Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova.

Župni listić 928

godište XVIII. broj 49(928) − 18. prosinca 2022. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-928.PDF

IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA (Mt 1, 18-24)

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako: Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.” Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: “Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!” Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.

Komentar:

Sveti Josip je Gospodina ljubio poput Marije. On zauzima istaknuto mjesto među svetima i odabranima, jer je prihvatio postati Isusov otac pred zakonom, dati mu ime i zahvaljujući njemu, može Davidova loza prihvatiti u tom sinu – Boga s nama.
Gospodin uzima tijelo čovjeka da učini djelo spasenja svijeta i da posveti čovjeka. Isus je potomak Davidov iz Jesejeva korijena, On je znak narodima, ključ koji nama sužnjima otvara vrata tamnice i onda vrata vječnoga života.


NOVI RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2022./2023.

11. XII. od 13.30 sati
KUČILOVINA

12. XII. od 9.00 sati
PREKVRŠJE
I. ide Prigorska od FERDE prema Habeku, Podbrežnjaki
II. ide Prigorska, od križa kod Sedinića prema Habekima,

13. XII. od 9.00 sati
ŠIMUNČEVEC, Limbuška, Janečki brijeg,
ŠILETIĆI, Šimunčevečka od Šiletića i Grahovec

14. XII. od 9.00 sati
VURNOVEC

15. XII. od 9.00 sati
PARUŽEVINA

16. XII. od 9.00 sati
GORANEC, GORNJI VUGROVEC

17. XII. od 9.00 sati
ĐURĐEKOVEC i dio Kuntaša, Borovčica, Reber, Pahorit, Trakoliščica, Feštinec, Mladina
I. ide Breg – od Turčina prema gore, Dorčići, Dolci, Đurkovići, Klanjec, Jakopići, dolje
II. ide Glavna od semafora prema slastičarnici Andrić

18. XII. od 13.30 sati
VUKASOVA i GRLJAKOVA

19. XII. od 9.00 sati
KUĆANEC

20. XII. od 9.00 sati
DOBRODOL, Puđakova, Trnovečka, Dobrodolska cesta, Dobrodolski odvojak, Dobrodol brijeg i Dobrodolska cesta

