Nedjelja Božjeg milosrđa 2023.

Župni listić 945

godište XIX. broj 16(945) − 16. travnja 2023. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-945.PDF

II. Uskrsna nedjelja – Bijela – Nedjelja Božjeg Milosrđa (Iv 20,19-31)

Kad bi uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: “Mir vama!”
To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: “Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.” To rekavši, dahne u njih i kaže im: “Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.”
Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: “Vidjeli smo Gospodina!” On im odvrati: “Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati!”
I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stane u sredinu i reče: “Mir vama!” Zatim će Tomi: “Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.” Odvrati mu Toma: “Gospodin moj i Bog moj!” Reče mu Isus: “Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!”
Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.


Priča o čovjeku koji je počinio sve grijehe, osim jednog…

Benediktincu, p. Riccardiju, došao mladić sav zbunjen. Bacio se na koljena govoreći:

“Oče, počinio sam sve grijehe.”

“Sve, osim jednog”, odgovori ispovjednik.

“Ja vam kažem sve, jer nema ga koji nisam učinio.”

“A ja opet ponavljam: sve osim jednog.”

“Kojeg?”

“Nisi posumnjao u Božje milosrđe. I zato si se došao ispovjediti. Možda si ti i počinio sve grijehe, grijehe svake vrste. Ali, budući da nisi posumnjao u Božju dobrotu, Bog će ti ih sve oprostiti.”

 Nepoznati autor


Nisam se mogao promijeniti dok nisam našao nekoga tko me ljubi

Godinama sam bio živčan, pun straha, depresivan i sebičan. Svi su mi neprestano govorili da se moram mijenjati. I uvijek ponovno da sam živčan. Bili su mi mrski, a ipak sam se s njima složio da govore istinu. Htio sam se promijeniti, ali to mi nije uspijevalo koliko god sam se trudio.

Ono što me najviše boljelo bijaše to da mi je najbolji prijatelj također uvijek iznova ponavljao da sam živčan. I on je neprestano tvrdio da se moram promijeniti. I s njim sam se složio, ali on mi ne postade mrzak. To mi se nije dogodilo. Osjećao sam se tako bespomoćan i zatvoren. Požalio sam mu se. Tada mi on reče:

“Ne mijenjaj se. Ostani takav kakav si. Zaista nije važno hoćeš li se promijeniti ili ne! Volim te takvog kakav si. Sad je to tako.”

Te riječi odjeknuše u mojim ušima kao glazba:

“Ne mijenjaj se, ne mijenjaj se… Volim te!”

I ja se opustih, postadoh životan i, čudo nad čudima, promijenih se!

Sada znam da se zaista nisam mogao promijeniti dok nisam našao nekoga tko me ljubi, promijenio se ja ili ne.

Bože, ljubiš li me ti na ovaj način?


DAROVI ZA CRKVU

 1. MARIJA GLOGOVEC Vurnovečka 22, Vurnovec 40 EU
 2. LOVRO ŠKANIĆ Vurnovečka 31, Vurnovec 50 EU
 3. ĐURĐICA CVETNIĆ Banov brijeg 39, Vurnovec 50 EU
 4. ANKICA MIJATOVIĆ Kostanjevec 8, Prekvršje 100 EU
 5. Boro i Mirjana Petrović Paruževinska 101,Paruževina 150 EU
 6. N. N. 100 EU

Svim darovateljima iskreno hvala!


Sakramenat svetog krštenja primili su:

MARTA TOMORAD treće dijete Martina i Marije r. Horvat iz Markova Polja
NIKOLA OBAD prvo dijete Brune i Marine r. Čičak iz Gornjeg Vugrovca
ĐURO DOŠLIĆ prvo dijete Alojzija i Đurđice r. Lovrić iz Vugrovca

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


I TAKO JE POČELA SVAĐA!

1 – Pitao sam svoju ženu u supermarketu da kupimo gajbu piva za 120 kn? Rekla je da ne može i onda je, bez da me je pitala, kupila dnevnu kremu za 150. Rekao sam joj da bi joj gajba piva više pomogla da se osjeća lijepom. I tako je počela svađa.

2 – Prije par dana sam pitao ženu gdje bi voljela da idemo za desetu godišnjicu braka. Rekla je: “Dragi, negdje gdje davno nisam bila.” Predložio sam joj kuhinju. I tako je počela svađa.

3 – Dok sam gledao omiljenu emisiju, žena je sjela kraj mene i pitala: “Dragi, što ima na TV-u?” “Prašine…”, rekao sam joj. I tako je počela svađa.

4 – Moja žena se pogledala u ogledalo i bila je nezadovoljna onim što vidi: “Osjećam se užasno; stara sam, debela i grozna. Odmah da si mi dao kompliment!” Rekao sam joj da joj oči još uvijek savršeno funkcioniraju. I tako je počela svađa.

5 – Žena mi je pomogla da joj odaberem rođendanski poklon. Rekla je da želi “nešto crveno, što od 0 do 100 dostiže za 3 sekunde.” Kupio sam joj vagu. I tako je počela svađa.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 17. IV. – 23. IV. 2023.

 • PON.
  – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati + ZDESLAV Pervan , MARICA i STJEPAN Plepelić, ZVONIMIR god., MARIJA i IVAN Vinković, MILAN i obit. Prišlin, JURAJ, STJEPAN, TOMISLAV Macan Zvonar, KATARINA god. i JURE Bakula
 • SRI.
  – u 18.00 sati – Nakana
 • ČET.
  – u 18.00 sati + STJEPAN, ANICA, IVAN i KATICA Fluka, IGNAC i ANĐELA Tomurad
 • PET.
  – u 18.00 sati – Nakana
 • SUB.
  – u 18.00 sati + ZORA, MILKA i obit. Habek
 • NED.
  – u 9.00 sati + ANA Petraš, SLAVKO, FRANJO, MARA god. Dumić, ĐURO Čvek, STJEPAN i DRAGICA Pavlović
  – u 11.00 sati – Župna
  – u 16.00 sati – U ĐURĐEKOVCU

OBAVIJESTI – 16. travnja 2023.

U četvrtak u 18.30 sati, susret sa roditeljima djece koja se pripremaju za sakramenat sv. Potvrde.

U subotu je nastavak naše radne akcije od 9.00 sati. Iznad svega ponijeti dobru volju. Dobro došli!

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE i KRIZMANIKE u dogovoru s vjeroučiteljima.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885 ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 250