Župni listić 708

godište XIV, broj 32(708) − 26. kolovoza 2018. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-708.PDF

XXI. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Iv 6,60-69)

U ono vrijeme: Mnogi od Isusovih učenika rekoše: “Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?” A Isus znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: “Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je i prije bio? Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su.”
“A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.” Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: “Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca.” Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Reče stoga Isus dvanaestorici: “Da možda i vi ne kanite otići?” Odgovori mu Šimun Petar: “Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.”

Isus i učenici

Komentar

“Kome da idemo?” Sami su srušili sve mostove iza sebe. Svu su nadu položili u Isusa, sve su prilike vlastitog života povezali s njime, odrekli se dotadašnjeg načina života. Isus će postati živi kruh koji postaje nenadomjestivom hranom. Vjernost je veoma dinamična; ona je traženje, otkrivanje, divljenje, iznenađenje. Vezati se uz Njega ne znači biti okovan, već slobodan i u neprestanom hodu u otvorenosti za iznenađenja i novosti.


PRIČA O MOLITVI I LISICI

Jedno ti ne znaš, o, mudri čovječe…

U Egiptu, gdje je u prva kršćanska vremena bilo puno velikih manastira, jedan se monah družio s neobrazovanim jednostavnim seljakom – felahom. Jednom je prilikom taj seljak rekao monahu:

“I ja štujem Boga koji je stvorio ovaj svijet! Svaku večer nalijevam u zdjelu kozjega mlijeka i stavljam ga pod palmu. Noću Bog dođe i popije moje mlijeko. Jako mu se sviđa! U zdjeli nikada ne ostane ni kapi!”

Kada je čuo te riječi, monah nije mogao, a da se ne nasmije. Blagim i razumnim riječima objasnio je prijatelju da Bogu ne treba kozjega mlijeka. Međutim, seljak je tvrdoglavo tjerao svoje. Tada mu je monah predložio da sljedeću noć potajice prate što će se dogoditi nakon što posudu s mlijekom ostave pod palmom.

Rečeno-učinjeno: te noći monah i seljak pritajiše se nedaleko od palme i uskoro su pri mjesečini ugledali kako se k zdjeli prikrada lisica. Popila je sve mlijeko i oblizala zdjelu. Seljak je bio kao gromom pogođen.

“Da”, skrušeno je priznao, “sada vidim da to nije bio Bog!” Monah ga je htio utješiti pa mu je uzeo objašnjavati da je Bog duh, da je potpuno drukčiji od našega svijeta, da ga ljudi mogu upoznati na poseban način… No seljak je samo stajao pred njim oborene glave, a onda je zaplakao i otišao u svoj kućerak.

Monah se također uputio u ćeliju. Međutim, kada je došao do nje, u čudu je vidio anđela kako mu se ispriječio ispred kućnoga praga. Monah je uplašeno pao na koljena, a anđeo mu je rekao:

“Taj jednostavni čovjek nije ni obrazovan, ni vičan knjigama niti mudar da o Bogu misli drukčije nego kako je činio. A ti si mu u svoj svojoj mudrosti i načitanosti oteo tu mogućnost. Reći ćeš da si ispravno postupio? Međutim, jedno ti ne znaš, o, mudri čovječe: Bog, koji je vidio iskreno srce toga seljaka, svake je noći slao lisicu kod palme da ga utješi i prihvati njegovu žrtvu.”

Gornji tekst je izvadak iz knjige Tihona Ševkunova “Nesveti sveti i druge priče”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net.


DAROVI ZA CRKVU

  1. BISERKA ROŽIĆ Glavna cesta 33, Goranec 300 Kn
  2. INDUSTRIA VOCABULI Vugrovečka 64, G. Vugrovec 250 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


Ovih dana naputila nas je:

MARA PAJURIN r. Blažinović iz Goranca u 88. godini

Dobri Bože uvedi je u svoje vječne stanove!


PRIČA O SNALAŽLJIVOM MAGARCU…

Svaka naša nevolja jedna je stepenica…

Jednog dana u seljakov bunar upadne magarac. Dok je životinja satima sažaljivo njakala, seljak je pokušavao smisliti način kako da spasi magarca. Napokon je odlučio da životinju, budući da je već stara, a bunar ionako suh, nije vrijedno spašavati.

I zato pozove susjede da mu pomognu. Svi zgrabiše lopate i počeše bacati zemlju u bunar. Nakon nekog vremena seljak pogleda u bunar. Bio je silno iznenađen prizorom.

Naime, magarac bi svaku lopatu zemlje otresao sa svojih leđa, te je iskoristio kao stepenicu na koju bi se popeo. Tako je ubrzo bio vrlo blizu vrha. Naposljetku je jednostavno zakoračio preko ruba bunara i sretno iskočio!

U životu ćeš morati pretrpjeti brojne probleme. Tajna tvog uspjeha sastoji se u tome da svaki problem zbaciš sa svojih leđa i iskoristiš ga kao stepenicu da se popneš korak više.

Nepoznati autor


Povuci svoje srce iz svijeta prije nego Bog uzme tvoje tijelo iz njega.

Bl. Ivan Avilski (1500. – 1569.)

Ljubav je oblik, pokretač, majka i korijen svih kreposti.

Sv. Toma Akvinski (1225. – 1274.)


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 27. VIII. – 2. IX. 2018.

PON. – – – – – – – – – –
UTO. u 18.00 sati ++ obit. Brkić, Faust, Koši, Jakopović i na nakanu, IVAN I MARICA Vukas, FRANJO, STJEPAN, MIJO i STANKA Sedinić, IVAN i BARICA Blažinović, MIRKO Popović god., RUŽA, CILA, FRANJO, MARTIN st. MARTIN ml Popović, DRAGUTIN, RUŽA, MILKICA, MARICA i STJEPAN Trempetić, STJEPAN Barberić, MARA Pajurin, RUŽICA Grljak, MARICA i JOSIP Filipović, RUŽICA god, VID, STJEPAN,MARICA i obit. Šimunjak, FRANJO i obit. Kletuš, FRANJO Popović god., JOSIP Ban god. MARTIN i KATICA Trempetić, MIRICA, IVAN i MIRO Škes, obit. Fišter
SRI. u 18.00 sati – Nakana
ČET. – – – – – – – – – –
PET. – – – – – – – – – –
SUB. u 18.00 sati – Nakana
NED. u 9.15 sati

u 11.15 sati

+ IVAN i obit. Galović, IGNAC MARICA i obit. Rožić, ANA i PETAR Komin i na nakanu

– Župna

OBAVIJESTI:

Utorkom iza svete mise TREĆE SRCE moli za nerođene.

Od sljedeće nedjelje svete mise su u 9.15 i u 11.15 sati.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 400