovište naše crkve pomalo dobiva konačni izgled. Bit će još nekih manjih zahvata da bi izgledalo što ljepše, a na Zvoniku postavljen je lim, sada još malo se glanca, a uskoro dolaze jabuka i Križ.

Hvala dragome Bogu za dosada izvedene radove, molimo da i dalje blagoslivlja preostale radove.

Hvala na darovima za obnovu naše župne crkve. Jedni uplaćujete u sakristiji što odmah dođe i u župni Listić, a drugi preko Banke koje onda pomalo upisujem, bit ćete svi kada dođe red upisani. Hvala Vam još jedanput!

PRVOPRIČESNICI u subotu vjeronauk u 12.00 sati u Crkvi.

Krizmanici vjeronauk po rasporedu.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić, kalendare…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 550