Sve iz rubrike :: Župni listić

Župni listić 864

godište XVII. broj 35(864) − 12. rujna 2021. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-864.PDF

XXIV. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mk 8,27-35)

U ono vrijeme: Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: “Što govore ljudi, tko sam ja?” Oni mu rekoše: “Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.” On njih upita: “A vi, što vi kažete, tko sam ja?” A Petar prihvati i reče: “Ti si Pomazanik – Krist!” I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu. I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: “Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!” Tada dozva narod i učenike pa im reče: “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.”

Komentar:

Petrova vjera svjedoči njegovu sliku o Mesiji kao pobjedniku koji će, ako je potrebno i silom, uspostaviti novo zemaljsko kraljevstvo. Isus, međutim, naviješta put poniženja, trpljenja, propasti do križa. Isusova pobjeda nad zlom mora se dogoditi najprije kršćanima, kroz njihovo prihvaćanje križa.


PRIČA O MONAHU KOJI JE U OČAJNOJ SITUACIJI PRONAŠAO RAZLOG ZA SREĆU

Nitko se ne može naći u tako očajnoj situaciji da ne bi imao baš nikakva razloga za radost…

Jedan budistički monah mirno se putem vraćao u samostan, obuzet svojim pobožnim mislima. Odjednom preda nj izađe izgladnjeli medvjed.

Uplašen strašnom grdosijom, monah se dade u paničan bijeg. Bježeći, tako dođe na sami rub provalije.

Našao se tako pred neizbježnim izborom: baciti se u provaliju ili čekati smrt u medvjeđim raljama.

Medvjed se sve više približavao i već je prema njemu pružao svoje oštre kandže.

Monah se bacio u ponor.

Imao je sreću, zaustavila ga je neka grana izrasla iz same stijene tako da je visio čvrsto se držeći za tu posljednju nadu.

No kad je pogledao dolje, zaprepašten ugleda bijesnoga tigra koji je jedva čekao siguran plijen.

Jadni monah visio je na krhkoj grani između dvije sigurne smrti: gore gladni medvjed, a dolje bijesni tigar.

U taj čas iziđoše iz rupe dva miša, vjerojatno uznemirena nesvakidašnjim događajem. Počeli su gristi granu za koju se držao unesrećeni monah.

Očajna situacija.

Pogledavši još jednom uokolo, monah je spazio u grmu nadohvat ruke nekoliko sočnih šumskih jagoda. Pružio je ruku i ubrao dvije bobice. Bile su tako mirisne i slatke.

“Kakva je ovo poslastica! Ovako nešto još nisam kušao!” uzviknu oduševljen.

Nitko se ne može naći u tako očajnoj situaciji da ne bi imao baš nikakva razloga za radost. Otkriti taj razlog može onaj tko ima jak duh i smisao za humor.

Jednog ponedjeljka neki je razbojnik doveden na vješanje. Čekajući da mu stave omču, reče: “Vidi, vidi, ovaj mi tjedan dobro počinje.”


DAROVI ZA CRKVU

 1. ŽELJKO i EVA SEDLO Borovčica 2, Đurđekovec 500 Kn
 2. ZRINKA KATALINIĆ Dobrodolska 27, Dobrodol 500 Kn
 3. KREŠIMIR ŠKRNJUG Paruževinska 73, Paruževina 300 Kn
 4. N. N. G. Vugrovec 200 Kn
 5. Obitelj JOZIĆ Vareš 200 Kn

HVALA SVIMA DAROVATELJIMA ZA POTREBE ŽUPE I ZA SANACIJU NAKON POTRESA!


O ženi zloj i opakoj koju je skoro spasila glavica luka

Živjela jedna žena, zla i opaka, i umrla. Za sobom nije ostavila nijedno dobro djelo. Dograbili je vragovi i bacili u ognjeno jezero. A njezin anđeo čuvar stoji i misli: “Kad bih se bar mogao sjetiti nekog njezina dobra djela pa da kažem Bogu!”

I sjeti se on i veli Bogu: “Ona je jednom u vrtu iščupala glavicu luka i dala je nekoj prosjakinji.” A Bog mu odgovori: “Uzmi sad ti tu istu glavicu luka i dobaci je njoj u jezero, neka se uhvati za nju i drži, pa ako je izvučeš iz jezera, nek ide u raj, a ako luk pukne, nek ostane tamo gdje jest.” Otrči anđeo do žene, pruži joj luk i veli: “Na, hvataj, ženo, i drži se dobro.”

