Župni listić 778

godište XVI. broj 1(778) − 5. siječnja 2020. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-778.PDF

II. NEDJELJA PO BOŽIĆU (Iv 1,1-5.9-14)

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego – da posvjedoči za Svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega. Viče:»To je onaj o kojem rekoh:koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!« Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac – Bog -koji je u krilu Očevu, on ga obznani.

Komentar:

“K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.” Svekoliki svijet je Božja svojina. Utjelovljenjem ta Riječ dolazi k svojima…

“K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.”… Kristov dolazak uvijek stavlja čovjeka pred prihvaćanje ili neprihvaćanje. Prihvaćanjem, u snazi njegove Riječi nalazimo “moć da postanemo djeca Božja”. “I Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama!” (Iv 1,14) Ti, dakle, među nama stanuješ, Ti s nama ostaješ. Prepoznaj nas kao svoje! A nama podari mudrost i hrabrost da Te uvijek i na svakome mjestu prepoznamo kao svoga Učitelja i Spasitelja.


Župna statistika 1. I. – 31. XII. 2019. god.

Godina2019.2018.2017.2016.2015.
KRŠTENI4547464859
SPROVODA6055435068
VJENČANI1213171518
KRIZMANIKA4951565664
PRVOPRIČESNIKA5755565255
PRIČESTI 16.50016.50016.00015.50015.000

TISAK:

Glas Koncila 15 kom.
Mali koncil 20 kom
Glasnik sv. Josipa 5 kom.
Glasnik Srca Isusova i Marijina 5 Kom
Župni tjedni listić 450 kom


IZ ŽIVOTA ŽUPE

Na Svijećnicu proslavili smo 50-godišnjicu zajedničkog života našega zvonara Franje i njegove supruge Katice. Mnogi su došli zbog njihovog jubileja, a proslavu smo nastavili u staroj školi. Naš zvonar omiljen je među našim vjernicima. Mnogim je svirao na svadbama, krštenjima i raznim prigodama, a u službi sakristana i zvonara je 20-tak godina. Svojim dosjetkama u sakristiji, a i u blagoslovu obitelji od prevelike je pomoći župniku.

Ove godine imali smo Mladu misu gosp. MAJK RUŠECA. Za organizaciju mlade mise, pripremali smo se već od početka godine. Svi su se uključili u organizaciju mlade mise, i župa, i KUD, i Vatrogasci, branitelji i doista u jednom predivnom ozračju ispred crkve imali smo misno slavlje dana 23. lipnja pred lijepim brojem vjernika. Neka ga dobri Bog blagoslovi i njegove korake učvršćuje.

Promovirali smo knjigu OD VGRE do VUGROVCA našega bivšeg ravnatelja Ive Klaića. Knjiga, najvećim dijelom obuhvaća povijest župe, ali i društvenog života Vugrovca i okolice.

Radovi oko obnove naše župne crkve pomalo se približava kraju. Uređena je fasada, a još ostaje dio sokla i promjena stolarije.

Gradska četvrt Sesvete odobrila je sredstva za obnovu krovišta naše ljepotice sv. Mihalja,

U Gorancu samoinicijativno su postavili lijepu ogradu oko svoje Kapele, gdje rado i često odlazim služiti svetu misu.

U korizmi je KRIŽNI PUT od župne crkve do crkve sv. Mihalja,

Na GLUŠNICU imali smo KRIŽNI PUT kroz dio naše župe. KRIŽNI PUT od župne crkve, iznad Šimunčevca, do Goranca, pa preko Bedenike do naše crkve, trajao je preko 5 sati, a bilo nas je stotinjak.

Na CVJETNICU okupili smo se pred crkvom te Procesijom svečano ušli na slavljenje Muke Gospodina našega Isusa Krista. I ove godine se svečano pjevala Muka pa hvala pjevačima.

Na CVJETNICU otvorena je Uskrsna Izložba.

Na Uskrsni ponedjeljak hodočastili smo u Petrinju i okolicu.

U nedjelju 28. travnja bila je Krizma u našoj župi. 49 Krizmanik primio je dar Duha Svetoga. Djelitelj sakramenta bio je prečasni kanonik msgr Ivan Hren.

Mjesec svibanj – Majci Božjoj posvećen – slavili smo molitvom Krunice u našoj župnoj crkvi, a isto tako i okupljanjem kod naših raspela i kapelicama.

Prva pričest je bila u nedjelju 1. svibnja, Prvu pričest primilo je 57-ro djece.


