Župni listić 623

godište XII, broj 51(623) − 18. prosinca 2016. godine

►►►ŽUPNI-LISTIĆ-623.PDF

IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA

(Mt 1,18-24)

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako: Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.” Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: “Evo, Djevica će žačeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!” Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.

Komentar

Sveti Josip je Gospodina ljubio poput Marije. On zauzima istaknuto mjesto među svetima i odabranima, jer je prihvatio postati Isusov otac pred zakonom, dati mu ime i zahvaljujući njemu, može Davidova loza prihvatiti u tom sinu – Boga s nama. Gospodin uzima tijelo čovjeka da učini djelo spasenja svijeta i da posveti čovjeka. Isus je potomak Davidov iz Jesejeva korijena, On je znak narodima, ključ koji nama sužnjima otvara vrata tamnice i onda vrata vječnoga života.


Znakovi koji će navijestiti drugi Kristov dolazak

Došašće pripravlja naše duše također za iščekivanje drugoga Kristova dolaska na kraju vremena; svijet će tada “ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom” suditi živima i mrtvima na općem sudu, nakon kojega će nastati “nova nebesa i nova zemlja, gdje pravednost prebiva”.

Isus Krist će doći kao Spasitelj svijeta, kao Kralj, Sudac i Gospodin čitavoga svemira. I iznenadit će ljude zaokupljene svojim poslovima i nesvjesne njegova skora dolaska: “Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti s dolaskom Sina Čovječjega.” 

Okupit će se oko njega dobri i zli, živi i preminuli: svi će se ljudi neodoljivo uputiti k pobjedničkom Kristu, jedni privučeni ljubavlju, a drugi primorani pravdom.

Pojavit će se na nebu “znak Sina Čovječjega”, sveti križ. Upravo križ toliko puta prezren i odbačen, “Židovima sablazan, poganima ludost”, koji su držali bezumnim, taj isti križ blistat će pred zapanjenim pogledom ljudi kao znak spasenja.

Isus Krist u punoj slavi pokazat će se pred onima koji su ga zanijekali – bilo u osobi ili u njegovoj Crkvi – onima koji ni na tome nisu stali, već su ga proganjali, onima koji su živjeli ignorirajući ga. Pokazat će se i onima koji su ga ljubili svojim djelima. Cijelo će se čovječanstvo uvjeriti da “Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ. I svaki će jezik priznati: ‘Isus Krist jest Gospodin!’ – na slavu Boga Oca”.

Imat ćemo tada potvrdu da su svi naši napori bili dobro usmjereni, bit ćemo sretni zbog svih dobrih djela koja smo učinili za Boga, iako ih možda nitko na ovome svijetu nije primijetio. I osjetit ćemo veliku radost kad ugledamo taj križ, koji smo tražili cijeloga svojega života i koji smo nastojali staviti povrh svih ljudskih djelatnosti. Bit ćemo radosni što smo kao vjerni sluge surađivali na kraljevstvu toga Kralja, Isusa Krista, kojega sada gledamo kako se pojavljuje u punom veličanstvu svoje slave.

Ova meditacija kratki je izvadak iz dnevnih meditacija koje se cjelovite nalaze u knjizi Francisca Carvajala: Razgovarati s Bogom. Svezak I. (Došašće – Božićno vrijeme – Bogojavljenje) 


BOG JE TU 

– Bog nije ovdje – odgovorio je maleni Božidar baki kad su ušli u crkvu osvrnuvši se na njene tvrdnje kako će ga tu susresti. – Ali on je tu – potvrdila je baka. – Gdje? Ovdje nema nikoga – inzistirao je Božidar uvjeren da su sami u crkvi. Baka, s druge strane nije znala što bi mu i kako odgovorila. Odlučila je Božidara dovesti pred pripremljene jaslice koje mu je željela pokazati, ali budući da je još uvijek bilo vrijeme Adventa, jedna je figurica nedostajala; upravo je maleni Bog, djetešce Isus, nedostajao.

– Vidiš li one prazne jaslice? – upitala je baka Božidara.

– Da. Misliš ovo u sredini?