I počne je oprezno izvlačiti, i samo što je nije izvukao, ali su se drugi grešnici u jezeru, kad su vidjeli kako je on izvlači, uhvatili za nju ne bi li se i oni izvukli. A kako je žena bila zla i opaka, počela se ritati i derati: “Mene vuče, a ne vas, ovo je moj luk, a ne vaš!” Tek što je ona to izgovorila, luk pukne i prekine se. A žena opet padne u jezero i gori u njemu i dan-danas. A anđeo zaplače i ode.

 (Iz knjige „Braća Karamazovi“  F. M. Dostojevskog)


Ljubav koja želi obradovati Boga i vjera mogu učiniti mogućim i ono što je po naravi nemoguće.

 Sv. Terezija Avilska


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 13. IX. – 19. IX. 2021.

 • PON.
  – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati + JASNA Petir, MAGDA i STJEPAN Ožbolt, MARIJA Mihelić, obit.Mihelić, Hvalec i Juračić, TOMO, SLAVKO, ŽELJKICA, STJEPAN i MARICA Fišter, IVAN Đurinec, FRANJO i MARICA Galović, RUŽICA Prusec, nakana, ĐURĐICA god. I obit. Vuger i Galović
 • SRI.
  – u 18.00 sati + MARTIN god. I KRUNOSLAV Filipović, DRAGICA i STJEPAN Meglaj
 • ČET.
  – u 18.00 sati + JOSIP i BOŽENA Fitz
 • PET.
  – u 18.00 sati – Nakana obitelji SEDLO
 • SUB.
  – u 18.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 9.00 sati + MILAN i obit. Prišćan, JURAJ, STJEPAN i TOMISLAV Macan-Zvonar
  – u 11.00 sati – Župna

OBAVIJESTI – 12. rujna 2021.

Početak je nove školske godine – svim đacima neka je sretno i blagoslovljeno, na poseban način sretno našim PRVOŠKOLNICIMA!

U subotu u 9.00 sati je radna akcija na župnom dvoru. Dobro bi došle i ženske ruke za uređenje kata. DOBRO DOŠLI!

Prvopričesnici pomalo se okupljajmo na svetoj misi u 9.00 sati, a KRIZMANICI u 11.00 sati.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, naš Listić…

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885 ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 250

Župni listić 863

godište XVII. broj 34(863) − 5. rujna 2021. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-863.PDF

XXIII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mk 7,31-37)

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: “Effata!” – to će reći: “Otvori se!” I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovjetno.
A Isus im zabrani da nikom ne kazuju. No što im je više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: “Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.”

Komentar:

U evanđelju se spominju geste doticaja ušiju i jezika. Prvim se kršćanima to učinilo tako znakovito za odnos prema Riječi, da su se sačuvale te geste kod podjeljivanja sakramenta: prilikom krštenja djece sačuvana je riječ “Effata” – “Otvori se!”
Riječju “Otvori se!” misli se i na duhovno otvaranje ušiju da bismo mogli slušati Riječ Božju. Gluhost i nijemost u metafori vjere idu zajedno. Tko je gluh za Boga taj je i nijem za svjedočenje vjere. Da bismo bili sposobni “govoriti vjeru”, potrebni smo najprije ozdravljenja od gluhoće za Boga. Preduvjet je dakle – posluh. Za poslušnu vjeru potreban je dar sluha za Božju riječ.


ZRIKAVAC I NOVČIĆ

Neki indijski mudrac imao je prijatelja koji je živio u Milanu. Upoznali su se u Indiji gdje je Talijan bio s obitelji na turističkom putovanju. Indijac je kao vodič pokazivao Talijanima znamenitosti svoje zemlje.

Milanski ga je prijatelj, iz zahvalnosti, pozvao da bude gost njegove obitelji. Htio mu je uzvratiti gostoprimstvo i pokazati znamenitosti Milana. Indijac je u početku odbijao, ali najzad, kako je prijatelj iz Italije bio uporan, pristane. Tako se jednoga dana pojavio u milanskoj zračnoj luci Malpensa. Sutradan su pošli u šetnju središtem grada. Indijac je čokoladnom bojom svoje puti, crnom bradom i žutim turbanom privlačio pozornost prolaznika, dok je njegov domaćin bio ponosan što ima tako egzotičnog prijatelja.

Na Trgu San Babila Indijac odjednom zastade i reče: „Čuješ li ti isto što i ja?“

Talijan se načas pribra i osluhne, ali odgovori da ne čuje ništa osim buke gradskog prometa.

„U blizini je zrikavac, čujem ga kako pjeva“, nastavi Indijac siguran da dobro čuje.

