Župni listić 973

godište XIX. broj 44(973) − 26. studenoga 2023. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-973.PDF

ISUS KRIST – KRALJ SVEGA STVORENJA (Mt 25, 31-46)

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: “Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.
Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’
Zatim će reći onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’
I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.”


TVORNICA NA TORNJU

U bajoslovnoj zemlji neograničenih mogućnosti bio mnogostruki milijarder, čovjek čudak, koji je mislio da se novcem sve može. Pozvao on tako svoga graditelja, neobično sposobna čovjeka, koji je već stvorio remek-djela supermoderne tehnike. Njemu reče bogati čovjek da želi podići jedan toranj. Majstor kimnu. Naručilac zatim objasni da taj toranj mora imati promjer 4 metra. Graditelj opet kimnu. Milijarder nastavi: u tornju moraju biti ugrađene stube i hodnici, zatim dizala za gradnju i vodovodi. Pri tim riječima graditelj više nije kimnuo, nego se zamislio. Naručioca njegovo razmišljanje nije smelo: svoju zamisao je upotpunio: pri gradnji ne smije se upotrijebiti ni beton ni željezo. Sad graditelj nije više razmišljao. Iskolačio je oči, zablenuo se u toga čovjeka. No ovaj se ne dade smesti, već nastavi kako zid tornja ne smije biti deblji od pola metra, a visina 1500 metara! Pri tim riječima graditelj je zatvorio oči, a otvorio usta. “To još nije sve”, završio je naručilac, “na tom tornju treba izgraditi potpunu jednu tvornicu”: Posljednjih riječi graditelj više nije čuo. Uhvatila ga je strava, pobježe glavom bez obzira. Bio je posve uvjeren da se tome bogatašu razum pomutio. Takav toranj – besmislica! Neizvedivo – ni uz pomoć svih pravila i zakona matematike, fizike i kemije! Tlapnja!

Ta građevina ipak je stvarnost, tisuću puta umanjena u svakoj vlati raži. Sve mjere što ih je bogati čovjek označio svome arhitektu za svoju fantastičnu građevinu, vrijede podijeljene s tisuću – za raženu vlat. Ta vlat je ono arhitektonsko čudo koje je nemoguće oponašati, jer mu je visina uistinu četiri stotine puta veća od njegova promjera. Sagrađena je bez betona i željeza. U žljebovima vlati nalaze se stube i hodnici. Tu su i dizala za hranu i vodovodi do vrška vlati, a gore na vlati smještena je prava kemijska tvornica, u kojoj se radi čovjekov svagdašnji kruh.

Milijuni klasova na ustalasalom polju dan i noć svjedoče o čudesnoj mudrosti i svemoći koja se očituje u cijeloj prirodi.


DAROVI ZA CRKVU

 1. ŽARKO CVITKOVIĆ O. Habeka 29, Prekvršje 100 €
 2.  Obitelj DUMIĆ Vugrovečka 7, G.Vugrovec 50 €
 3. Obitelj ŽIDAK Aleja mira 5, M. Polje 200 €
 4. ANĐELKA KOČIĆ Zlatarska 52, M. Polje 20 €

Svim darovateljima iskreno hvala!


Sakramenat svetoga krštenja primio je:

THEO PERIĆ četvrto dijete Nikole i Nataše r. Muratović iz Goranca

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


Ovih dana napustio nas je:

VJEKOSLAV ŠAGI iz Prekvršja u 67. godini.

Dobri Bože primi ga među svete i izabrane svoje!


TAJNE DUGIH BRAKOVA!

Moja baka je uvijek odlično kuhala. Ali jednog dana kolač joj je jako zagorio i stavila ga je pred mog djeda. Čekala sam što će djed reći. Djed je normalno jeo kolač i pitao me je kako mi je prošao dan. Onda sam čula kako mu se baka ispričava za kolač. Nikada neću zaboraviti njegov odgovor.

Dušo, sviđa mi se kolač.

Kasnije sam ga pitala je li rekao istinu? Stavio mi je ruku na rame i rekao:

– Tvoja baka je imala težak dan na poslu. – Bila je umorna. – Zagorjeli kolač nije me povrijedio, ali bi gruba riječ mogla povrijediti nju. Svi griješimo.

Ne trebamo se fokusirati na greške, već podržati one koje volimo. Evo tajne dugih i sretnih brakova!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 27. XI. – 3. XII. 2023.

 • PON.
  – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati + VJEKOSLAV Šagi sprovodna, STJEPAN god. i MARICA Popović, obit. Đuran i Popović, za duše u čistilištu, STJEPAN ml.Fiolić, STJEPAN Popović, DRAGICA Bažant god., RUŽICA Kovačić, KATICA i FRANJO Zagajski, ANA i VINKO Petljak, KATICA i obit. Petljak, nakana za ozdravljenje u obitelji, KREŠIMIR god. i za obitelj MAGDE i STJEPANA Ožbolt, za poginule hrvatske branitelje RENATO Pavlinec, GERI Stonhaus, KREŠO Marković, DARKO i DARIO Sever, DUBRAVKO Dubravec, SLAVKO Pongrac
 • SRI.
  – u 18.00 sati + JOSIP Stubičan, SMILJKA Jeličić
 • ČET.
  – u 18.00 sati + ANDRIJA i OTILIJA Drožđan
 • PET.
  – u 18.00 sati – Nakana Molitvenih vjenčića
 • SUB.
  – u 18.00 sati + IVAN i ANĐELA Pukšec, IVAN i KATICA Marković, duše u čistilištu, nakana na čast Krvi Kristove
 • NED.
  – u 6.00 sati + RUŽA i PAVAO Samec i MARIJAN Stojanov, MARICA, ĐURO i obit. Fišter
  – u 11.00 sati – Župna

OBAVIJESTI – 26. studenoga 2023.

Pred nama je proslava našega župnog zaštitnika sv. Franje Ksaverskog. Pripremimo se za taj nama svečani dan, otvorena i radosna duha. Svećenici OMNIO DEI, koji djeluju u Sesvetskim Selima, imat će u četvrtak, petak i subotu TRODNEVNICU u 18.00 sati, a na samo FERENCEVO svetu misu u 11.00 sati predvodit će pomoćni zagrebački biskup, msgr. dr. IVAN ŠAŠKO. Radosna srca se odazovimo!

PRVOPRIČESNICI u subotu u 9.00 i u 10.00 sati vjeronauk.

KRIZMANICI svakako budite na TRODNEVNICI.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, Župni listić…

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885 ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 200