Čudesni ribolov

Župni listić 933

godište XIX. broj 4(933) − 22. siječnja 2023. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-933.PDF

III. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 4,12-23)

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: “Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska – narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku, onima što mrkli karaj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.” Otada je Isus počeo propovijedati: “Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!”
Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: “Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!”
Oni brzo ostaviše mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.
I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.


KADA NAS NAŠA VOLJENA ZEMLJA ODVAJA OD NEBA

Nekoć je na Kreti živio sveti čovjek koji je silno volio svoj otok. Volio ga je toliko da je u trenutku kad je osjetio da mu se približava smrt naredio svojim sinovima da ga iznesu i polože na voljenu zemlju. U trenutku smrti zagrabi šaku zemlje.

Uskoro se nađe pred nebeskim vratima. Tu ga dočeka Bog u liku starca s bijelom bradom i pozdravi ga: „Dobrodošao! Bio si dobar čovjek. Uđi u nebesku radost!“

Tek što starac prijeđe prag bisernih vrata, Bog mu reče: „Moraš pustiti zemlju iz ruke.“

„Nikada!“ odgovori starac, koraknu natrag i ponovi: „Nikada!“

Bog se ražalosti i ode ostavivši čovjeka pred vratima.

Prođe puno vremena. Bog opet dođe starcu, ovaj put u liku starčeva prijatelja s kojim je starac za života na zemlji uz čašicu često razgovarao. Ispili su nekoliko čaša, razgovarali o različitim događajima, a onda mu Bog reče: „Dobro, vrijeme je, prijatelju, da uđeš u nebesa. Pođimo.“ I dođoše pred biserna vrata. Opet Bog reče starcu da ispusti zemlju iz šake, ali starac to ovaj put ne htjede učiniti.

Nakon što opet prođe puno vremena, Bog treći put dođe starcu. Sad je uzeo lik starčeve ljupke i vesele unuke. „O, djede, tako si divan i tako nam jako nedostaješ. Molim te, dođi sa mnom.“ Starac pristade. Unuka mu pomože ustati, jer se u međuvremenu vrlo postarao i teško je hodao. Tako teško da je morao desnicu, u kojoj je stiskao zemlju, podupirati lijevom rukom. Kad su došli pred biserna vrata, starac posve onemoća. Njegovi iskrivljeni prsti više nisu mogli tako čvrsto stiskati zemlju, pa mu ona polako poče kliziti među prstima i uskoro mu dlan ostade potpuno prazan. Tako starac uđe u nebesa. I prvo što je tamo ugledao bio je njegov ljubljeni otok.

Petar mu poče govoriti: “Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.” Reče Isus: “Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni. A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.” (Mk 10,28-31)

 Božo Rustja | Bitno.net


DAROVI ZA CRKVU

 1. Predrag i Katica Facković Glavna 66, Đurđekovec 50 EU
 2. Obitelj PAJIĆ Rožići 27, Goranec 200 Kn
 3. PETAR ŠITUM Dobrodolska 14, Dobrodol 40 EU
 4. JURE ŠITUM I. Puđaka 7, Dobrodol 100 EU
 5. ŽELJKA MIHALJEVIĆ Rožići 11, Goranec 20 EU
 6. MILKA POLJAK odc. Poljaki 4, Prekvršje 30 EU
 7. MARICA BRAČIĆ Kralj. Brijeg 14, Šimunčevec 30 EU
 8. STJEPAN PETLJAK Glavna 12, Đurđekovec 100 EU
 9. FRANJO DUTKOVIĆ Đ. Kuntića 30, Prekvršje 30 EU

HVALA SVIMA DAROVATELJIMA ZA POTREBE ŽUPE I ZA SANACIJU NAKON POTRESA!


Sakramenat svetog krštenja:

FRAN PUKŠEC prvo dijete Matije i Ivane r. Baričević iz Vugrovca

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


Ovih dana napustili su nas:

IGNAC KEREŠ iz Prekvršja u 86. godini.
SANJA ĐURAN r. Đurićiz Dobrodola u 58. godini.
MARIJA KAURIĆ r. Budislavljević iz Đurđekovca u 71. godini.

 Dobri Bože, primi ih među svete i izabrane svoje!


PAMETNOME DOSTA!

Neki jako bogat čovjek požali se svome psihijatru. Usprkos svom tom silnom bogatstvu osjećao se je jadno. Psihijatar ga povede do prozora koji je gledao na ulicu i upita ga: “Što vidiš?” “Pa vidim ljude. Žene, muškarce, djecu…?” odgovori čovjek. Zatim ga psihijatar odvede ispred zrcala i upita: “A što sada vidiš?” “Vidim samo sebe”, odgovori čovjek. Psihijatar reče: “Na prozoru je staklo i na zrcalu je također staklo. Kada gledaš kroz prozor vidiš druge ljude ali kada gledaš u zrcalo onda vidiš sebe. Razlog tomu je da je iza stakla na zrcalu sloj srebra. Kada se srebro doda onda više ne vidiš druge. Vidiš samo sebe.”


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 23. I. – 29. I. 2023.

 • PON.
  – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati + MARIJA Kaurić sprovodna, ŠIMUN god. i VESNA Križanac, DRAGICA, KLARA i PETAR Trempetić, BARICA i STJEPAN Petljak, ANKICA i IVAN Dutković, MARICA Blažinović, IGNAC Kereš
 • SRI.
  – u 18.00 sati – Nakana
 • ČET.
  – u 18.00 sati + MARIJA Vinković
 • PET.
  – u 9.00 sati – Nakana
 • SUB.
  – u 18.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 9.00 sati – ZAHVALNICA + IVAN Kočić, LJUBICA i ALOJZ Vrban, BARICA god. ĐURO Vukas, SLAVKO, MARICA i IVAN Bezeredi, JOSIP Židak, RUŽICA Sedinić, PETAR i BARA Bezeredi, KATICA Sruk, SLAVICA Samec, SANJA Đuran
  – u 11.00 sati – Župna

OBAVIJESTI – 22. siječnja 2023.

Nalazimo se u Velikoj devetnici sv. Josipa, svake srijede molitva za obitelji i Domovinu.

Četvrtkom iza svete mise je kratko klanjanje pred PRESVETIM.

Vjeronauk- za PRVOPRIČESNIKE i KRIZMANIKE po rasporedu.

Hodočašće u SVETU ZEMLJU od 2. do 9. svibnja je popunjeno. Slijedeće će biti u listopadu. Cijena 1680 eura.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, naš Listić…

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885 ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 250