Ni jedan se ne vrati, osim...

Župni listić 919

godište XVIII. broj 40(919) − 9. listopada 2022. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-919.PDF

XXVIII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 17, 5-10)

U ono vrijeme: Na putu u Jeruzalem prolazio je granicom Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, izađe mu u susret deset gubavaca; stadoše podaleko i počeše vikati: “Isuse, Učitelju, smiluj nam se!” Kad ih opazi, reče im: “Idite i pokažite se svećenicima!” I očistiše se dok su išli Jedan od njih, čim vidje da je ozdravio, povrati se slaveći Boga u sav glas. Pade ničice do nogu Isusovih pa mu poče zahvaljivati. Taj bijaše Samarijanac.
Isus ga zapita: “Zar se nisu očistila desetorica? Gdje su još devetorica? Nijedan se ne nađe da se vrati i Bogu zahvali, osim ovog tuđina!” I reče mu: “Ustani i hajde, tvoja te vjera spasila!”

Komentar:

Isus je dirnut dolaskom Samarijanca. A razočaran devetoricom samoživih i sebičnih koji se nisu vratili.
A što mi tražimo od Isusa? Ne tražimo li tjelesno zdravlje i pomoć u materijalnim poteškoćama? A dopuštamo li Isusu da zahvati u naše srce, da nas spasi od nas samih, od ograničenosti i gluposti naše pameti i srca? Tko će se prepoznati u devetorici sebičnih?
Slabo znam zahvaljivati… Jesam li uopće ikada rekao hvala što nisam gubav? Držim da je sve moje pravo, a ne Tvoj dar.
Daj mi milost da postanem poput onog Samarijanca pa da barem u nedjeljnoj euharistiji podajem slavu Bogu i kažem Ti: hvala.


BAJKA O MIŠU!

Jednog dana, miš je gledao kroz pukotinu na zidu farmera i njegovu ženu kako otvaraju neki paket. Kakvu hranu bi to moglo sadržavati? Pitao se. Ali kad je otkrio da je u pitanju mišolovka, bio je užasnut. Trčeći kroz dvorište farme upozoravao je ostale vičući: “U kući je mišolovka! U kući je mišolovka!” Kokoš, kvocajući i čeprkajući, podigne glavu i kaže: “Gospodine Miš, to je ozbiljan problem za tebe, ali nema baš nikakve posljedice po mene. Ja se zbog toga ne mogu uzrujavati.” Miš se okrene prascu i vikne: “Mišolovka je u kući! Mišolovka je u kući!” Prase je suosjećalo, ali reče: “Vrlo mi je žao, gospodine Miš, ali ja tu ne mogu ništa učiniti osim moliti. Budi siguran da si u mojim molitvama.” Miš tada krene prema kravi: “Mišolovka je u kući! Mišolovka je u kući!” Krava reče: “Oh, gospodine Miš, žao mi je zbog tebe, ali s mog nosa neće faliti koža.” Tako se miš vratio odbijen pognute glave u kuću kako bi se sam suočio s mišolovkom.

Te noći začuo se čudan zvuk u kući – kao zvuk kad mišolovka uhvati svoj plijen. Farmerova žena požurila je vidjeti što se uhvatilo. U mraku nije vidjela da je mišolovka uhvatila rep otrovne zmije. Zmija ju je ugrizla. Farmer ju je brzo odvezao u bolnicu i kući se vratila s vrućicom. Znamo da se vrućica liječila svježom kokošjom juhom, pa je farmer zaklao kokoš. Ali bolest njegove žene se nastavila pa su je došli posjetiti prijatelji i susjedi. Da bi ih nahranio, farmer je izmesario prase. Farmerova žena, nažalost, nije se oporavila, umrla je. Došlo je toliko ljudi na njen sprovod, da je farmer morao zaklati i kravu kako bi osigurao dovoljno mesa za sve njih. Miš je to sve gledao s velikom tugom kroz svoju pukotinu na zidu.

