Župni listić 814

godište XVI. broj 37(814) − 13. rujna 2020. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-814.PDF

XXIV. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 18, 21-35)

U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče: “Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?” Kaže mu Isus: “Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.” “Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovijedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. Nato sluga pade ničice preda nj govoreći: ‘Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ‘Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ‘Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ‘Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svome bratu.”


NA ISPITU SI ŽIVOTA!

Možeš činiti dobro, a možeš i zlo, možeš čovjeku pomoći, a možeš mu i napakostiti. Danas možeš učiniti nešto dobro, a možeš slomiti sebe i ljude oko sebe. Danas možeš biti zdrav ako to hoćeš, a možeš se predati bolesti i lošim mislima. Danas se možeš pomiriti s čovjekom s kojim si u zategnutim odnosima, a možeš se i još s kim posvađati.

Danas se možeš pomoliti Bogu, a možeš i psovati.

Danas svoj brak možeš ponovno učiniti prostorom povjerenja i ljubavi, a možeš prekinuti i posljednju nit sa svojim bračnim drugom.

Danas u krilo možeš uzeti svoju djecu i nježno ih odgajati, a možeš ponovno odlaziti od kuće, ulaziti u poslove i ne imati vremena za obitelj. Danas možeš započeti novi posao, osnovati poduzeće, naučiti novi jezik, započeti čitati neku novu knjigu, rasteretiti se od grijeha, krivice i zla. Danas možeš ispraviti makar jednu pogrešku.

Da, pred tebe je postavljen život i smrt. Na tebi je da biraš.

Tebi su postavljena pitanja, na tebi je da odgovoriš.

Kako na njih odgovoriš, takav će biti uspjeh tvoga života.

Ti znaš da samo plemenitost, dobrota, ljubav, pomirenje, praštanje, blagoslivljanje drugih i dobrohotnost vode tvojoj sreći i da je to pravi odgovor na životna pitanja. Ti znaš da neprestano otvaranje vrata svjetlu, otvaranje prozora novom zraku dobrote, vjerovanje u uspjeh tvojih pothvata znači pravi odgovor i dobivanje životne diplome.

Kako si dosad odgovorio na životne upite?

Možda danas ipak možeš biti uspješan učenik života i proći na ispitu. Važno je dobro učiti i to kod učitelja života. Ljudski učitelji vide samo do zida, božanski učitelj Isus iz Nazareta vidi preko zida. Ljudi ti mogu savjetovati, ali ne i ostati uz tebe.

Isus ostaje uz tebe. Ljudi ne mogu svladati sve opasnosti života, Isus može, jer je neograničen, svemogući Bog.

Uz Njega, kao svog životnog instruktora sigurno ćeš položiti životni ispit s izvrsnom ocjenom. Neka te Bog čuva.

Grubost je pokušaj slabog čovjeka da bude jak.

 (Matthew Casy)


Sakramenat svetog krštenja primila:

EVA ŠOŠIĆ prvo dijete Ivana i Marije r. Jakšić iz Šimunčevca

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djeteta!


BLAGDAN UZVIŠENJA SV. KRIŽA

Blagdan Uzvišenja sv. Križa počeo se slaviti kao sjećanje na pronalazak relikvija sv. Križa. Blagdan potječe iz Jeruzalema gdje je car Konstantin dao izgraditi baziliku Uskrsnuća nad grobom Isusovim i ona je bila posvećena 13. rujna god. 335. Carica Jelena otkupila je dio izvornog križa god. 320. te ga povjerila na čuvanje u toj bazilici. Kršćani Jeruzalema, sutradan nakon godišnjice posvete te bazilike, tj. 14.9., izlagali su tu svetu relikviju te joj se klanjali. Perzijska je vojska otela relikviju god. 614., ali ju je car Heraklije uspio povratiti te ju je 3. svibnja god. 628. svečano donio u Jeruzalem. Iz Jeruzalema blagdan se vremenom proširio među kršćane Zapada. Za sve kršćane, križ Kristov simbol je spasenja.

Blagdan poziva na razmišljanje o snazi križa u vjerničkom životu. Križ zapravo otkriva Božju narav. Pavao u poslanici Filipljanima govori da se Bog ponizio, “ogolio”. Prvi primjer božanskog “ogoljenja” je stvaranje; dok je otkupljenje konačni primjer toga. Čin otkupljenja je Isus ostvario na križu i vjernici stoje pred križem zahvaljujući Bogu za neshvatljiva dobra učinjena ljudima. Bog je svoju dobrotu izlio rasipno, ne praveći razlike. A zašto? Jer je takva Božja narav; a križ je simbol takve božanske naravi. Križ, iako težak, služi da bi preobrazio čovjeka. Križ je izvor ozdravljenja. Križ je učionica u kojoj se ispituju ljudske kreposti. Križ guli ono površno i daje uvid u pravi smisao života. Križ je često gorak lijek, no suzbija bolest koja proždire ljudsku dobrotu. Po križu je Isus pobijedio smrt i grijeh i omogućio ljudima pristup Ocu. Mnogima je neshvatljivo da je smrt put koji vodi u život, ali upravo je to poruka današnjeg blagdana.

 Ne bojte se! Širom otvorite vrata Kristu!

sv. Ivan Pavao II.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 14. IX. – 20. IX. 2020.

 • PON.
  – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati + obit. Koši, Bkić, Faust, Jakopović, jedna nakana i zahvala, MARA Bolčević, JASNA Petir, ANA, IVAN, CILA i JOSIP Dutković, DRAGICA, KLARA i PETAR Trempetić, BARICA Petljak, RUŽICA god. IVANi obit. Vuger, VID Galović, JOSIP god. MARICA i obit. Meglaj, MARIJAN, IVKA i obit. Zenko
 • SRI.
  – u 18.00 sati –
 • ČET.
  – u 18.00 sati + MARTIN god. i KRUNOSLAV Filipović, DRAGICA i STJEPAN Meglaj
 • PET.
  – u 18.00 sati + JOSIP, BOŽENA i obit. Fitz
 • SUB.
  – u 18.00 sati + MILAN Prišćan, JURAJ, STJEPAN i TOMISLAV Macan Zvonar
 • NED.
  – u 9.00 sati + DRAGICA i obit. Trempetić, JOSIP, DRAGICA, ŽELJKO, IVAN, BARA i STJEPAN Popović i obit. Lovrenčić
  – u 11.00 sati – Župna

OBAVIJESTI – 13. rujna 2020.

U subotu smo imali radnu akciju, uređenje župne nadarbine, kućice naslonjene na Bregovitu ulicu. Krovište koje je izgledalo u lošem stanju, s njega smo skinuli crijep, slijedeće subote nastavljamo s radnom akcijom uređenje započetog krovišta. Hvala svima koji su se odazvali: Darko Židak, Zdravko Adžaga, Željko Habulan, Željko Ćubela, Tomislav Babić, Zvonko Juroš, Dubravko Martinčević, Stanko Čuljak, Žarko Ćorić, kamion nam je dovezao Ivica Baričević – svima iskreno hvala, a u subotu u 9.00 nastavak radne akcije.

Našim školarcima, naročito prvašićima sretan početak nove školske godine. Božji blagoslov neka ih prati!

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885 ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 300