UUvijek treba moliti i nikada ne klonuti

Župni listić 766

godište XV. broj 40(766) − 20. listopada 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-766.PDF

XXIX. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 18,1-8)

U ono vrijeme: Iznese im zatim usporedbu o tome kako uvijek treba moliti i nikada ne klonuti. I reče: “Bijaše u nekom gradu sudac koji se nije bojao Boga i nije držao do ljudi. A bila u onome gradu i udovica koja bi dolazila k njemu i molila ga: ‘Brani me od mog protivnika!’ Onaj to zadugo ne htjede. Ali nakon toga reče u sebi: ‘Ako se Boga i ne bojim a do ljudi ne držim, ipak ću, jer mi dosađuje, braniti ovu udovicu, da vječno ne dolazi i razbija mi glavu.’” Gospodin nastavi: “Čujte što govori nepravedni sudac! Pa da Bog zbilja ne obrani svoje izabranike koji dan i noć vapiju prema njemu? I da zategne s njihovom stvari? Kažem vam, brzo će ih obraniti. – Ali, hoće li Sin čovječji, kada dođe, naći vjere na zemlji?”

Komentar:

Isus govori o siromašnoj udovici koja nema nikakvog zemaljskog zaštitnika, koja je prepuštena samoj sebi. No, ova je siromašna udovica mnogo puta tražila ispunjenje svog zahtjeva: da je sudac obrani od protivnika. Najzad je dobila što je tražila. Ustrajnošću.

Mi postupamo nepravedno prema drugima, jer smo zli. A Bog je neizrecivo dobar, drugačiji od ovog nepravednog suca. Kod Boga je svatko odmah na redu. Bog samo čeka na tebe.

Molitvom nećemo mijenjati Boga, jer je on neizrecivo dobar i u tom pogledu neće molitvom postati bolji, milosrdniji. Međutim, molitva mijenja nas, molitvom mi postajemo bolji.


KOLIKO KATOLIKA ŽIVI DANAS U SVIJETU…

Prema posljednjim statističkim podacima, na svijetu je 31. prosinca 2013. živjelo 1,253.926.000 katolika što iznosi 17,68 posto cjelokupnog svjetskog stanovništva.

Istraživanje je objavila Fides, informativna agencija Papinskog vijeća za misije, na Svjetski dan misija, a riječ je o statistici koju objavljuju redovito, pri čemu uvijek objavljuju podatke za pretprošlu godinu. Istraživanje tako ove godine pokazuje da je broj katolika u godinu dana tijekom 2013. porastao za više od 25 milijuna. Najviše u Americi (oko 15 milijuna), te u Africi (7,5 milijuna) i Aziji (2,1 ,milijun). U Europi taj se broj održava na postojećem. U postotku, broj katolika na svijetu porastao je za 0,09 posto.

Broj svećenika nije porastao tako značajno kao broj laika i krajem 2013. iznosio je 415.348, samo za tisuću više nego godinu prije. To bi značilo kako na jednog svećenika ide oko 13.752 vjernika. Pad broja svećenika zabilježen je u Europi (-2283), ali u Aziji, Africi i Americi taj je broj porastao. Dijecezanskih svećenika je 280.532, a redovnika 134,816. Ukupan broj redovnica je 693.575, pri čemu taj broj, nažalost, konstantno pada.

Fides je naveo i broj biskupa – ukupno ih je na svijetu 5.173, od toga 3.945 dijecezanskih svećenika i 1.228 redovnika. Stalnih đakona je 43.195, svjetovnih misionara 367.679, a katehista 3.157.568.

Istodobno, Katolička Crkva vodi 73.263 vrtića na svijetu s 6.963.669 djece, 96.822 osnovnih škola s 32.254.204 učenika, 45.699 srednjih škola s 19.407.417 učenika. Crkva također skrbi za 2.309.797 srednjoškolaca i 2.727.940 studenata.

Što se tiče karitativnog rada, Crkva upravlja s 5.034 bolnice, 16.627 ambulanti, 611 domova za osobe oboljele od gube, 15.518 domova za starije i bolesne osobe, 9.770 sirotišta, 12.082 jaslica, 14.391 bračnih savjetovališta, 3.896 centara za socijalnu rehabilitaciju i 38.256 drugih institucija koje se bave društveno korisnim radom.

 (preuzeto s: www.frama-posusje.com)


Od pomanjkanja velikodušnosti do mlakosti samo je jedan korak.

 Sv. Josemaria Escriva


Ovih dana napustili su nas:

ANTUN MAJCEN iz Đurđekovca u 63. godini.

GORDANA KRAJINOVIĆ r. Vrdoljak iz Đurđekovca u 40. godini.

Dobri Bože uvedi ih u svoje vječne stanove!


MOLITVA ŽENE TRGOVCA NABOŽNIM PREDMETIMA!