– Baš to. To je prazno mjesto rezervirano za Boga. Tu će on doći na svijet, tu će se, u staji, roditi.

– Znači Bog tek treba doći? – nije shvaćao Božidar.

– Da i ne, jer u određenom smislu, on je već tu, Znaš li kako je pravo ime Bogu? – nastavila je objašnjavati baka.

– Ne, znam samo da se zove Bog. Ne znam zapravo niti tko je on.

– Ime mu je Emanuel, a to znači da je on Bog s nama, znači da je uvijek tu uz nas.

– Ali kako kad ga nema?

– Nama se samo čini da ga nema zato što ga ne možemo vidjeti, ali on je stvarno tu.

– Kako to onda možemo znati? Ako je nevidljiv, kako ga možemo vidjeti?

– Bog se ne može vidjeti običnim očima jer on nije kao mi, njega vidimo samo duhovnim očima. Kad čovjek osjeti toplinu u srcu i kad mu nestane svaki strah, kad je radostan i utješen, to se sve događa kad je Bog u blizini. Samo što mnogi ne znaju da je to Bog jer ne znaju gledati svojim duhovnim očima. – Ah, onda sam ja jučer vidio Boga – brzo je zaključio Božidar.

– Stvarno? Kako to? – začudila se baka.

– Pa kad sam jučer po mraku skrenuo u krivu ulicu i nisam se znao vratiti doma, ali mama me je tražila i kad me je našla i primila za ruku, odjednom me više nije bilo ničega strah niti mi je više bilo zima – tako je Božidar naučio da je Bog među nama, a još više od toga, naučio je gledati Boga.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 19. XII. – 25. XII. 2016.

PON. u 6.00 sati – nakana
UTO. u 6.00 sati

u 18.00 sati

+ BOŽO god. i obit Pavić, BARA, god. IVAN i IGNAC Petljak

+ TOMO, MIJO i BARA Galović, MARICA i MIJO Škes, ANICA, JOZO, BERISLAV Bilanović,MARTINA god.,VID, VIDEK i NENAD Hrenović, VLADO Brajović, ALOJZ, EVA i PETAR Fišter i OLGA Gračak, MARICA god., TOMO Tomašek i obit. Fulir, IVAN god.FRANJO,STJEPAN i RUŽA Čvek, MARICA, KATICA, ZVONKO i obit. Podgorski, ĐURO,MIJO i MARTINA Čvek, STJEPAN, ANTUN i JALŽA Pavlović, MARTIN i obit. Fulir,IVAN god.FRANJO i BARA Bezeredi, TOMO, IVAN i RUŽA Židak, IVAN i KATICA Facković, DRAGICA i TOMO Poljak, ZLATKO Sokač i obit. Puđak, Pregorec i Žunić, TOMO Pukšec, LJILJANA Blažinović, JAGICA i ŠIMUN Sajković, RUŽICA i IVAN Blažinović, NADA Fiolić, OLGA, STJEPAN i obit. Gračak, MARICA i KATA Petljak

SRI. u 6.00 sati – nakana
ČET. u 6.00 sati + LEONARDO Vugrinec, ANĐELA i GABRIJEL Mrkoci
PET. u 6.00 sati – nakana
SUB. u 6.00 sati

u 20.00 sati

u 24.00 sata

+BARICA god. i MATO Šebek, KATA i FRANJO Kasanda

+ IGNAC i MANDA Paulić, IVAN i obit. Poljak, SLAVICA Glogovec

– POLNOĆKA, + ANĐELA Pukšec

NED. u 9.15 sati

u 11.15 sati

u 15.00 sati

 + IVAN god. i obit. Vuger i obit. Matuš

– Župna

– Blagoslov djece

OBAVIJESTI:

Pola sata prije jedne i druge POLNOĆKE prigodni program.

Poslije polnoćke naši VATROGASCI će nas počastiti kuhanim vinom i tamburicama – iskreno im hvala.

Hvala dragome Bogu za dosada izvedene radove, molimo da i dalje blagoslivlje preostale radove.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić, kalendare…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 600