Tri kralja 2019.

Župni listić 727

godište XV. broj 1(727) − 6. siječnja 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-727.PDF

BOGOJAVLJENJE – SVETA TRI KRALJA (Mt 2,1-12)

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: “Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.” Kad to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: “U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: ‘A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj – Izraela!” Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: “Pođite”, reče, “i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.” Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

Komentar:

Vjera je ponajprije rizik, a vjernik nije smješten u neku vrstu duhovne udobnosti, nego njega trajno izaziva Božja riječ. Dobro je to imati na umu i ne zaboraviti da Božje kraljevstvo ne pripada onima koji mirno čekaju, već onima koji odlučno kreću, uvijek onim putem koji se ne može nadzirati, koji čuva novost.


ŽUPNA STATISTIKA 1. I. – 31. XII. 2018. godine

Godina 2018. 2017. 2016. 2015.
KRŠTENI 47 46 48 59
SPROVODA 55 43 50 68
VJENČANI 13 17 15 18
KRIZMANIKA 51 56 56 64
PRVOPRIČESNIKA 55 56 52 55
PRIČESTI 16.500 16.000 15.500 15.000

Radovi na crkvama sv. Franje Ksaverskog i sv. Mihalja

U 2018 godinu ušli smo sa postavljenom skelom za polovicu crkve, uređenjem fasade. Izvučene su profilacije, a sve pod budnim okom Zavoda za zaštitu spomenika. Bivši djelatnik, a sada u mirovini gospodin Mladen Perušić i djelatnica zavoda gospođa Maja, nadzirali su radove. Restaurator Josip Jerković obnovio je kamene okvire prozora i ulaznih vrata, nove prozore od ariša izradio je domaći sin Franjo Vuger, a Branko Tomurad još jedan domaći sin obojao je crkvu. Domaća tvrtka „FOTON“ u vlasništvu Stanka Čuljka iz Vugrovca izvodila je radove pod devizom, nismo brzi, nismo skupi al’ smo zato najbolji.

U radovima uređenja fasade i sokla u polovici financiranja sudjelovao je grad Zagreb, po natječaju na koji se župa prijavila i uspješno prošla. Hvala im! Drugu polovicu radova platila je župa. Vrijednost radova bila je 486.000 kuna. Hvala Bogu, sve smo isplatili!

U crkvi svetog MIHALJA, dovršena je nakon par godina korska klupa iz 17. stoljeća, postavljena je skela u Svetištu crkve sv. Mihalja. Zaštićen je svod svetišta, učvršćen da više ne propada.

U 2018. godini nastavljeni su istražni radovi povijesnih slojeva žbuke i oslika cjelokupne unutrašnjosti.

Stratigrafskim raslojavanjem utvrđen je velik broj slojeva žbuke i naliča, s iznimnim vrijednim nalazima iz svih povijesnih razdoblja postojanja crkve.

U subotu 13. listopada u Zagrebačkoj katedrali, po rukama našeg nadbiskupa i kardinala Josipa Bozanića za đakona je zaređen naš bogoslov MAJK RUŠEC.

U subotu 29. XII. naš KUD za sve župljane priredio je prekrasan Božićni koncert, tom prilikom promoviran je i katalog „Misno ruho župe sv. Franje Ksaverskog u Vugrovcu“.


