Župni listić 667

godište XIII, broj 43(667) − 29. listopada 2017. godine

►►►ŽUPNI-LISTIĆ-667.PDF

XXX. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 22,34-40)

U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: “Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?” A on mu reče: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.”

Najveća zapovijed - Ljubi!

Komentar

Sveti Augustin je kazao: “Ljubi i čini što hoćeš!” Jer, istinska ljubav može činiti samo ono što je dobro. Trebali bismo se otvoriti životu drugih, uživiti se u situaciju brata i ponuditi se za svaku pomoć, za prisutnost koja ohrabruje.
Gospodine, znam da Te ne ljubim dovoljno. To je najveća zapovijed, a opet je tako nesavršeno obdržavam. Pomozi mi da Te savršenije ljubim!

Ti veliš: “Što god ste učinili jednome od ove moje najmanje braće, meni ste učinili!” Kažeš da je druga zapovijed jednaka onoj prvoj. Stoga: pomozi mi da otkrijem ljubav prema Tebi upravo u ljubavi prema bratu čovjeku.