Župni listić 775

godište XV. broj 49(775) − 22. prosinca 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-775.PDF

IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA (Mt 1, 18-24)

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako: Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.” Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: “Evo, Djevica će žačeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!”Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.

Komentar:

Sveti Josip je Gospodina ljubio poput Marije. On zauzima istaknuto mjesto među svetima i odabranima, jer je prihvatio postati Isusov otac pred zakonom, dati mu ime i zahvaljujući njemu, može Davidova loza prihvatiti u tom sinu – Boga s nama.

Gospodin uzima tijelo čovjeka da učini djelo spasenja svijeta i da posveti čovjeka. Isus je potomak Davidov iz Jesejeva korijena, On je znak narodima, ključ koji nama sužnjima otvara vrata tamnice i onda vrata vječnoga života.


RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2019./2020.
(raspored je izmijenjen – vidi Župni listić 776)

26. XII. od 13.30 sati
MARKOVO POLJE od Aleje mira prema Raspelu

27. XII. od 9.00 sati 
MARKOVO POLJE – ostatak Zlatarske,
DOBRODOL – Vugrovečka, Svetomatejska, Humska
PUĐAKOVA, TRNOVEČKA, Dobrodolska cesta, Dobrodolski odvojak

28. XII. od 9.00 sati
GORANEC, CIJELI GORNJI VUGROVEC, Vukasova i Grljakova,

29. XII. od 13.30 sati
KUČILOVINA

30. XII. od 9.00 sati
ŠIMUNČEVEC, Limbuška, Janečki brijeg, ŠILETIĆI, Šimunčevečka od Šiletića i Grahovec, Dobrodol brijeg i DOBRODOLSKA cesta

31. XII. od 9.00 sati
ĐURĐEKOVEC i dio KUNTAŠA, Borovčica,
Reber, Trakoliščica, Feštinec, Mladina
I. svećenik; Breg – od Turčina prema gore, Dorčići, Dolci Đurkovići, Klanjec, Jakopići, dolje
II. svećenik: Glavna od Raspela prema Kuntašu lijeva strana
III. svećenik: Glavna od M. Polja prema Prekvršju desna strana

2. I. 2020. od 9.00 sati
I. svećenik: VURNOVEC
II. svećenik: PARUŽEVINA
III. svećenik: Podolčica, O. Habeka (Odv. Tomuradi), Odv. Reberec

3. I. 2020. od 9.00 sati
PREKVRŠJE
I. svećenik: Prigorska od FERDE prema Podbrežnjakima
II. svećenik: Prigorska, od križa kod Sedinića prema Habekima

4. I. 2020. od 9.00 sati
VUGROVEC DONJI
Put Lozica, Vugerselska, Slatinska, Šenoina,
Ledinice, Domjanićeva, ostatak Kuntaš
KUČANEC

5. I. 2020. od 13.30 sati
Vugrovec – ostatak iznad crkve, Šenoina,
Đ. Popovića, Gradinska, Kocil Breg, Đurinec breg


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 23. XII. – 29. XII. 2019.

 • PON. – u 6,00 sati + BOŽO i obit. Pavić
 • UTO.
  – u 6.00 sati + BARICA god. i MATO Šebek i obit. Kasanda, MIHAEL Pijetlović, IVAN Šetinc god. IGOR Marjanović i obit. Pijetlović i Gregurec
  – u 19.00 sati – Dječja POLNOĆKA
  – u 24.00 sati – POLNOĆKA + ANĐELA Pukšec god.
 • SRI.
  – u 9.15 sati + IVAN Popović čiča god i obit. JOSIP i obit. Popović obit. Lovrenčić i Trempetić, DRAGICA Kereš, JOSIP Znika god.
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – Blagoslov djece
 • ČET.
  – u 9.15 sati – Zajednička
  – u 11.15 sati – Župna
 • PET. – u 8.00 sati + JANKO i BARICA, BLAŽ i JULKA Vuger
 • SUB. – u 8.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 9.15 sati + IVAN god. i RUŽICA i obit. Vuger, obit. Matoš i na nakanu
  – u 11.15 sati – Župna

OBAVIJESTI – 22. prosinca 2019.

Na Štefanje započinje BLAGOSLOV OBITELJI. Na blagoslov idemo, uz pratnju, vlč. Ilija, vlč. Marino i ja. Za svaki Vaš dar iskreno hvala!

U subotu 28. XII. u 19.00 sati Božićni koncert našeg KUD-a, u Staroj školi – radosno se odazovimo!

Na Staru godinu u 19.00 sati bit će ZAHVALNICA s izvještajem o protekloj godini.

I ove godine doček NOVE bit će u crkvi. Od 23.00 sata bit će izloženo PRESVETO, s Molitvenim vjenčićima imat ćemo Klanjanje pred PRESVETIM, a u ponoć uz zvonjavu crkvenih zvona i blagoslov s PRESVETIM.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, Župni listić…

SRETAN BOŽIĆ I BLAGOSLOVLJENA NOVA 2020. GODINA!


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 700