„Varaš se“, usprotivi se Talijan, „čuje se samo gradska buka. Konačno, otkud ovdje zrikavac?!“

„Ipak sam u pravu, čujem zrikavca kako pjeva“, odvrati Indijac odlučno i počne pretraživati obližnje grmlje. Začas pokaže sumnjičavom prijatelju prekrasna zrikavca koji se zavlačio u rupu ljutit što ometaju njegov koncert.

„Jesi li vidio da je bio zrikavac?“ upita Indijac.

„Istina je“, prizna Talijan. „Vi Indijci imate puno bolji sluh od nas Europljana…“

„Opet se varaš“, nasmiješi se mudri Indijac. „Pazi sad…“ On izvadi iz džepa novčić i neopazice ga baci na pločnik.

Istoga se časa osvrne četvero ili petero prolaznika.

Jesi li vidio?“ upita Indijac. „Novčić je zazvonio tiše od zrikavčeve pjesme, a vidio si koliko ga je ljudi čulo.“

 Bruno Ferrero


DAROVI ZA CRKVU

 1. ANKICA HABEK Glavna 11, Goranec 500 Kn
 2. DIANA ČORAK Prigorska 34, Prekvršje 200 Kn
 3. STJEPAN KOVAČIĆ Glavna 15, Đurđekovec 400 Kn

HVALA SVIMA DAROVATELJIMA ZA POTREBE ŽUPE I ZA SANACIJU NAKON POTRESA!


Sakramenat svetog krštenja primili su:

NOA MARIĆ prvo dijete Ivana i Petre r.Vnučec iz Dobrodola

ADRIANNA KOVAČIĆ prvo dijete Roberta i Katarine Vinčić iz Đurđekovca

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


TKO SAM JA?

Postoji nešto što ti može najbolje reći tko si ti…

“Tko sam ja?” upita mladić starca.

“Ti si ono što ti misliš”, odgovori starac. “Objasnit ću ti jednom pričom.”

Jednog dana, pored gradskih zidina, u sumrak su se mogle vidjeti dvije osobe koje se grle.

“To su tata i mama”, misli nevino dijete.

“To su ljubavnici”, misli čovjek pokvarene mašte.

“To su dvoje prijatelja koji se nisu vidjeli dugi niz godina”, misli čovjek koji živi sam.

“To su dva trgovca koji su sklopili dobar posao”, misli čovjek pohlepan za novcem.

“To je otac koji grli sina koji se vratio iz rata”, misli žena nježne duše.

“To je kći koja grli svoga oca koji se vratio s puta”, misli čovjek ožalošćen zbog smrti svoje kćeri.

“To su zaljubljeni”, misli djevojka koja sanja o ljubavi.

“To su dvojica koji se bore na smrt”, misli ubojica.

“Tko zna zašto se grle?” misli uskogrudni čovjek.

“Kako je lijepo vidjeti dvije osobe koje se grle”, misli plemenit čovjek.

“Svatko misli”, zaključi starac , “ovisno o tome tko je on.”

Zato pronikni u svoje misli: one ti najviše mogu reći o tome tko si ti.


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 6. IX. – 12. IX. 2021.

 • PON.
  – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati + obit. Pekčec i Šebek, ANA god. i STJEPAN Vuger, IVKA Jugec, ŽELJKO Kuntić, IVAN Trempetić, IGNAC Đurinec
 • SRI.
  – u 18.00 sati + IVAN god. i ANĐELA Pukšec, IVAN, KATICA i obit. Marković, za Duše u čistilištu, nakana, STJEPAN, MARICA, TOMO i JULIJANA Dumić, MARICA i IVAN Vrban i ANA Vodopija
 • ČET.
  – u 18.00 sati – Duše u čistilištu
 • PET.
  – u 18.00 sati – Vjenčanje
 • SUB.
  – u 18.00 sati – Nakana
 • NED.
  – u 9.00 sati – Nakana
  – u 11.00 sati – Župna

OBAVIJESTI – 5. rujna 2021.

Početak je nove školske godine, svim đacima neka je sretno i blagoslovljeno, na poseban način sretno našim PRVOŠKOLNICIMA.

Prvopričesnici pomalo se okupljajmo na svetoj misi u 9.00 sati, a KRIZMANICI u 11.00 sati .

U nedjelju 12. Rujna u našoj susjednoj župi ČUČERJE slavi se blagdan IME MARIJINO, župni god. svečana misa u 11.00 sati.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, naš Listić…

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885 ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 250

Župni listić 862

godište XVII. broj 33(862) − 29. kolovoza 2021. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-862.PDF

XXII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mk 7,1-8.14-15,21-23)

U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca. Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: “Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?” A on im reče: “Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: ‘Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke – uredbe ljudske’. Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.” Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: “Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi – to ga onečišćuje. Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.”

