Župni listić 779

godište XVI. broj 2(779) − 12. siječnja 2020. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-779.PDF

KRŠTENJE GOSPODINOVO (Mt 3,13-17)

U ono vrijeme: Dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: “Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?” Ali mu Isus odgovori: “Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!” Tada mu popusti. Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: “Ovo je Sin moj, ljubljeni! U njemu mi sva milina!”

Komentar:

Isus dolazi na Jordan, rijeku koja dijeli pustinju od Obećanje zemlje, ondje gdje je oslobođeni narod uveden u zemlju obećanja.
Pri svakom krštenju događa se isti prizor i govori isti glas: “Ti si sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!” To bi se još moglo izreći ovako – na mojem, na tvojem kršenju, Bog je kazao: “Ti si moje ljubljeno dijete, moja radost, moja ljubav!”
Svatko je od nas ljubljeno dijete Božje, subaštinik neba.
Neka me ove riječi uvjere da je ova zemlja lijepa zbog svakog ljubljenog djeteta Božjega, i da je svaka osoba koju mi na životni put stavljaš – za nebo određena!


DAROVI ZA CRKVU

 1. KREŠO MARTINEC Zlatarska 51, M. Polje 200 Kn
 2. MARICA HRENOVIĆ Zlatarska 17, M. Polje 200 Kn
 3. JOSIP FACKOVIĆ Zlatarska 51, M. Polje 100 Kn
 4. STIPO HRKAČ Svetomatejska 8b, Dobrodol 100 Kn
 5. VLADO MATIJAŠEVIĆ Židaki 6, Goranec 300 Kn
 6. STOJAN SENKOVIĆ Pajurini 1, Goranec 400 Kn
 7.  JAKOV FILIPOVIĆ Pavlovići 8, Goranec 300 Kn
 8. Veljko i Mirjana Hadžić Vukasova 18, G.Vugrovec 200 Kn
 9. DRAGICA ČVEK Grljakova 2, G.Vugrovec 200 Kn
 10. Ob. Blažinović-Baričević Kučilovečka 31, Kučilovina 300 Kn
 11. IRENA ROČIĆ Šiletići 20 200 Kn
 12. JOZO KRIŠTO Grahovec 8, Dobrodol 300 Kn
 13. ANTO KRAJINOVIĆ Glavna 78, Đurđekovec 100 Kn
 14. Obitelj LISAK Glavna 96, Đurđekovec 200 Kn
 15. Obitelj IVANČIĆ Glavna 51, Đurđekovec 50 EU
 16. IVAN DUJAK Dolci 9, Đurđekovec 300 Kn
 17. JOSIP BALOG Paruževinska 17, Paruževina 200 Kn
 18. DUBRAVKO FLUKA Paruževinska 30, Paruževina 400 Kn
 19. IVAN DUTKOVIĆ O. Habeka 77, Prekvršje 200 Kn
 20. Obitelj PUŠKARIĆ Prekvršje 600 Kn
 21. BARBARA JAKUŠIĆ Vurnovečka 13, Vurnovec 300 Kn
 22. SLAVKA ŠKORIĆ Krtakova 2, Vurnovec 200 Kn
 23.  RUŽICA ŽUGČIĆ Vurnovečka 36, Vurnovec 300 Kn
 24. STJEPAN NOVAK Banov brijeg 7, Vurnovec 100 Kn
 25. N. N. Vurnovec 200 Kn
 26. NIKOLA BANDIĆ odv. Podbrežnjaki 21, Prekvršje 200 Kn
 27. Zvonko i Reza Živanović odv. Sedinići 1d, Prekvršje 200 Kn
 28. TOMO BOBINAC Kuntićeva 43, Prekvršje 100 Kn
 29. LAJLA ERCEGOVIĆ Kuntićeva 53, Prekvršje 100 Kn
 30. ZVONKO KUNTIĆ Prigorska 37, Prekvršje 200 Kn
 31. BOŽICA GAJŠAK odv. Sedinići 1d, Prekvršje 200 Kn
 32. IVAN SEDINIĆ Prigorska 54, Prekvršje 200 Kn
 33. Anto Jukić i Ivan Zirdum Slatinska 59, Vugrovec 500 Kn
 34. IVAN VUGER Slatinska 27, Vugrovec 200 Kn
 35. JOSIP GRAČAK Vinogradska 3, Kučanec 100 Kn
 36. ĐURO GRAČAK Vinogradska 4, Kučanec 500 Kn
 37. KATICA FAŠAIĆ M. Gupca 10, Kučanec 100 Kn
 38. MATO MARTINČEVIĆ Ledinice 5, Đurđekovec 500 Kn
 39. MARA PUŠELJA Dobrodolska 2f, Dobrodol 200 Kn
 40. LEO GALOVIĆ A. Šenoe 79, Vugrovec 200 Kn
 41. VLADIMIR GALOVIĆ A. Šenoe 79, Vugrovec 200 Kn
 42. VENDELIN ZLATIĆ Kučilovečka 49, Kučilovina 200 Kn
 43. RADOVAN ŽILIĆ Gradinska 5a, Vugrovec 50 EU
 44. STJEPAN DOMENKUŠ Vugrovečka 34, G.Vugrovec 200 Kn
 45. BOŽICA VUGER A. Šenoe 46, Vugrovec 200 Kn
 46. Obit. PEKČEC-BUDEK Prališće 1, Goranec 200 Kn
 47. Obitelj KRAJAČIĆ A. Šenoe 68, Vugrovec 50 EU
 48. N. N. 300 Kn
 49. Obitelj KULJAK Vugerselska 7, Vugrovec 200 Kn
 50. MARKO SPUDIĆ Prigorska 21, Prekvršje 400 Kn
 51. MILKA GABRIĆ Aleja mira 8, M. Polje 200 Kn
 52. KATICA KUCELJ Vugrovečka 70, Dobrodol 100 Kn
 53. VINKO BARIČEVIĆ Kučilovečka 27, Kučilovina 200 Kn
 54. STJEPAN PEKČEC Prališće 1, Goranec 200 Kn
 55. „PLAST-METAL“ vl. Stjepan Domenkuš Vugrovec 3000 Kn
 56. ŠTEFICA ŠĆUREC Đ. Kuntića 13, Prekvršje 200 Kn
 57. Obitelj PAVLIĆ Šimunčevečka 26, Šimunčevec 200 Kn
 58. ANTE ALERIĆ 200 Kn
 59. ANTONIO MIJATOVIĆ Kostanjevec, Prekvršje 200 Kn
 60. VLADO TREMPETIĆ Gaj 4, M. Polje 200 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


