Krist Kralj svega stvorenja

Župni listić 771

godište XV. broj 45(771) − 24. studenoga 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-771.PDF

KRIST KRALJ (Lk 23, 35-43)

U ono vrijeme: Podrugivali se Isusu glavari s narodom: “Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!” Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: “Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!” A bijaše i natpis ponad njega: “Ovo je kralj židovski.” Jedan ga od obješenih zločinaca pogrđivao: “Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!” A drugi ovoga prekoravaše: “Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.” Onda reče: “Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.” A on će mu: “Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!”

Komentar:

Potresan je prizor današnjeg evanđelja. Slavimo blagdan Krista Kralja, a evanđelje nam donosi odlomak iz izvještaja o muci.

Križ… Sinovi tame pomislili su da je to znak njihove pobijede, a naprotiv, to je bio početak poraza staroga svijeta.

Blagdan Krista Kralja i nas poziva. Jer si nas oteo vlasti tame, i htio da uđemo u to kraljevstvo ljubavi, svjetlosti i mira.

Isuse, sjeti me se u kraljevstvu svome. Osmisli moj život i kad visim na križu poput razbojnika tebi zdesna. Otkrij mi tajnu da i to mogu biti vrata života!


DAROVI ZA CRKVU

 1. Obitelj GRGIĆ Zlatarska 26a, M. Polje 200 Kn
 2. IVAN FUNDEK Vugrovečka 21,Dobrodol 200 Kn
 3. VLADO DROŽĐAN Odv. Sedinići 3, Prekvršje 200 Kn
 4. Obitelj BANOVIĆ O. Habeka 29b, Prekvršje 200 Kn
 5. Ružica i Stjepan GERIĆ Kuntaš 14, Đurđekovec 200 Kn
 6. ZORAN GAVRIĆ Svetomatejska 8a, Dobrodol 300Kn
 7. IVAN i RUŽICA BOLČEVIĆ Aleja mira 29, M. Polje 200 Kn
 8. VILKO ŠTURMAN Domjanićeva 6, Vugrovec 100 Kn
 9. FILIP BERIŠIĆ Prigorska 86, Prekvršje 200 Kn
 10. IVAN JOSKIĆ Vugrovečka 36, G.Vugrovec 500 Kn
 11. BARA PAVLOVIĆ Pavlovići 12, Goranec 50 Kn
 12. DAVOR POPOVIĆ Šimunčevečka 33, Šimunčevec 200 Kn
 13. MARICA HRENOVIĆ Zlatarska 17, M. Polje 150 Kn
 14. Obitelj CRNKOVIĆ Glavna 69, Goranec 300 Kn
 15. Obitelj PERKOVIĆ Grahovečka 15, M. Polje 500 Kn
 16. KRISTINA PAVLOVIĆ 200 Kn
 17. BRANKO POLOVINA Đ.Popovića 6a, Šimunčevec 500 Kn
 18. STJEPAN ŠALIN Vukasova 31, G. Vugrovec 400 Kn
 19. IVAN STRANCARIĆ Pajurini 10, Goranec 200 Kn
 20. BOJAN CVETKOVIĆ Vugrovečka 52a, G.Vugrovec 300 Kn
 21. JOSIPA GAVRIĆ Svetomatejska 8a, Dobrodol 200 Kn
 22. ANKICA GAZIĆ Rožići 11a, Goranec 100 Kn
 23. STANKO ČULJAK A. Šenoe 27a, Vugrovec 4000 Kn
 24. ŽELJKO GRLJAK Vugrovečka 88, Dobrodol 150 Kn
 25. SLAVICA BEZEREDI Glavna 35, Goranec 200 Kn
 26. ROBERT ŠTURMAN Domjanićeva 6, Vugrovec 300 Kn
 27. ANTONIO GEC Prigorska 12, Prekvršje 100 Kn
 28. KRISTINA GAŠPARAC Vugrovečka 74, Dobrodol 150 Kn
 29. VINKO GAZIĆ Rožići 11a, Goranec 100 Kn
 30. ANTONIO MIJATOVIĆ Kostanjevec 8, Prekvršje 400 Kn
 31. MILKA HEGEDUŠIĆ Zlatarska 83, M. Polje 400 Kn
 32. MIRJANA IVANKO Vugrovečka 2, Dobrodol 200 Kn
 33. SLAVKO JELICA M. Gupca 7a, Kućanec 300 Kn
 34. IVAN SEDINIĆ Prigorska 80, Prekvršje 400 Kn
 35. MARICA ROŽANKOVIĆ Slatinska 11a, Vugrovec 150 Kn
 36.  VLADO VUGER Slatinska 8, Vugrovec 100 Kn
 37.  MATO MARINČEVIĆ Ledinice 5, Đurđekovec 1000 Kn
 38.  IVAN BOŠNJAK M. Gupca 23, Kućanec 400 Kn
 39.  LJUPKO PUŠELJA Vugrovečka 47, G.Vugrovec 200 Kn
 40.  BRANKICA IVANUŠIĆ Janečki brijeg 12, Šimuč. 300 Kn
 41.  STJEPAN FACKOVIĆ Slatinska 2, Vugrovec 500 Kn
 42.  ZORAN POTOČIĆ M. Gupca 1a, Vugrovec 100 Kn
 43.  STIPO BAKOVIĆ Slatinska 46, Vugrovec 200 Kn
 44.  VLADO FIŠTER A. Šenoe 43, Vugrovec 200 Kn
 45.  IVAN i VLASTA PRUSEC Slatinska 11, Vugrovec 400 Kn
 46.  LUKAMIR ANUŠIĆ O. Habeka 23, Prekvršje 100 Kn
 47.  IVANA CRNČEVIĆ M. Gupca 34a, Kućanec 200 Kn
 48.  BORIS VRAGOVIĆ 100 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