DAROVI ZA CRKVU

 1. Obitelj PUKŠEC Kučilovečka, Kučilovina 300 Kn
 2. TOMO BARIČEVIĆ Dobrodolski odv. 4, Dobrodol 200 Kn
 3. BARICA PEKČEC Prališće 7, Goranec 150 Kn
 4. FRANJO BAHMET Paruževinska 39, Paruževina 200 Kn
 5. JOSIP BALOG Paruževinska 17, Paruževina 200 Kn
 6. Obitelj GRLJAK 200 Kn
 7. STJEPAN DOMENKUŠ Vugrovečka, G. Vugrovec 200 Kn
 8. IVAN SEDINIĆ Prigorska 83, Prekvršje 200 Kn
 9. ANKA HOJANIĆ A. Šenoe 13, Vugrovec 200 Kn
 10. DAVOR KLETUŠ Kučilovečka 59, Kučilovina 200 Kn
 11. Obitelj MARJANOVIĆ Kletuša 1, Kučilovina 200 Kn
 12. BRANKO TOKIĆ Vukasova 3, G.Vugrovec 200Kn
 13. PETAR ŠITUM Dobrodolska28, Dobrodol 300 Kn
 14. IVAN TREMPETIĆ A. Šenoe 25, Vugrovec 500 Kn
 15. LUKA KOVAČIĆ Ledinice 3, Đurđekovec 50 Eu
 16. BOŽO VUGER M. Gupca 42, Kučanec 200 Kn
 17. MLADEN SEVER Zlatarska 20, M. Polje 400 Kn
 18. JURAJ KOŠČEVIĆ Svetomatejska 4, Dobrodol 50 Eu
 19. ZLATKO KUNTIĆ Prigorska 63, Prekvršje 200 Kn
 20. ZLATKO KUNTIĆ Prigorska 63, Prekvršje 400 Kn
 21. JOSIP TULE Šimunčevečka 24, Dobrodol 300 Kn
 22. Obitelj SARAGA O. Habeka 79, Prekvrše 300 Kn
 23. Obitelj DOMENKUŠ Vugrovečka 7, G Vgrovec 500 Kn
 24. FRANJO PRUSEC Slatinska 13, Vugrovec 200 Kn
 25. Obitelj PIJETLOVIĆ Klanjec 9, Đurđekovec 600 Kn
 26. VJEKOSLAV SAMEC Vugrovečka 23A, Dobrodol 50 Eu
 27. VELIMIR LOZIĆ Rožići 9, Goranec 300 Kn
 28. ANKICA MIKUŠIĆ A. Šenoe 12, Vugrovec 200 Kn
 29. MARICA HRENOVIĆ Zlatarska 17, M. Polje 300 Kn
 30. KATICA BOLČEVIĆ Vugrovečka 34, Dobrodol 200 Kn
 31. MARIJA BAKULA Vugrovečka 18, Dobrodol 200 Kn
 32. STJEPAN SAMEC Vugrovečka 22, Dobrodol 200 Kn
 33. MARICA JAKUŠIĆ Banov brijeg 6, Vurnovec 200 Kn

 Svim darovateljima iskreno hvala!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 7. I. – 13. I. 2019.

PON. – – – – – – – – – –
UTO. u 18.00 sati Na nakanu, IVAN god. MIJO i ANA Đurinec, FRANJO i MARICA Galović, TOMO i ŽELJKICA Fišter, MILKA Baričević god., i obit. Dumić, MARTIN god. i SLAVICA Vrban, MIRA god. i obit. Baričević, FRANJO Poljak god., TOMO Kereš, LJUBICA Trempetić, za Duše u čistilištu, STJEPAN Gajski, IVAN Domenkuš i DANICA Kos
SRI. u 18.00 sati + STIPAN, IVKA i DOMO Gazić
ČET. u 18.00 sati + PAVICA Domović
PET. u 18.00 sati + ALOJZ, LJUBICA i DRAGICA Krajnik
SUB. u 18.00 sati + STJEPAN Petric, MARTIN Vukas god.
NED. u 9.15 sati
u 11.15 sati
+ MARKO Mihaljević god.
– Župna

OBAVIJESTI: 

Danas završavamo blagoslov obitelji. Hvala vam na toplom prijemu u vaše domove i na daru koji ste dali za našu župu. Vjerujem da će Božji blagoslov, koji smo “sijali”, donijeti Božje plodove ljubavi i mira u vaše obitelji.

Utorkom iza svete mise „TREĆE SRCE“ moli za nerođene.

Četvrtkom iza svete mise klanjanje i blagoslov PRESVETIM.

U subotu u 12.00 sati proba Malog zbora.

Možete pogledati BOŽIĆNU IZLOŽBU u Podrumu župnog dvora.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 500