Čudesni ribolov

Župni listić 897

godište XVII. broj 18(897) − 1. svibnja 2022. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-897.PDF

III. VAZMENA NEDJELJA (Iv 21,1-19)

U ono vrijeme:
Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: “Idem ribariti.” Rekoše: “Idemo i mi s tobom.” Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.
Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: “Dječice, imate li što za prismok?” Odgovoriše mu: “Nemamo.” A on im reče: “Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.” Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: “Gospodin je!” Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.
Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: “Donesite ribâ što ih sada uloviste.” Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: “Hajde, doručkujte!” I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: “Tko si ti?” Znali su da je Gospodin.
Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.
Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: “Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?” Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim.” Kaže mu: “Pasi jaganjce moje!” Upita ga po drugi put: “Šimune Ivanov, ljubiš li me?” Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim!” Kaže mu: “Pasi ovce moje!” Upita ga treći put: “Šimune Ivanov, voliš li me?” Ražalosti se Petar što ga upita treći put: “Voliš li me?” pa mu odgovori: “Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.” Kaže mu Isus: “Pasi ovce moje!” “Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.” A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: “Idi za mnom!”

Komentar:

Pred nama je idila, prizor koji je apostolima i evanđelistima tako drag: more, lađe i ribarenje. Nekoć, na početku svoga djelovanja, isto je tako Isus susreo neke učenike u lađi i dogodilo se čudo – bogat ulov riba. Potom je uslijedio poziv i Isus je bio obogaćen novim učenicima i pratiteljima svoga djela.

A sada opet: nema riba, nema plodova. Dok smo zatvoreni u svoj uzaludni napor, kao da možemo čuti Isusove riječi: “bez mene ne možete učiniti ništa” (Iv 15,5). Potom je mnoštvo riba ulovljeno zahvaljujući poslušnosti njegovoj Riječi. Kad do obale dolaze i ostali, vide da je Isus pripravio vatru i hranu. Nije s njima išao u ribolov, ali je bio blizu i pomogao im.

Svu su se noć trudili, baš na tome mjestu. Zar je bitna desna strana lađe? Bitan je posluh, povjerenje u njega. On ih ne odvodi drugdje, nego baš na tome mjestu proslavlja svoje ime. Možda mislimo da bismo više uspjeli da smo na nekom drugom moru, u nekoj drugoj lađi… Umjesto toga, Isus nudi uspjeh posluhom na ovoj lađi.

Gospodine! Ti me uporno pitaš, kao i Petra: “Ljubiš li me?” A ja sam tako često zatajio u ljubavi. Ne znam ljubim li te više od drugih. Želim rasti u ljubavi. Daj mi milost da danas ljubim više nego jučer.


NAŠI OVOGODIŠNJI KRIZMANICI

 1. TONI BANDALO
 2. TIJA BARTOLOVIĆ
 3. VANIA BEČIĆ
 4. ANA ČAKARIĆ
 5. MIHAELA ČERGAR
 6. LUCIJA FACKOVIĆ
 7. TOMISLAV GALOVIĆ
 8. MANDA GAŠPAR
 9. ISABEL GRAČAK
 10. DOROTEA GRANĐA-KOVAČ
 11. PIA GRŽELJ
 12. DORA HLIŠĆ
 13. MARKO HORVAT
 14. MISHELL HORVAT
 15. LUCIANO JAKOVIĆ
 16. VERONIKA JAMBREŠIĆ
 17. ANTUN JELEČEVIĆ
 18. IVAN JELIĆ
 19. IVANA KAKUK
 20. LEONA KOVAČIĆ
 21. LANA KUNTIĆ
 22. TEREZA KUNTIĆ
 23. MATIJA KUŠT
 24. MARKO LETEC
 25. ANA LIPOVČIĆ
 26. KARLO MANDIĆ
 27. LEON MATJAŠIĆ
 28. MARTA MEŠTROVIĆ
 29. KARLA MILANKOVIĆ
 30. ANTONIO MRVELJ
 31. KATARINA NOVAK
 32. FILIP PAJNIĆ
 33. MIHAEL PERIĆ
 34. KATARINA PETRAŠ
 35. LANA PETRUŠOV
 36. MIHAELA PIJETLOVIĆ
 37. DINO POPOVIĆ
 38. ANTONIO PUKLIN
 39. JOSIP PUŠKARIĆ
 40. DOMINIK RAZUM
 41. KARLO ROČIĆ
 42. JOSIP ROS
 43. GABRIJEL RUSTAN
 44. PETRA SAJKOVIĆ
 45. MELANIE SEVER
 46. DORA SOKLIĆ
 47. PETAR SVIRČEVIĆ
 48. JOSIP ŠEBEK
 49. DANIEL ŠIPURA
 50. DORIJAN TURČIĆ
 51. MARTA VIDOVIĆ
 52. NIKOLA ZLATIĆ
 53. BORNA ŽEGER
 54. ANA ŽIDAK
 55. IVAN ŽIDAK
 56. ANA ŽILIĆ

