Isus i Samarijanka - Veronese

Župni listić 788

godište XVI. broj 11(788) − 15. ožujka 2020. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-788.PDF

III. KORIZMENA NEDJELJA – BEZIMENA (Iv 4 , 5-42)

Dođe dakle u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu. Ondje bijaše zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike šesta ura.
Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus: “Daj mi piti!” Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane. Kaže mu na to Samarijanka: “Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?”
Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. Isus joj odgovori: “Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: ‘Daj mi piti’, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive.” Odvrati mu žena: “Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova?”

Odgovori joj Isus: “Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni.” Kaže mu žena: “Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati.” Nato joj on reče: “Idi i zovi svoga muža pa se vrati ovamo.” Odgovori mu žena: “Nemam muža.” Kaže joj Isus: “Dobro si rekla: ‘Nemam muža!’ Pet si doista muževa imala, a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž. To si po istini rekla.” Kaže mu žena: “Gospodine, vidim da si prorok. Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati.” A Isus joj reče: “Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova. Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.” Kaže mu žena: “Znam da ima doći Mesija zvani Krist – Pomazanik. Kad on dođe, objavit će nam sve.” Kaže joj Isus: “Ja sam, ja koji s tobom govorim!” Uto dođu njegovi učenici pa se začude što razgovara sa ženom. Nitko ga ipak ne zapita: “Što tražiš?” ili: “Što razgovaraš s njom?” Žena ostavi svoj krčag pa ode u grad i reče ljudima: “Dođite da vidite čovjeka koji mi je kazao sve što sam počinila. Da to nije Krist?” Oni iziđu iz grada te se upute k njemu. Učenici ga dotle nudili: “Učitelju, jedi!” A on im reče: “Hraniti mi se valja jelom koje vi ne poznajete.”

Učenici se nato zapitkivahu: “Da mu nije tko donio jesti?” Kaže im Isus: “Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo. Ne govorite li vi: ‘Još četiri mjeseca i evo žetve?’

Gle, kažem vam, podignite oči svoje i pogledajte polja: već se bjelasaju za žetvu. Žetelac već prima plaću, sabire plod za vječni život da se sijač i žetelac zajedno raduju. Tu se obistinjuje izreka: ‘Jedan sije, drugi žanje.’ Ja vas poslah žeti ono oko čega se niste trudili; drugi su se trudili, a vi ste ušli u trud njihov.” Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila: “Kazao mi je sve što sam počinila.” Kad su dakle Samarijanci došli k njemu, moljahu ga da ostane u njih. I ostade ondje dva dana. Tada ih je još mnogo više povjerovalo zbog njegove riječi pa govorahu ženi: “Sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja; ta sami smo čuli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta.”


 Pozdrav bratu koronavirusu SARS-Co-V-2

Proživljavamo pravu korizmu. Nema javnih okupljanja, zabava, pjesama, izlazaka, šopingiranja… Baš kakva bi korizma istinski trebala biti. Samo je bolno što izbor nije plemeniti nutarnji poticaj, koji izvire iz vjere i želje za obraćenjem srca, nego vanjski utjecaj, izazvan neposrednim strahom od jednog virusa. Pozdravljam stoga ‘brata virusa’, da se poslužim rječnikom sv. Franje Asiškoga, koji nas je jedini bio kadar izbaciti iz orbite i tračnica užurbane svakodnevice i pozvati na buđenje! Koronavirus je naša budilica. S nama nešto stvarno nije u redu. Ne samo što smo postali bešćutni na pozive Neba za obraćenjem, onečistili planet koji nam je povjeren da ga čuvamo i obrađujemo, postali smo bešćutni i prema samima sebi. Ubijamo se stilom života koji smo si nametnuli i ne mislimo se zaustaviti dok ne udarimo glavom u zid. Zato pozdravimo ovog majušnog našeg brata koji ima toliku moć da nas uzdrma u našim stavovima i navikama, kada već Božja riječ u nama, nije postigla željeni efekt. Još uvijek nas više pokreće strah, nego vjera. Više nas potiče strah, nego odgovornost za vlastite postupke. A tako ne bi trebalo biti.

Praznimo police po dućanima da ne bi ostali bez tjelesne hrane, makar nas struka upozorava da za to nema potrebe, umjesto da praznimo police kršćanskih knjižara i snabdijevamo se duhovnom hranom, dobrim knjigama, osobito Biblijom.

Nitko nema alibi na slijedećoj ispovijedi reći da ni ove korizme nije imao vremena čitati Bibliju i moliti. Kad već sami nismo našli vremena da molimo i čitamo Bibliju, pobrinuo se majušni virus da napravi malo reda u našim životima. Da nam osigura vremena napretek. Zato ne treba paničariti. Treba profitirati od novonastale situacije. Umjesto pražnjenja polica, punimo duše. A smijemo malo i postiti. Dijeliti s onima koji nemaju.