Ovih dana napustili su nas:

KATA ĐURAN r. Šimičić iz Šimunčevca u 70. godini.

STIPO KOVAČEVIĆ iz Đurđekovca u 84. godini.

ĐURĐA HODAK r. Mitar iz Prekvršja u 67. godini.

Dobri Bože uvedi ih u svoje vječne stanove!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 13. I. – 19. I. 2020.

 • PON. —
 • UTO. – u 18.00 sati + STIPO sprovodna i KATA Kovačević, ĐURĐA Hodak sprovodna, MARTIN god. FRANJO god. i KAJA Joskić, ĐURĐA Mikuš, obit. Brkić, Koši, Faust, Jakopović i dvije nakane, MARKO Mihaljević god., MARICA, FRANJO, STJEPAN, MARICA i PETAR Golub, MARICA i obit. Kovačić, STJEPAN Ptrić god., ALOJZ, FRANCA, STJEPAN i RUŽA Fiolić, MARICA, RUŽICA i IGNAC Đuran, PETAR, TOMO i obit. Fiolić i na nakanu, MIJO i MARIJAN Bošnjaković
 • SRI. – u 18.00 sati + KATA i IVAN Đuran, VID Polovanec-Dado
 • ČET. – u 18.00 sati + IGNAC Fulir
 • PET. – u 18.00 sati – Nakana
 • SUB. – u 18.00 sati + SLAVA Olujić god, MILAN Jošić, KRISTINA i GABRIJEL Bosak
 • NED.
  – u 9.15 sati IVAN, FRANJO, ĐURO i ANA Poljak, SLAVICA Glogovec, IGNAC i MANDA Prusec
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 12. siječnja 2020.

Blagoslovom župnog dvora završili smo blagoslov Obitelji, hvala vam na toplom prijemu u vaše domove i na daru koji ste dali zanašu župu. Vjerujem da će Božji blagoslov, koji smo “sijali”, donijeti Božje plodoveljubavi i mira u vaše obitelji.

Ovaj tjedan na silu se ušlo u crkvu sv. Mihalja, tom prilikom oštećena su ulazna južna vrata, jedna grobnica na silu otvorena i oštećena, prijavili smo Policiji i napravili za sada zapisnik.

Utorkom iza svete mise „TREĆE SRCE“ moli za nerođene.

U subotu u 12.00 sati proba Malog zbora.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, Župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 600