Župni listić 673

godište XIII, broj 49(673) − 10. prosinca 2017. godine

►►►ŽUPNI-LISTIĆ-673.PDF

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA (Mk 1,1 -8)

Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: “Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ‘Pripravite put Gospodinu, poravnajte mu staze!’” Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: “Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.”

Adventski vijenac - 2. nedjelja došašća

Komentar

Ivan je bio glas koji viče, glas koji se nije dao nadjačati od drugih ponuda svijeta. Kako ću, Isuse, pozivati ljude da poravnavaju staze i prokrče put kroz pustinju, ako su i staze moga života krivudave i grbave? Kako ću pomoći drugima da Te otkriju i nađu, kada i sam često lutam daleko od Tebe?

Nisam dostojan odriješiti Ti remenje na obući, ali ipak Te molim, učini da budem od neke koristi za Tvoje kraljevstvo. Neka se u meni dogodi život obraćenja, da bih i ja bio glas koji će ljude upućivati na Tebe!


PRIČA O PUTU PREMA USPJEHU

Dva kamena su pričala. Jedan se nalazio na podu crkve, a drugi kamen je isklesan u obliku veličanstvenog kipa.

Jednog dana čovjek je ušao u crkvu da bi se pomolio i čuo je kako kamen na podu kaže kamenu u obliku kipa: “Zašto je to tako, zašto svatko stane na mene i divi se tebi? Zar nismo dva kamena?” Kamen u kipu reče: “Da, naravno, zar se ne sjećaš? Na početku smo bili jedan kamen. Kipar je otišao u kamenolom i uzeo nas je kao jedan, ali mi smo bili preveliki da bi radio na nama i zato nas je podijelio. Za početak, on je odabrao tebe. Uzeo je alat da bi te počeo oblikovati, ali ti si toliko galamio, vrištao i plakao da te je on spustio i rekao: Ova stvar predstavlja gubljenje vremena i ne mogu raditi s njim. Zatim je izabrao mene. Ponovo je uzeo svoj alat i počeo raditi, a ja sam mislio: Mora da postoji neki razlog zašto je ovaj čovjek došao i uzeo me odande gdje sam živio sretno i u miru, prepolovio me i počeo lomiti. Mora postojati neki razlog za to. Ja sam šutio. Prošao sam kroz sve to, nastavio sam šutjeti i pogledaj sada mene, a vidi sebe. To je razlog zbog kojega ljudi stanu na tebe i dive se meni.” Slično se događa kada nešto drugo želite postići. Ako želite biti na vrhu u svojoj profesiji i ako hoćete postići vrhunac u svojoj karijeri, ako želite dostići krajnji domet u duhovnom životu, da dođete do najvišeg nivoa, morate proći kroz odgovarajuću disciplinu, morate se suočiti s izvjesnim teškoćama, ali, naravno, o tome nikada ponovo nećete pričati. Ljudi koji vašu sreću vide kao gotov proizvod, nisu imali prilike da vas gledaju dok ste morali da prolazite kroz neugodna iskustva. I zato čovjek pomisli: Zašto se vi ne morate suočavati s teškoćama s kojima se ja moram nositi? Zašto je to tako lako za vas, a teško za mene?

To nije lako ni za koga. Svatko se mora uhvatiti u koštac s takvom vrstom izazova. Stvar je samo u tome da ga neki ljudi prihvaćaju i to shvaćaju kao dio razvoja, dok drugi ljudi govore: Ne, ja to ne želim, zašto se to meni događa?

IMAŠ LI TOLIKO OTVORENOSTI PREMA BOGU DA JEDNOM TJEDNO O NJEMU NEŠTO KRATKO PROČITAŠ?