Gospođa Marija, vlasnica stare firme “Marija i sinovi” koja se bavi prodajom stvari za pisanje i pobožnim predmetima, svakog dana ide na uru klanjanja u svoju župnu crkvu. To je vrlo pobožna stara dama.

“Najljubežljiviji Sine svemogućeg Boga” – govori ona, poslužujući se jednim od poznatijih starih molitvenika, poznatih izdavača “o moj slatki Spasitelju, koji si na ovaj svijet došao, da bi iz njega iskorijenio grijeh, smiluj se svima koji živa u ovoj suznoj dolini i stenju u sjeni smrtnoj… Molim te da nam pošalješ malo više kupaca prigodom svete godine. Sada ili nikada je šansa da prodamo naše stare škapulare, a koji su prije nekoliko mjeseci stigli, i znaš da imamo još mnogo preostale robe…

Bezgrešno janje, koje se za grješnike s toliko ljubavi žrtvuje, imaj samilosti prema njihovom stanju, i oslobodi ih ropstva sotone, zaslugama tvoje muke. Ja se bojim, naručila sam veću količinu posudica za blagoslovljenu vodu od biskvit porculana. Neki se kupci žale da su preskupe. To je jedini artikl koji mi nešto donosi i ne mogu ga dati jeftinije. Inače mogla bi zatvoriti dućan. Srećom se te stvari brzo razbijaju i tada treba nove nabavljati. Količina se mora prodati.

Naši grijesi, o Božanski spasitelju, su dali tvojim mučiteljima oružje u ruke… Ali ipak je tako, posao je posao, i ne može se doći na zelenu granu, ako bi se stvari samo poklanjale. A još je i pred nama “mrtva sezona” gdje se ne može prodati ni jedan jedincati katekizam, bočicu crnila ili neki pak papir. Pa ako donesem tu i tamo neki sumnjivi roman, koju malu smiješnu stvarčicu, pa i karte sa raznim više manje pikantnim figurama, kad ih se drži nasuprot svjetla, moj Bože, pa zar to nije stvar kupca, zar ne? U ostalom, ja te stvari prodajem samo dobro odjevenoj starijoj gospodi, ti to znaš Gospodine, zar ne? I što je tu zlo? O, dragi Isuse, ne miješaj se u moj posao…”


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 21. X. – 27. X. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + MARA Blažinović, (J)ANA Vuger, STJEPAN god. Vuger ANTO i MANDA Petrić, GORDAN, ZORA i obit. Habek, JASNA Petir, SLAVKO, TOMO, STJEPAN, MARICA i ŽELJKICA Fišter, STJEPAN, ANA i JULČA Pajurin, RUŽICA i IVAN Pavlović, STJEPAN god. i ANA Popović, MARICA god., STJEPAN, MATO i ANA Greguranić, SLAVEK Marković, STJEPAN, JELICA i obit. Noker, PAVO Burger, JULIJA i PETAR Komerički, STJEPAN Jaklenec, SOFIJA god. i obit. Bogunvić, obit. Facković, ANTE Pavić god. SLAVKO, KATICA i IVAN Fluka, IVAN god. i ANICA Rukelj, HELENA i PETAR Trempetić
 • SRI. u 18.00 sati + VESNA i ŠIMUN Križanac
 • ČET. u 18.00 sati + RUŽA Vuger, ŠIME Torbarina
 • PET. u 18.00 sati – Nakana
 • SUB. u 17.00 sati – Zahvala za 25 god. škole
 • NED.
  – u 9.15. sati + MIHAEL Pijetlović
  – u 11.15 sati – Župna

OBAVIJESTI – 20. listopada 2019.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE u subotu 9.00, 10.00 i u 11.00 sati.

Dječji zbor subotom u 11.00 sati.

Vjeronauk Krizmanici srijedom na župnom dvoru.

Imamo svijeće za nadolazeće blagdane: cijena je 10 Kuna, polovica ide za naš Caritas, a druga polovica preko Caritasa Zagrebačke Nadbiskupije donirat će se za kuću sv. Franje u Vugrovcu.

U subotu je bila radna akcija na župnom dvoru, hvala Ivi Lažeti koji je svojom dizalicom orezivao naša stabla, uz dobro oko našega Ravnatelja Vlade Vugeru i sigurne ruke Antuna Kaurića. Flaksao nam je Ivica Petraš, oko drva su bili Zvonko Juroš, susjed Marko, a Darko Židak sa svojom ekipom Davorom Popović i Tihomirom Stjepanovićem uređivali su buduće prebivalište za purane. Ekipa iz Fotona s dva svoja stroja su pokosili dvorište. Hvala i Miji Lažete koji ih je cijeli tjedan poticao da dođu. Hvala svima od srca!

Nalazimo se u Marijinom mjesecu listopadu – molimo sv. Krunicu.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 400