Doručak s Isusom

Župni listić 744

godište XV. broj 18(744) − 5. svibnja 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-744.PDF

III. VAZMENA NEDJELJA (Iv 21,1-19)

U ono vrijeme: Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: “Idem ribariti.” Rekoše: “Idemo i mi s tobom.” Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: “Dječice, imate li što za prismok?” Odgovoriše mu: “Nemamo.” A on im reče: “Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.” Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: “Gospodin je!” Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata. Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: “Donesite riba, što ih sada uloviste.” Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: “Hajde, doručkujte!” Znali su da je Gospodin. Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih. Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: “Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?” Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim!” Kaže mu: “Pasi jaganjce moje!” Upita ga po drugi put: “Šimune Ivanov, ljubiš li me?” Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim!” Kaže mu: “Pasi ovce moje!” Upita ga treći put: “Šimune Ivanov, voliš li me?” Ražalosti se Petar što ga upita treći put: ‘Voliš li me?’ pa mu odgovori: “Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.” Kaže mu Isus: “Pasi ovce moje!” “Zaista, zaista, kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke, i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.” A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: “Idi za mnom!”


LJUBAV

Bio jednom jedan otok, na kojem su živjeli svi osjećaji i ljudske vrijednosti: Dobra Volja, Tuga, Znanje i među ostalima i Ljubav. Jednog su dana shvatili da će njihov otok potonuti, te su pripremili svoje brodove kako bi ga napustili. Jedino je Ljubav željela ostati do posljednjeg trenutka. Kada je otok bio tren do potonuća Ljubav je odlučila potražiti pomoć.

Bogatstvo je prolazilo u blizini i Ljubav je upitala: “Bogatstvo, možeš li me povesti sa sobom? Ne mogu, mnogo je zlata i srebra na mom brodu, nemam mjesta.” Ljubav tada odluči pitati Ponos koji je prolazio na veličanstvenom brodu. “Ponose, preklinjem te, možeš li me povesti sa sobom? Ne mogu ti pomoći, Ljubavi” odgovori Ponos. “Ovdje je sve tako savršeno, mogla bi mi uništiti brod.” Tada je Ljubav zamolila Tugu, koja je prolazila kraj otoka: “Tugo, molim te povedi me sa sobom. Oh, Ljubavi” odgovori Tuga. “Tako sam tužna, da ne mogu.” Kada je Dobra Volja prolazila kraj otoka, toliko je bila zadovoljna da nije niti čula Ljubav kako je doziva.

Tada Ljubav začuje neki glas: “Dođi Ljubavi, ja ću te povesti sa sobom.” Bio je to starac u malenom čamcu. Kada su stigli do kopna Ljubav se iskrca, a starac ode. Ljubav je bila toliko sretna da je zaboravila pitati starca za ime. Ljubav shvati koliko mu duguje, te upita Znanje: “Znanje, ti sigurno znaš tko me je spasio? To je bilo Vrijeme.” odgovorilo je Znanje. “Vrijeme?” upitala je Ljubav. “Pa zašto bi me Vrijeme spasilo?” Znanje puno mudrosti odgovori: “Zato što je samo Vrijeme sposobno procijeniti koliko je Ljubav važna u životu.“


Osjećaš potrebu za obraćenjem: On zahtijeva sve više…a ti mu stalno sve manje pružaš!

 Sv. Josemaria Escriva


Budući da Bog savršeno voli čovjek, čovjek mora biti savršen u ljubavi prema svom bližnjem.

sv. Vinko Pallotti


 Moć čudesa! Kolike ćeš mrtve duše, čak u stanju raspadanja, oživjeti ako dopustiš Kristu da u tebi djeluje.

 Sv. Josemaria Escriva


DAROVI ZA CRKVU

  1. MARKO MARKOTIĆ I Šalata 6, Šimunčevec 200 Kn
  2. Obitelj DROŽĐAN Sedinići 3, Prekvršje 200 Kn
  3. FACKOVIĆ I KOVAČIĆ Glavna 68, Đurđekovec 200 Kn
  4. Obitelj ŠOŠIĆ Glavna 9, Đurđekovec 50 Eu

 Svim darovateljima iskreno hvala!


Sakramenat svetog krštenja primili su:

IVOR JUREN prvo dijete Hrvoja i Nikoline Brkić iz Šimunčevca

DAMIAN MALEKOVIĆ prvo dijete Mislava i Martine Novačić iz Vugrovca

JAN MOLZER drugo dijete Larsena i Antonije r. Popović iz Šimunčevca

FILIP ČVORAK prvo dijete Kunoslava i Ivane r. Blažinović

TENA ČVORAK drugo dijete Kunoslava i Ivane r. Blažinović iz Kučilovine

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


Ovih dana napustila nas je: 

IVKA JUKIĆ r. Sliško iz Vugrovca u 88. godini.

Dobri Bože uvedi ju u svoje vječne stanove!


SVETI FLORIJAN

rođen u 3. st. na području današnje Donje Austrije, a u vrijeme Dioklecijanova progona kršćana bio u rimskoj vojsci, zadužen za vatrogasne postrojbe. I sam je bio kršćanin, te je druge kršćane bodrio da ustraju u vjeri za Krista i, ako treba, podnesu mučeničku smrt.

Rimski namjesnik ga je pokušao nagovoriti da se odrekne svoje vjere i prizna poganske bogove, no kako on to nipošto nije htio, mučen je i bičevan, te je osuđen na smrt i 4. svibnja 304. god. bačen u rijeku Enns s mlinskim kamenom oko vrata.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 6. V. – 12. V. 2019.

PON.
UTO. u 18.00 sati + NIKO Teklić god., BARICA, FRANJO, PETAR i IVAN Popović, IVAN, RUŽA, STJEPAN, MIRICA, RUŽICA i PAVAO Fiolić i na nakanu, JOZO, MILENKO, VLADO i obit. Ripić i nakana, IVAN Petljak i obit. Buntak, STANKA Milec i za mir u obit. Milec i Josić, IVAN i obit. Tomašek, VINKO Goluža, MARTINA i obit. Kovačić, MARICA i STJEPAN god. i obit. Tomašek
SRI. u 18.00 sati + MARTIN, JULČA, FRANJO, RUŽA Kurjak
ČET. u 18.00 sati + MILAN god. MANDA i MARIJAN Živković
PET. u 17.00 sati + STANKA Fišter, Vjenčanje
SUB. u 17.00 sati – Vjenčanje
NED. u 9.15 sati
u 11.15 sati
u 15.00 sati
+ MARIJA god.
– Kod sv. Mihalja – Župna
– u GORANCU

OBAVIJESTI – 5. svibnja 2019.

Utorkom iza svete mise, molitva za NEROĐENE.

U utorak podjela prvopričesničkih haljinica djevojčicama nakon mise.

U srijedu podjela prvopričesničkih haljinica dečkima nakon mise

u srijedu u 19.30 susret sa čelnicima Mjesnih odbora, Vijećnicima Gradske četvrti i Gradskog Poglavarstva – tema: Mlada misa.

Četvrtkom iza svete mise kratko Klanjanje pred PRESVETIM.

U subotu u 10.00 sati svi PRVOPRIČESNICI vjeronauk u Crkvi.

Možete pogledati Uskrsnu izložbu – EVO, SVE ČINIM NOVO u Galeriji FAROF – župni dvor.

Iza USKRSA nadamo se da će započeti radovi na drugom dijelu fasade župne Crkve Uz Božju pomoć, nadamo se – kao što su Zvonik, Toranj i Krovište uredili, da ćemo urediti i fasadu.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 500