Blagoslovio vas Gospodin i čuvao vas!
Pokazao vam svoje lice i smilovao vam se!
Obratio k vama svoje lice i dao vam mir!
Gospodin Vas blagoslovio!


DAROVI ZA CRKVU

 1. JOSIP VRBAN Breg 49, Đurđekovec 150 Kn
 2. MILKA KUNTIĆ Domjanićeva 16, Vugrovec 200 Kn
 3. ŽELJKA MIHALJEVIĆ Rožići 11, Goranec 200 Kn
 4. STJEPAN i KATICA Pekčec Glavna 67, Goranec 100 Eu
 5. Obitelj MRDALJ A. Šenoe 38, Vugrovec 100 Eu
 6. NADA MARKOVIĆ Zlatarska 4, M. Polje 500 Kn

HVALA SVIMA DAROVATELJIMA ZA POTREBE ŽUPE I ZA SANACIJU NAKON POTRESA!


Sakramenat svetog krštena primili su:

BORNA SEDINIĆ prvo dijete Franje i Petre r. Vorih iz Prekvršja
DANIJEL KONJEVIĆ drugo dijete Danijela i Nikoline r. Brnada iz Paruževine

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


Ovih dana napustili nas je:

 LJUBICA VRBAN r. Kovačićiz Đurđekovca u 85. godini.

Dobri Bože primi ju među svete i izabrane svoje!


KAKO JE OSAMLJENI REDOVNIK LJUDIMA OTKRIO SMISAO ŠUTNJE

Jednoga dana dođoše ljudi k osamljenu redovniku. Upitaše ga:
“Koji je smisao tvoga života u šutnji?”
Redovnik bijaše upravo zaposlen zahvaćanjem vode iz duboka studenca. Reče svojim posjetiteljima:
“Pogledajte u studenac! Što vidite?” Ljudi su gledali u dubok studenac.
“Ne vidimo ništa”, rekoše.
Nakon kratkog vremena pozove pustinjak opet svoje posjetitelje:
“Gledajte u studenac! Što vidite?” Ljudi su opet gledali dolje.
“Uistinu, sada vidimo sami sebe!” Redovnik reče:
“Gledajte, kad sam malo prije zahvaćao vodu, ona se uzburkala. Sada je voda mirna. To je iskustvo tišine: Vidiš samoga sebe!”

 Autor nepoznat


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 2. V. – 8. V. 2022.

 • PON.
  – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati + LOVRO god., BARA i obit. Vuger, STJEPAN i obit. Hrenović, obit. Prusec i Kereš, za Duše u čistilištu, TOMO, BARA i MIJO Galović, MARICA i MIJO Škes, ANICA, JOZO i BERISLAV Bilanović, ELIZABETA i FRANJO Gerić, ANA i MATO i obit. Žunac, BOŽENA Prekrat, VIDEK god. NENAD, MARTINA i VID Hrenović, obit. Škes i Đurinec, za Duše u čistilištu, STJEPAN Blažinović, STJEPAN Hojanić, RUŽA i IVAN Perić
 • SRI.
  – – –
 • ČET.
  – – –
 • PET.
  – u 18.00 sati – Nakana Molitvenih vjenčića, MIHAEL Pijetlović
 • SUB.
  – – –
 • NED.
  – u 9.00 sati + SLAVKO Krajinović
  – u 11.00 sati – Župna

OBAVIJESTI – 1. svibnja 2022.

U mjesecu svibnju  molimo svetu krunicu, okupimo se u našim kapelicama, oko Raspela  da naša nebeska majka Marija čuva i obitelji i župu i Domovinu.

U utorak u 19.30 sati susret Pastoralnog i Ekonomskog vijeća.

U petak prije svete mise mogućnost svete ispovijedi a iza svete mise Klanjanje pred PRESVETIM.

U subotu vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE.

Imate najnoviji broj GLAS KONCILA, MAK, naš Listić

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885 ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 400