POANTA. Kada idući put čuješ da se netko suočio s problemom i misliš da te se to ne tiče, sjeti se – kad je jedan od nas ugrožen, svi smo u opasnosti. Svi smo umiješani u to putovanje zvano “život”. Moramo paziti jedni na druge i ponekad napraviti dodatan trud da ohrabrimo nekog od nas. SJETI SE, SVATKO OD NAS JE BITNA NIT U TAPISERIJI DRUGE OSOBE; NAŠI ŽIVOTI SU ISPREPLETENI S RAZLOGOM. Jedna od najboljih stvari koja se veže uz ovaj svijet je prijatelj. Učini sve za svoga prijatelja ali i za svakoga čovjeka.


DAROVI ZA CRKVU

 1. MILAN HABEK O. Habeka 3, Prekvršje 150 Kn
 2. ĐURĐICA CVETNIĆ Banov brijeg 39, Vurnovec 400 Kn
 3.  Obitelj PAVAR 500 Kn

HVALA SVIMA DAROVATELJIMA ZA POTREBE ŽUPE I ZA SANACIJU NAKON POTRESA!


Ovih dana napustili su nas:

IVAN KRAJAČIĆ iz Vugrovca u 68. godini.
MLADEN FIŠTER iz Vugrovca u 58. godini.

Dobri Bože primi ih među svete i izabrane svoje!


NIŠTA NIJE BEZ SMISLA

Imam oči za svjetlo. Za zelenilo proljeća i bjelinu snijega. Za sivilo oblaka i plavetnilo neba. Za zvijezde u noći i za nevjerojatno čudo — da me okružuje toliko divnih ljudi.

Usta imam da govorim dobre riječi na koje drugi čeka. Usne imam za poljubac, ruke da nježno i s ljubavlju pružim siromahu kruh i utjehu.

Imam noge da krenem prema bližnjemu. I srce — za ljubav, toplinu — za one koji žive u samoći i hladni.

Imam tijelo da se približim drugima. Bez tijela ne mogu nikamo.

Ništa nije bez smisla. Sve ima svoje duboko značenje.

Zašto onda nisi sretan? Jesu li ti oči zatvorene? Usta gorka? Ruke “hvataljke” bez srca? Ili ti se srce osušilo? — Ne znaš li — stvoreni smo za radost?!

 Phil Bosmans


Srce Isusovo želi biti sve srcu koje ljubi. Ali to će biti samo po patnji za Njega.

 Sv. Margareta Marija Alacoque (1647. – 1690.)


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 10. X. – 16. X. 2022.

 • PON.
  – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati – LUKA, JALŽA i obit. Vukas, i ZVONKO Povrženić, FRANJO i obit. Čvek, KATICA, ZVONKO i MARICA Podgorski, obit. Peša, LJUBA i ILIJA Vrgoč, VINKO Rade god., IVICA Škes, MARICA god. i obit. Vuger, STJEPAN Fašaić god., STJEPAN, DRAGICA, MARTINA i MARICA Gračak, MATO, IVAN i MARGARETA Vukas i obit. Dolenjak
 • SRI.
  – u 18.00 sati – Nakana
 • ČET.
  – u 18.00 sati + STJEPAN i JAGICA Šturman, RUŽICA Šturman, TEREZA i JAKOB Facković, DRAGICA Pregorec
 • PET.
  – u 18.00 sati – Nakana
 • SUB.
  – u 15.00 sati – U PARUŽEVINI
 • NED.
  – u 9.00 sati + JOZO i obit. Matković
  – u 11.00 sati – Župna
  – u 16.00 sati – U GORANCU

OBAVIJESTI – 9. listopada 2022.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE subotom u 9.00 i u 10.00 sati. Nedjeljna sveta misa u 9.00 sati.

Krizmanici ovaj tjedan neće biti vjeronauka, a nedjeljom dolazite na misu u 11.00 sati.

Napominjem, sva djeca koja se pripremaju za sakramenat za Prvu Pričest i Svetu Potvrdu, moraju imati uvjete, a to znači obavezan polazak Školskog vjeronauka. Oni koji su se ispisali sa školskog vjeronauka, nemaju uvjete za sakramente. Zato vi koji ste se ispisali, ponovno se upišite, jer nažalost bit će poteškoća.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, naš Listić…

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885 ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 220