Župni listić 798

godište XVI. broj 21(798) − 24. svibnja 2020. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-798.PDF

VII. VAZMENA NEDJELJA (Iv 17.1-11)

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i progovori: “Oče, došao je čas: proslavi Sina da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.”

Komentar:

Isuse, hvala Ti što si molio za mene na Posljednjoj večeri. Da! – nisi molio samo za one apostole, nego i za sve koji će na njihovu riječ povjerovati. Veseliš se što sam Tvoju riječ sačuvao. Premda ima toliko toga upitnog u načinu mojeg postupanja i ponašanja, Ti mi iskazuješ povjerenje.
Molim Te za Duha Svetoga kojim želiš obogatiti svoju Crkvu i ispuniti je i mirom i poletom.


12 PRAVILA ZA ODGOJ DELIKVENTA

Policijska uprava u Houstonu u Texasu svojedobno je izdala sarkastičnu publikaciju pod nazivom: „12 pravila za odgoj delikventnog djeteta“, koja glase:

1. U ranoj djetinjoj dobi dajte djetetu sve što poželi. Na taj način odrast će uvjeren da mu svijet duguje dobar život.

2. Kada pokupi loš rječnik, samo mu se nasmijte. To će ga navesti da misli da je upotrebom tih riječi sladak. Također će ga navesti da koristi još slađe fraze i riječi kako bi bio još ‘slađi’.

3. Nikada mu nemojte pružiti nikakav duhovni trening. Pričekajte dok ne napuni godine punoljetnosti i onda mu pustite da odluči što će napraviti od svog života.

4. Izbjegavajte upotrebu riječi „pogrešno“. To bi moglo dovesti do neželjenog kompleksa krivnje. To će mu omogućiti da kasnije vjeruje da je nepravedno uhićen zbog krađe automobila, da je društvo protiv njega i da ga proganja.

5. Pokupite sve što on ostavi iza sebe – knjige, cipele, odjeću i drugo. Radite sve da on ne mora, tako da mu razvijete osjećaj da prebacuje svu odgovornost na druge.

6. Dopustite mu da čita sve do čega može doći. Pazite da su bočice, srebrnina i čaše sterilno čiste, ali dozvolite njegovom umu da se pogosti smećem i gadarijama.

7. Često se svađajte u njegovoj prisutnosti. Tako neće biti previše šokiran kada vam se dom kasnije raspadne i dođe do rastave.

8. Dajte djetetu novca koliko god želi. Nikad mu nemojte dozvoliti da sam bilo što zaradi. Zašto bi se on teško mučio u životu kad ste se vi već mučili?

9. Zadovoljite svu njegovu želju za hranom, pićem i komforom. Pobrinite se da je svaka senzualna želja zadovoljena. Onemogućenje u tome može dovesti do štetne frustracije.

10. Stanite u njegovu obranu protiv susjeda, učitelja, profesora i policajaca. Svi su oni puni predrasuda prema vašem djetetu.

11. Kada zaglavi u ozbiljnu teškoću, ispričajte sebe „nikad mu ništa nisam mogao pružiti“

12. Pripremite se za život boli. Bit ćete ga u prilici brzo iskusiti.


DAROVI ZA CRKVU

1. EVA i ŽELJKO SEDLO Borovčica 1, Đurđekovec 400 Kn

2. ZORAN GAVRIĆ Svetomatejska 8a, Dobrodol 200 Kn

3. Obitelj HRANJ Dobrodolska c.25, Dobrodol 200 Kn

4. CORNELIA VUGER Slatinska 39, Vugrovec 400 Kn

5. Obitelj PETRIC Vinogradska 6b,Kučanec 200 Kn

6. ROBERT ĐURKOVIĆ Vukasova 2, G. Vugrovec 250 Kn

7. DANIJEL i ANITA BAHLEN Glavna 88, Đurđekovec 150 Kn

8. Obitelj PETRAŠ Gračaki 10a, Kučanec 1000 Kn

9. ANTONIO MIJATOVIĆ Prekvršje 200 Kn

10. FRANO MARJANOVIĆ Grahovečka 12, M. Polje 300 Kn

11. ĐURĐICA CVETNIĆ Banov brijeg 39, Vurnovec 200 Kn

12. N. N. 5000 Kn

13. Obitelj ŠKARIJOT Sesvete 400 Kn

14. ŽUPA DOBROGA PASTIRA BRESTJE 10000 Kn

HVALA SVIM DAROVATELJIMA ZA POTREBE ŽUPE I ZA SANACIJU NAKON POTRESA!


SAKRAMENAT KRŠTENJA PRIMIO JE:

DONATO STIPIĆ treće dijete Darka i Andreje r. Blažok iz Dobrodola.

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


Ovih dana napustila nas je:

LJUBICA POLJAK r. Poljak iz Prekvršja u 87. godini.

Dobri Bog neka joj udijeli mjesto u vječnoj Domovini!


Radi u veselju, s mirom i u prisutnosti Božjoj. Na taj ćeš način, uostalom, ostvariti svoje zadaće kako treba: obavit ćeš sve na vrijeme, makar iscrpljen umorom, uredno ćeš sve dovršiti., i tvoja će se djela svidjeti Bogu

 Kovačnica 744


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 25. V. -31. V. 2020.

 • PON.
  – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati + IVAN, RUŽICA i MILAN Hršak, STJEPAN Domenkuš, VLADO Grljak, MARICA god., STJEPAN, SLAVKO Bezeredi
 • SRI.
  – u 18.00 sati + VILMA Škreblin, ZORA, GORDAN i obit. Habek
 • ČET.
  – u 18.00 sati + JANKO i MARICA Vuger, BLAŽ i JULČA Vuger, TEREZA i JAKOB Facković
 • PET.
  – u 18.00 sati + ĐORĐE i obit. Jerilović, LJUBICA Poljak
 • SUB.
  – u 18.00 sati + ŽELJKO i obit. Koši, obit. Brkić, Faust, Jakopović i dvije nakane, IVAN Lukaček
 • NED.
  – u 9.00 sati + MILAN god. Marković, VLADO Poljak, ANA Kereš
  – u 11.00 sati – Župna
  – u 17.00 sati – U ŠILETIĆIMA

OBAVIJESTI – 24. svibnja 2020.

Nakon održanog Roditeljskog susreta, dogovorili smo se da će PRVA PRIČEST biti 21. lipnja.

Nastavljamo vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE i to u subotu u 9.00 sati B razred, u 10.00 C razred u 11.00 sati djeca koja idu u Sesvete i u Prekvršje u školu.

U subotu 30. svibnja bila bi radna akcija, priprema tavana župnog dvora za uređenje nakon potresa, nekoliko motorki za izrezati drva u metre, rukavice i dobru volju sa sobom ponijeti. Početak u 9.00 sati.

Župna crkva nakon potresa, sada je ponovno prekrivena crijepom.

Krštenja i vjenčanja se mogu po dogovoru imati.

Sveta ispovijed isto tako se može imati.

Župni ured radi samo putem telefona:
01 2044255, 098 814885

ili putem mail-a. Župni mail je:
ured@zupa-vugrovec.com


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 200