BORBA S MAJSTORIMA OKO POPRAVKA CRKVE!

S majstorima nikad nije lako. Račun za popravak crkve 1862. godine. Pred vama je prijepis originalnog računa jednog majstora, koji se čuva u Etnološkom muzeju u Zagrebu.

RAČUN kaj ga je za posel zbavlen vu crikvi svetoga Mihajla vu Bozulovečkoj fari složil meštar Herman Kralec leta Gospodnjega ajntauzendosemstosezdesetdrugega.

 1. Svetomu Mihajlu perje popravil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 2. Njegovoj kaci rep nastukal i pokle ga zalakeral . . . . . . . . . . 10
 3. Desnem habaru berke podkurtal i pupak popravil  . . . . . . . 11
 4. Jezušu krv promenil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
 5. Postament sprefarbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 6. Črlene morje od ptičjeg dreka osnažil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 7. Faraonu korpu na glavi sprefarbal i nove špice na gače del .30
 8. Sudnji dan sprefriškal, nebesa spreširil, napravil
  par zvezdah i mišje dreke osnažil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
 9. Svetoj Magdaleni kolena sprefarbal i novu pantliku metnul 73
 10. Svetoj Ceciliji levu sisu ajnštosal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 11. Svetomu Jožefu stražnje odelenje zacementerjal . . . . . . . . 13
 12. Pet devih spreda i straga osnažil i red postavil . . . . . . . . . . 90
 13. Svetomu Andrašu hlače i plašc podkurtal za jedan pedalj . 72
 14. Mariji na tronošku kiklu skefal i škornje popravil . . . . . . . . 85

Se skup: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 forinti 25 krajcerov

S glubokim poklonjenjem Herman Kralec


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 25. XI. – 1. XII. 2019.

 • PON. – – –
 • UTO. u 18.00 sati + DRAGICA Bažant god., obit. Kovačić. Trempetić i RUŽICA Vuger, KATARINA i FRANJO Zagajski, ANA i VINKO Petljak, MARICA Đuran, TOMO i obit. Pukšec, obit. Blažinović, KATA IGNAC i MILKICA Sedinić, STJEPAN Fiolić ml. ILIJA i KATA Bogić, obit. Joskić, Mikuš i nakana, MARICA i STJEPAN Đurković, MARICA i obit. Kovačić, BOŽO god. i obit Škaro i na nakanu, STJEPAN i obit. Popović i obit. Đuran
 • SRI. u 18.00 sati – – –
 • ČET. u 18.00 sati – Nakana
 • PET. u 18.00 sati – – –
 • SUB. u 17.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 6.00 sati + IVKA i ANTE Gavrić, IVAN Jurić, IVAN Igrc god. IVAN Blažinović
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 24. studenoga 2019.

Dragi Župljani, ovih dana uputiti sam Vam jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati u svojim mogućnostima, kako bismo završili financijsku priču uređenja pročelja naše župne crkve.

Slijedeća nedjelja je I DOŠAŠĆA svete mise u 6.00 i u 11.15 sati.

Dragi Župljani, ovih dana uputiti sam Vam jedan dopis, s nadam da ćete se odazvati u svojim mogućnostima, kako bismo završili financijsku priču uređenja Pročelja naše župne crkve.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE subotom, a mali zbor subotom ima probu u 11.00 sati.

Krizmanici vjeronauk u srijedom na župnom dvoru.

U sakristiji možete nabaviti knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“ Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 450