DAROVI ZA CRKVU 

 1. Mato i Doma MARTINČEVIĆ Ledinice 5, Đurđekovec 1000 Kn
 2. STJEPAN PEKČEC Prališće 9, Goranec 200 Kn
 3. STJEPAN SAMEC Odv.6, Dobrodol 400 Kn
 4. ANKA HOJANIĆ Šenoe 13, Vugrovec 200 Kn
 5. Obitelj IŠTVANIĆ Vugrovečka78, Dobrodol 200 Kn
 6. Obitelj STRANCARIĆ Pajurini 10, Goranec 300 Kn
 7. MARE RUŽIĆ Limbuška 11, Šimunčevec 300 Kn
 8. AMALIJA FACKOVIĆ Gračaki 4, Kučanec 200 Kn
 9. Obitelj PECIKOZA Zlatarska 52C, M. Polje 200 Kn
 10. MARKO LULIĆ Klanjec 8, Đurđekovec 300 Kn
 11. STJEPAN BOLČEVIĆ Bolčevići, Kučilovina 200 Kn
 12. BARICA BLAŽINOVI Kučilovečka 37, Kučilovina 200 Kn
 13. SLAVICA SAMEC STOJANOV Kašinska 145, Sesvete 200 Kn
 14. JASNA ŽUMBAR Habeka 17, Prekvršje 200 Kn
 15. FACKOVIĆ-KOVAČIĆ Glavna 68, Đurđekovec 500 Kn
 16. MLADEN MRDALJ Šenoe 38, Vugrovec 100 EU
 17. RAMLJAK Rimski put 8, Kučanec 400 Kn
 18. N. N. 250 Kn
 19. VLADIMIR FIOLIĆ Grahovec 32, Dobrodol 300 Kn
 20. IVAN DAMJANOVIĆ Vugerselska 33, Vugrovec 200 Kn
 21. BOŽO ANTIĆ Habeka 14C, Prekvršje 150 Kn
 22. Božica i Slavko PREČKO Habeka 14A, Prekvršje 100 Kn
 23. MARIJA BELAJSA Habeka 5, Prekvršje 50 Kn
 24. IVAN KOČIĆ Zlatarska 52, M. Polje 200 Kn
 25. GORAN ANDRIĆ Glavna 4 Đurđekovec 500 Kn
 26. IVICA ILIBAŠIĆ Draga 23A, G. Vugrovec 150 Kn
 27. SLAVKO JELICA Gupca 7a, Kučanec 300 Kn
 28. JOSIP KOHANIĆ Dobrodolska 17a, Dobrodol 200 Kn
 29. KRUNOSLAV FILIPOVIĆ Vugrovečka 19, G. Vugrovec 200 Kn
 30. DAVOR SOKLIĆ Dobrodol bri. 9, Dobrodol 200 Kn
 31. ŽELJKO RUDAR Poljaki 4, Prekvršje 100 Kn
 32. DINKO GAŠPAR Vinogradska 6, Kučanec 100 Kn
 33. NIKOLA ŠTURLIĆ Aleja mira 6, M. Polje 200 Kn
 34. STJEPAN DOMENKUŠ Vugrovečka 44, G. Vugrovec 100 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 11. XII. – 17. XII. 2017.

PON. u 6.00 sati + MILE Miletić
UTO. u 6.00 sati

u 18.sati

+ RUŽICA i obit. Vuger, VID i marija Galović, MARA Vidakušić, NIKOLA Bošnjak god.

ŠIMUN, VINKO i DARKO Sever, MARTIN Vuk, ALOJZ, IVAN, FRANCA, ANČICA Prusec, MARICA Fišter, TOMO, PETAR, KLARA Trempetić, VINKO i MALČA Hrenović, BARICA i STJEPAN Petljak, IVAN Dutković, ANICA god. MAGDA i IVAN Samec, RUŽA i JOSIP Meglaj, NIKOLA i NIKA Đeltić i PETAR Dučkić, MARKO i NADA Suman

SRI. u 6.00 sati + SLAVICA Domenkuš, LUCIJA Čabraja
ČET. u 6.00 sati + JOSIP, MILAN i ANTE Škopljanac
PET. u 6.00 sati STJEPAN, IVAN i KATICA Fluka, IGNAC i ANĐELA Tomurad
SUB. u 6.00 sati + STIPAN IVKA i DOMO Gazić
NED. u 6.00 sati

u 11.15 sati

u 15.00 sati

– Župna

+ MATO, MANDA i ŽELJKO Damjanović, MARKO i RUŽA Baltić, nakana

– U GORANCU

OBAVIJESTI:

Krizmanici vjeronauk subotom u 12.00 sati prva grupa, a u 13.00 sati druga grupa te oni koji idu u školu u Sesvete.

U subotu PRVOPRIČESNICI vjeronauk na župnom dvoru.

Naša župna BOŽIĆNA ISPOVIJED u ponedjeljak u 18.00 sati.

Iza nedjelje ispovijedat ću naše starije i bolesne po kućama, molim Vas da pomalo ih i prijavite, pogotovo one kod kojih još nisam bio.

Treća nedjelja Došašća je „NEDJELJA CARITASA“ pa svojim darom izađimo ususret potrebitima.

Imate KALENDARE, DANICE, koje možete nabaviti u Sakristiji kao i najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, župni listić…