DAROVI ZA CRKVU

 1. MARIO KOZIĆ Vugrovečka 117, Dobrodol 200 Kn
 2. IVAN VUGER 400 Kn
 3. IVKA LAUŠ Vinogradska 14a, Kučanec 500 Kn
 4. ALFA-KOV D.O.O 2000 Kn
 5. ŽELJKO PEKČEC Goranec 100 Kn
 6. ZLATKO PAVLOVIĆ Grahovečka 6, M. Polje 100 Kn
 7.  KRISTIJAN BOGDANOVIĆ Prigorska 64, Prekvršje 200 Kn
 8. Ivana i Anđelko Kuntić Đ. Kuntića 10, Prekvršje 500 Kn
 9. JOSIP GRAČAK 100 Kn
 10. BOŽICA MAJCAN Đurkovići 10, Đurđekovec 200 Kn
 11. DEAN KRANJČEC Gračaki 3a, Kučanec 100 Kn
 12. JOSIP GRAČAK 200 Kn
 13. STIPO ČAKARIĆ Breg 40, Đurđekovec 300 Kn
 14. Obitelj JAKŠIĆ-ŠOŠIĆ 200 Kn
 15. DANIJELA PRUSEC Slatinska 13, Vugrovec 200 Kn
 16. BMD D.O.O 1500 Kn
 17. KRUNOSLAV PAJNIĆ Zlatarska 18, M. Polje 100 Kn
 18. FRANJO VUGER 300 Kn
 19. DALIBOR PAJIĆ Rožići 27, Goranec 200 Kn
 20. KLAUDIO KUNTIĆ Đ. Kuntića 44, Prekvršje 300 Kn
 21. DANIJEL BOŽIĆ Vugrovečka 100, G. Vugrovec 200 Kn
 22. VJEKOSLAV SAMEC Vugrovečka 23a, Dobrodol 150 Kn
 23.  Franjo i Mira Bolčević odv. Bolčevići 13, Kučilovina 400 Kn
 24. RUŽICA DUTKOVIĆ Prigorska 65, Prekvršje 100 Kn
 25. SLAVKO KOVAČIĆ Glavna 31, Goranec 200 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


Sakramenat svetog krštenja primili su:

LUKA VUČINIĆ prvo dijete Gorana i Ružice r. Filipović iz Dobrodola

EMA MARJANOVIĆ drugo dijete Petra i Tine r. Pavlović iz Vugrovca

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 6. I. – 12. I. 2020.

 • PON.
  – u 8,00 sati + ANĐELA god. VINKO i obit.Pukšec i Vuger i Dumić, SLAVICA god. SLAVKO i IVAN Galović MIHAEL Pijetlović, MILKA Baričević, i obit. Ljubić, IVO Jakešević god. obit. Saraf, CICA Jakešević, BRANKO Havel, MILAN Jošić, MILAN Prišćan, KRUNO Filipović, IGNAC Fulir, IVAN Pukšec, MIRKO Mostavljanec, obit. Meglaj, Bolčević, Rajh i Vinter
  – u 11.15 sati – Župna
 • UTO. – u 19.00 sati + STJEPAN Popović, DRAGICA god.i TOMO Blažinović, IVAN Igrc i ANA Pukšec, MARICA Pekčec, IVAN god. MIJO i ANA Đurinec, FRANJO i MARICA Galović, TOMO i ŽELJKICA Fišter, FRANJO god. i IGNAC god. Đurinec, MARICA, FRANJO, STJEPAN, MARICA i PETAR Golub, BARICA, FRANJO, IVAN, KATA, MARTIN, MARICA, RUŽA i ANDRIJA Popović, nakana
 • SRI. —
 • ČET. —
 • PET. —
 • SUB. – u 18.00 sati + STIPAN, IVKA i DOMO Gazić
 • NED.
  – u 9.15 sati + BRANKO Miletić Šimunjak
  – u 11.15 sati – Župna, + MARIO Šitum

OBAVIJESTI – 5. siječnja 2020.

Iduće nedjelje blagoslovom župnog dvora završit ćemo blagoslov Obitelji, hvala vam na toplom prijemu u vaše domove i na daru koji ste dali zanašu župu. Vjerujem da će Božji blagoslov, koji smo “sijali”, donijeti Božje plodoveljubavi i mira u vaše obitelji.

Utorkom iza svete mise „TREĆE SRCE“ moli za nerođene.

U subotu u 12.00 sati proba Malog zbora.

Možete pogledati BOŽIĆNU IZLOŽBU u Podrumu župnog dvora Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 600