Župni listić 773

godište XV. broj 47(773) − 8. prosinca 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-773.PDF

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA (Mt 3, 1-12)

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: “Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!” Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im:“Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovog kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se u oganj i baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.”

Komentar:

Pustinja je bila mjesto kušnji i pročišćavanja izraelskog naroda. Trebali su se očistiti od svih egipatskih idola. Čitav se naraštaj morao pročistiti tijekom punih četrdeset godina hoda pustinjom. To je značenje pustinje u kojoj Ivan propovijeda: Preko toga glasa Bog poziva svoj narod na obraćenje – da bi ljudi pripravili svoja srca za obnovu Saveza.


DAROVI ZA CRKVU

 1. MATO i KATA GAŠIĆ Rožići 7a, Goranec 250 Kn
 2. MILAN HABEK O. Habeka 3, Prekvršje 200 Kn
 3. N. N. Goranec 300 Kn
 4. FRANJO POLJAK Odv. Poljaki 12, Prekvršje 200 Kn
 5. MIRKO DOMOVIĆ Zlatarska 89, M. Polje 50 EU
 6. BISERKA ROŽIĆ Glavna 33, Goranec 200Kn
 7. Obitelj PETLJAK Ledinice2, Đurđekovec 200 Kn
 8. ŽELJKA MIHALJEVIĆ Rožići 11, Goranec 200 Kn
 9. FRANJO HUDI Prigorska 50a, Prekvršje 100 Kn
 10. KARLO BILOŠ O. Habeka 29, Prekvršje 200 Kn
 11. BOŽICA ŽIDAK A. Šenoe 57, Vugrovec 500 Kn
 12. Obitelj PIJETLOVIĆ Klanjec 9, Đurđekovec 1000 Kn
 13. STJEPAN PETLJAK Prigorska 49, Prekvršje 100 Kn
 14. AMALIJA FACKOVIĆ Gračaki 4, Kućanec 200 Kn
 15. MARICA FACKOVIĆ Gračaki 4, Kućanec 100 Kn
 16. DARKO MILEKOVIĆ Đ. Kuntića 29, Prekvršje 200 Kn
 17. N. N. 200 Kn
 18. JANJKO RAJIĆ Slatinska 9, Vugrovec 200 Kn
 19. STIPAN RAMLJAK Rimski put 8, Kućanec 300 Kn
 20. Obitelj LUČIĆ Đurinec brij.14, Vugrovec 300 Kn
 21. IVAN i JANJA Damjanović Vugerselska 33, Vugrovec 200 Kn
 22. VIKTOR BREZAK A. Šenoe 26, Vugrovec 200 Kn
 23. JOSIP TULE Šimunčevečka 26, Dobrodol 400 Kn
 24. BLANKA OSREDEČKI O. Habeka 9, Prekvršje 100 Kn
 25. JASNA ŽUMBUR O. Habeka17, Prekvršje 100 Kn
 26. LJUBICA ĆUK Pavlovići 22b, Goranec 100 Kn
 27. Obitelj VUGER i CARRIERO Slatinska 18, Vugrovec 400 Kn
 28. N. N. Slatinska, Vugrovec 200 Kn
 29. Dražen i Pavica Horvatić Turčinski put 40, Paruževina 100 Kn
 30. MARICA SEDINIĆ Grljakova 22,G.Vugrovec 200 Kn
 31. SLAVKO ĐURINEC A. Šenoe 75, Vugrovec 200 Kn
 32. Obitelj UVALIĆ Pavlovići 12, Goranec 1000 Kn
 33. IVAN TREMPETIĆ Gaj 4, M. Polje 200 Kn
 34. Obit. UROIĆ i Trempetić Vugrovečka 11, G. Vugrovec 300 Kn
 35. VLADIMIR FACKOVIĆ Vinogradska 5, Kućanec 100 Kn
 36.  JADRANKA MILETIĆ Fištri 9, Kućanec 200 Kn
 37.  BRANKO ĆOSIĆ A. Šenoe 102, Vugrovec 500 Kn
 38.  Franjo Podbrežnjak Podbrežnjaki 11, Prekvršje 200 Kn
 39.  KATICA GOLUB 200 Kn
 40.  MARINA PERKOVIĆ Slatinska 22, Vugrovec 400 Kn
 41.  GORDANA SLAVIČEK O. Habeka 14, Prekvršje 200 Kn
 42.  ANTE TOMIĆ Vugrovečka 115, Dobrodol 500 Kn
 43.  SREĆKO POSAVEC Kuntaš 12, Đurđekovec 200 Kn
 44.  IVANKA FACKOVIĆ 100 Kn
 45.  SLAVKA KNEZ Vugrovečka 96, Dobrodol 300 Kn
 46.  MARIJA MARČEC Novakova 5, Vurnovec 50 Kn
 47.  TOMISLAV MARČEC Novakova 5, Vurnovec 50 Kn
 48.  MLADEN VUGER Slatinska 18, Vugrovec 300 Kn
 49.  JAGICA FIŠTER M. Gupca 24, Kućanec 100 Kn
 50.  SLAVKO PREČKO O. Habeka 14a, Prekvršje 50 Kn
 51.  NIKO LIVNJAK Glavna 13, Goranec 150 Kn
 52.  INDUSTRIA VOCABULI vl. Sandra 200 Kn
 53.  MARICA KARDUM Vurnovečka 53, Vurnovec 100 Kn
 54.  N. N. 200 Kn
 55.  ŽELJKO LUKAČ Grahovečka 5, M. Polje 7500 Kn
 56.  VLADIMIR VIDOVIĆ Vugrovečka 6, Dobrodol 200 Kn
 57.  IVAN OBAD Vurnovečka 14, Vurnovec 400 Kn
 58.  VESELJKO KRALJEVIĆ Zlatarska 56, M. Polje 200 Kn
 59.  DARKO PAJURIN 200 Kn
 60.  KATICA RADIKOVIĆ A. Šenoe 27, Vugrovec 200 Kn
 61.  ANA KORALIJA-PAVLOVIĆ A. Šenoe 47, Vugr. 500 kn
 62.  MARIO PODVOREC Prigorska 83k, Prekvršje 200 Kn
 63.  KRISTIJAN BUZA Škanićeva 4, Vurnovec 100 Kn
 64.  ZVONIMIR BUZA Škanićeva 4, Vurnovec 100 Kn
 65.  MARICA FULIR Grljakova 16, G. Vugrovec 200 Kn
 66.  RENATA KINDER (Katica Bolčević) Dobrodol 400 Kn
 67.  ŽELJKO TREMPETIĆ Slatinska 3, Vugrovec 200 Kn
 68.  SAŠA MILANKOVIĆ Prigorska 48a, Prekvršje 200 Kn
 69.  DRAŽENKA OBAD Vugrovečka 15, G. Vugrovec 400 Kn
 70.  Obitelj GRLJAK A. Šenoe 53, Vugrovec 200 Kn
 71.  DAMIR i MARIJA BAKULA Vugrovečka 18, Dobrod. 500 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 9. XII. – 15. XII. 2019.