21. XII. od 9.00 sati
PODOLČICA, O. Habeka (Tomuradi), Odv. Rebarec

26. XII. od 9.00 sati
MARKOVO POLJE
od Aleje mira prema Raspelu

27. XII. od 9.00 sati
MARKOVO POLJE – ostatak Zlatarske,
DOBRODOL – Vugrovečka – Svetomatejska, Humska

28. XII. od 9.00 sati
VUGROVEC DONJI
Put Lozica, Vugerselska, Slatinska, Šenoina,
Ledinice, Domjanićeva, ostatak Kuntaš

29. XII. od 9.00 sati
VUGROVEC – iznad crkve, Šenoina,
 Đ. Popovića, Gradinska, Kocil Breg, Đurinec breg


DAROVI ZA CRKVU

 1. Obit. HANŽEK-ŠUVAK Aleja mira 27, M. Polje 300 Kn
 2. Obitelj HANŽEK Aleja mira 27a, M. Polje 200 Kn
 3. Obitelj BANOVIĆ O. Habeka 29b, Prekvršje 200 Kn
 4. Obit. Popović-Lozančić Šimunčevečka 6, Šimunčevec 800 Kn
 5. MARKO LULIĆ Klanjec 8, Đurđekovec 300 Kn
 6. Franjo i Mira Bolčević Bolčevići 13, Kučilovina 400 Kn
 7. IVAN TREMPETIĆ A. Šenoe 25, Vugrovec 500 Kn
 8. MARIJA DUMIĆ Vugrovečka 17, G.Vugrovec 200 Kn
 9. MARICA ŠEBEK Aleja mira 27, M. Polje 200 Kn
 10. VLADO VUGER Slatinska 8, Vugrovec 100 Kn
 11. ĐURO FIŠTER Glavna 64, Đurđekovec 200 Kn
 12. JOSIP PUKŠEC Glavna 73, Goranec 300 Kn
 13. Ob. Baričević-Blažinović Kučilovečka 31, Kučilovina 400 Kn
 14. Obitelj ZLATIĆ Kučilovečka 39, Kučilovina 50 EU
 15. DRAGO ŠTIMAC odv. Bolčevići 6, Kučilovina 50 EU
 16. MILAN i VESNA Režić Prigorska 57, Prekvršje 200 Kn
 17. MIJO MITAR O. Habeka 4, Prekvršje 200 Kn
 18. ANICA KEREŠ Đ. Kuntića 25, Prekvršje 100 Kn
 19. IVAN SEDINIĆ Prigorska 83, Prekvršje 100 Kn
 20. Obitelj GAJŠAK odv. Sedinići 9, Prekvršje 200 Kn
 21. NIKOLA BANDIĆ Podbrežnjaki 21a, Prekvršje 100 Kn
 22. Obitelj Golub i Pavlic Šimunčevečka 26, Šimunčevec 400 Kn
 23. NADA ČVEK Vugrovečka 16, G.Vugrovec 200 Kn
 24. STJEPAN BLAŽINOVIĆ Aleja mira 9, M. Polje 200 Kn
 25. JOSIP ČVEK Vugrovečka 18, G.Vugrovec 100 Kn
 26. ZLATKO KUNTIĆ Prigorska 63, Prekvršje 200 Kn
 27. MILKA TREMPETIĆ Domjanićeva 2, Vugrovec 300 Kn
 28.  N. N. 400 Kn
 29. Obitelj OLUJIĆ A. Šenoe 21, Vugrovec 50 EU
 30. MARICA JAKUŠIĆ  Banov brijeg 6, Vurnovec 200 Kn
 31. IVAN OBROVAC Banov brijeg 2, Vurnovec 200 Kn
 32.  STJEPAN KRTAK  Vurnovečka 9, Vurnovec 200 Kn
 33.  STJEPA GRANĐA-KOVAČ Glavna 46, Đurđekovec 200 Kn

HVALA SVIMA DAROVATELJIMA ZA POTREBE ŽUPE I ZA SANACIJU NAKON POTRESA!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 19. XII. – 25. XII. 2022.

 • PON.
  – u 6.00 sati + JOSIP i DANICA Škopljanac
 • UTO.
  – u 6.00 sati + MARICA god. TOMO Tomašek i obit. Fulir
  – u 18.00 sati + IVAN god., SLAVICA i MARICA Bezeredi, BARICA i ĐURO Vukas, MARTINA god., VID, VIDEK i NENAD Hrenović, ALOJZ, EVA i PETAR Fišter, OLGA Gračak, VLADO Brajovići MIRA Fišter, IVAN i MARICA Rac, ANKA i MIKA Turković, IVAN Švajgović, RUŽICA i obit. Prusec, IVAN i KATA Šitum, JOSIP Židak i obit. Sedinić, STJEPAN i RUŽICA Grljak, MARICA i JURE Čorak, ANA FIŠTER
 • SRI.
  – u 6.00 sati + BOŽO god. i obit. Pavić
 • ČET.
  – u 6.00 sati + VENDEL Viljevac i NIKOLA Lukačević
 • PET.
  – u 6.00 sati + IVAN god. i obit. Pukšec, MARIJA Kuntić
 • SUB.
  – u 6.00 sati – BARA god. i MATO Šebek i obit. Kasanda
  – u 19.00 sati – Mala POLNOĆKA
  – u 24.00 sati – POLNOĆKA + ANĐELA god. Pukšec
 • NED.
  – u 9.00 sati + JOSIP, IVAN i FRANCA Nikšić
  – u 11.00 sati – Župna

OBAVIJESTI – 18. prosinca 2022.

Nalazimo se u tjednu kada slavimo naš NAJRADOSNIJI BLAGDAN BOŽIĆ. Novorođeni Kralj Mira ISUS neka u Vaše domove unese obilje Božjega blagoslova!

Pred početak i jedne i druge POLNOĆKE bit će kratki program. Dobro došli!

Nastavljamo s blagoslovom obitelji. Za svaki Vaš dar – iskreno hvala!

SRETAN VAM BOŽIĆ I NOVA 2023. godinu!

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE i KRIZMANIKE po dogovoru.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, naš Listić…

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885 ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 300