Župni listić

Najnoviji Župni listić pronaći ćete na NASLOVNICI ili prateći gornji link ŽUPNI LISTIĆ, koji otvara sve novije Župne listiće (od 2016. do danas).

Stariji Župni listići nalaze se u ARHIVU ili ovdje ispod.

2021. – GODIŠTE XVII.

2020. – GODIŠTE XVI.

2019. – GODIŠTE XV.

2018. – GODIŠTE XIV.

2017. – GODIŠTE XIII.

2016. – GODIŠTE XII.

2015. – GODIŠTE XI.

2014. – GODIŠTE X.

2013. – GODIŠTE IX.

2012. – GODIŠTE VIII.

2011. – GODIŠTE VII.

2010. – GODIŠTE VI.