 • PON.
  – u 6,00 sati – Nakana za zdravlje
  – u 18.00 sati – Nakana
 • UTO.
  – u 6.00 sati + dr. FRANJO TUĐMAN prvi hrvatski predsjednik
  – u 18.00 sati + PAVICA Domović. ŠIMUN, JOSIP, DAVOR, VINKO Sever, za nerođene, SLAVEK Marković god. NIKOLA Bošnjak god., JALŽA i obit. Dumić, ANICA god. IVAN i MAGDA Samec, RUŽA i JOSIP Meglaj, MIKA i NIKOLA Đeltić, PETAR Dučkić, NADA i MARKO Suman
 • SRI. u 6.00 sati + KATICA Kuntić, JULČA Petljak
 • ČET. u 6.00 sati + MATO Lucić i na nakanu
 • PET. – u 6.00 sati + MILE Miletić
 • SUB. u 6.00 sati + IVAN Ivić i obit. Cerinski
 • NED.
  – u 6.00 sati + IVKICA i obit. Gračak Trempetić, FRANJO i MLADEN Popović
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 8. prosinca 2019.

U utorak 10. prosinca u Zagrebačkoj katedrali u 18.00 sati svetu misu za Domovinu i za pokojnoga prvog predsjednika dr. Franju Tuđmana, o 20-toj godišnjici njegove smrti, predvodit će kardinal Josip Bozanić.

Slijedeće nedjelje 15. prosinca je „Nedjelja Caritasa“, dan kada posebno očitujemo svoju pripadnost Crkvi i Kristu kroz iskazivanje solidarnosti s onima koji su u nevolji.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE subotom, a mali zbor subotom ima probu u 11.00 sati.

Krizmanici vjeronauk u srijedom na župnom dvoru.

U sakristiji možete nabaviti KALENDARE i knjigu „OD VUGRE DO VUGROVCA“. Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, Župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 550