Duhovna misao

Neka nas molitva ne umara, jer spas čovječanstva ne ovisi o materijalnom uspjehu, ni o znanostima koje zamračuju intelekt, ni o oružju, ni o ljudskoj radinosti, nego samo o Isusu.

Sv. Franjo Ksaverski


“Ako me hoćeš k Sebi [Bože], evo me pripravna. Moj život Ti sasvim darujem za svoje stado. Uz Tvoju milost, i ako me Ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva, već ga žudim. Neka bude Tvoja volja… Želim umrijeti samo za slavu Božju i spasenje duše svoje i duše svojih vjernika.”

Miroslav Bulešić, Osobni dnevnik (1944.)


“Krist uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!”

Rim 6,9-11


“Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro, što Gospodin traži od tebe: samo činiti pravicu, milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi.”

Mih 6,8


“Što znači da je Isus uskrsnuo?

To znači da je Božja ljubav jača od zla i same smrti; to znači da Božja ljubav može preobraziti naš život – dati da procvjetaju pustinje koje se nalaze u našem srcu.”

papa Franjo