Kad je godine 1630. na području Mletačke Republike harala strašna kuga, koja je u samoj Veneciji pokosila 80.000 života, mletački se Senat obratio Gospi za pomoć. Učinjen je zavjet baš na današnji dan god. 1631. da će Gospi, ako prestane kuga, podići crkvu. Kuga je prestala, a zavjet je ispunjen. Podignuta je godine 1687. velebna crkva Madonna della salute, koju i danas svaki posjetitelj Venecije može posjetiti. Evo prigode da se kršćani cijeloga svijeta molitvom krunice povežu i povjere zaštiti Gospe od zdravlja! Može li se u nas kršćana naći još toliko vjere na zemlji? Dokažimo! Vrijeme je da postanemo odgovorni za svoje ponašanje da ne postanemo prijenosnik virusa. Osobito virusa grijeha protiv kojega medicina nema lijeka. Prestanimo stvarati paniku kao oni koji nemaju nade u vječni život! Evo prigode više vremena provesti u svojoj obitelji i uvesti obiteljsku molitvu. Razgovarati u obitelji, međusobno, ako još uopće znamo što je razgovor bez mobitela! Napredak znanosti, koji je uistinu zadivljujući, ipak nam ne može osigurati vječni život. Obred pepeljenja na Pepelnicu više je od samog ‘obreda’. On nas podsjeća na našu prolaznost o kojoj nam je ozbiljnije razmišljati u ovom korizmenom vremenu. Korona korizmi. Stoga naš pozdrav bratu korona virusu koji uspostavlja red u naše nerede! Razbija u našim glavama mit o nadljudima. Mi smo ranjiva i smrtna bića. Stvorenja ovisna o Stvoritelju, ne o stihiji povijesnih okolnosti. Kršćanima evo prigode da provjere je li njihova duhovnost narcisoidna ili eklezijalna. Narcisoidna je ako traži samo zadovoljenje svojih potreba, odbija poslušnost crkvenim poglavarima, prigovara zbog uklanjanja blagoslovljene vode iz škropionica, pričesti na ruku i drugih donesenih mjera… Eklezijalna je kada slijedi hod Crkve, upute crkvenih pastira, mjere koje se donose u skladu s novim okolnostima.

Dužnost je vjernika i dobro se informirati o načinima prenošenja koronavirusa i ponašati se odgovorno kako bi zaštitili sebe i bližnje. Nemojmo stvarati nepotrebne troškove zdravstvenom sustavu i opterećenje medicinskom osoblju lakomisleno se ne pridržavajući donesenih uputa. Iskažimo poštovanje i zahvalnost prema naporima svih javnih službi u suzbijanju ove zarazne bolesti nedavno krštene imenom COVID-19.

Dužnost je vjernika ne dizati paniku, nego pridonositi smirivanju situacije vjerom u Boga koji nam govori i po ovom malom, sićušnom, bratu virusu. Možda smo nepismeni da bismo čitali Bibliju, stoga slušajmo što nam govori naš mali brat koronavirus koji je podigao toliko prašine. Nemojmo ishitreno zaključiti da je on Božja kazna, ne znamo je li Božja kazna, ali sigurno je Božja poruka. Nešto nam želi poručiti. Tko ima uši da čuje, neka čuje!

 fra Josip Blažević


DAROVI ZA CRKVU

 1. ŽELJKO i EVA SEDLO Borovčica 2, Đurđekovec 400 Kn
 2. ZORAN GAVRIĆ Svetomatejska 8a, Dobrodol 200 Kn
 3. Obitelj HRANJ Dobrodolska 25, Dobrodol 200 Kn
 4. KORNELIA VUGER Slatinska 39, Vugrovec 200 Kn
 5. Obitelj ĆAĆIĆ Limbuška 32, Šimunčevec 200 Kn

SVIM DAROVATELJIMA ISKRENO HVALA!


Ovih dana napustio nas je:

VLADO GRLJAK iz Gornjeg Vugrovca u 76. godini.

Dobri Bože uvedi ga među svete i izabrane svoje!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 16. III. – 22. III. 2020.

 • PON. – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati + MARICA i PAVAO Obad, ANASTAZIJA, JOSIP Jakušić i AUGUSTIN Matak, ANA, IGNAC i IVAN Trempetić, ANTUN i obit. Gabrić, nakana za zdravlje Stjepana, LUKA, JALŽA i obit. Vukas, JOSIP i ZVONKO Povrženić, RUŽICA i obit. Vuger, VID i MARIJA Galović i FRANJO Šimunjak, na čast Krvi kristove
 • SRI.
  – u 18.00 sati + DRAGICA i ZLATKO Sokač
 • ČET.
  – u 18.00 sati + Zajednička
 • PET.
  – u 18.00 sati + STJEPAN god, TEREZA i BARTOL. Blažinović
 • SUB.
  – u 18.00 sati + MATE Olujić
 • NED.
  – u 9.15 sati – Nakana
  – u 11.15 sati – Župna
  – u 15.00 sati – Križni put od Župne crkve do sv. Mihalja

OBAVIJESTI – 15. ožujka 2020.

Pučke Misije koje su najavljivane, zbog trenutnih okolnosti, prolongiraju se za neko drugo bolje vrijeme.

Danas završavamo TJEDAN SOLIDARNOSTI I ZAJEDNIŠTVA S CRKVOM I LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI.

U četvrtak slavimo sv. Josipa.

Petkom križni put u 17.20 sati.

U nedjelja Križni put u 15.00 sati iz župne crkve do crkve sv. Mihalja.

Križni put predvode naši KRIZMANICI, a PRVOPRIČESNICI isto tako trebaju biti na Križnom putu.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE i KRIZMANIKE se otkazuje dok nema škole.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 350