Komentar:

Naši izvanjski čini vjere, možda i javno očitovani, mogu biti maska ili prijevara. Potrebno je u iskrenosti zapitati se kako je moguće da je naše društvo, koje ćemo nazvati kršćanskim, toliko zahvaćeno korupcijom, mitom, prijevarama i ubijanju nedužnih? Zar je ruke lako “oprati” tek nekim javnim činom vjere? Nije li i danas lako zavrijediti onaj kritički Isusov sud: “Ovaj me narod samo usnama časti, a srce mu je daleko od mene.” I danas će nam Isus reći: Gdje je tvoje blago, ondje će biti i tvoje srce. Gdje su tvoje misli, tvoje želje, tvoji planovi? Nisu li daleko od mene?


CIJENIMO RAD SVOGA BLIŽNJEGA!

“Muž je došao doma sa posla i pronašao troje svoje djece vani na dvorištu, još u pidžamama, sva blatna a prazne kutije hrane i omota čokolade razbacane su po cijelom travnjaku.

Vrata ženinog auta su bila otvorena, ulazna vrata kuće također a nigdje nije bilo ni njihovog psa. Ušavši u kuću pronašao je još veći nered. Lampa je bila srušena a tepih zgužvan pored jednog zida. Televizor je radio na najglasnije u dnevnoj sobi, a soba je bila zatrpana raznim igračkama. U kuhinji sudoper je bio nakrcan prljavim suđem, hrana je bila razbacana po stolu i podu, vrata frižidera otvorena, na podu je bilo razbijenog stakla, u sredini kuhinje nalazila se hrpa pijeska.

Brzo je krenuo na kat preskačući preko hrpa igračaka i odjeće. Tražio je ženu sav zabrinut; možda je bolesna ili joj se nešto dogodilo. Iz kupaonice je tekao mali potočić. Zavirio je unutra i vidio hrpe mokrih ručnika, voda je tekla iz lavaboa, a u kadi je bila prljava voda prepuna pjene. Kilometri toaletnog papira bili su razvučeni cijelom kupaonicom. Požurio je u spavaću sobu i tamo je našao ženu u pidžami kako čita knjigu.

 Pogledala ga je, nasmijala mu se i pitala ga kako mu je bilo na poslu. Gledajući je u nevjerici pitao ju je:

 “Što se ovdje dogodilo danas??”

 Ona se opet nasmijala i rekla:

 “Znaš kada svaki dan dođeš živčan sa posla i izdereš se na mene, od čega si umorna?! Što si radila po cijeli dan?!”

 On kaže: “Znam!” “E pa danas to nisam radila!” kaže ona i nastavi čitati.

POANTA: Cijenimo jedni druge!


Ne osuđuj čak ni očima, jer su one često prevarene.

 Sv. Ivan Klimaks (†649.)


DAROVI ZA CRKVU

 1. Mira i Franjo Bolčević Odv. Bolčevići 13, Kučilovina 500 Kn
 2. ZORAN GAVRIĆ Svetomatejska 8a, Dobrodol 300 Kn

HVALA SVIMA DAROVATELJIMA ZA POTREBE ŽUPE I ZA SANACIJU NAKON POTRESA!


Sakramenat svetog krštenja primili su:

LEONA ŠIPEK treće dijete Peta i Štefice r. Fiolić iz Dobrodola

TEODOR ČORAK prvo dijete Dane Čorak iz Prekvršja

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


Ovih dana napustila nas je:

JAGICA FIŠTER r. Gračak iz Kučanca u 86. godini.

Dobri Bože primi ju među svete i izabrane svoje!


Deset stvari koje možemo naučiti od svetog Augustina

 1. Da bi se smirio u Bogu, moraš ponekad biti i nemiran, moraš tražiti.
 2. Puno čitaj. Knjige daju odgovore na mnoga pitanja.
 3. Ako već čitaš, ne zaboravi Bibliju. U njoj ti jedna rečenica može promijeniti život.
 4. Nikad ne preziri ateiste, heretike ili ljude koji su odlutali. Možda se u njima krije budući svetac i crkveni naučitelj.
 5. Koliko god daleko odlutao, sjeti se da je tvoja mama uvijek uz tebe.
 6. Neka ti Bog bude snaga, a ne snaga bog.
 7. Kad iskusiš snagu i dar Milosti, shvatit ćeš domet vlastitih sila.
 8. Njeguj dar prijateljstva. Tek kad ti prijatelj ode, znat ćeš koliko je važan.
 9. Idi redovito na svetu misu. Jedino tamo možeš sve fragmente uobličiti u lijepu cjelinu.
 10. Uvijek slušaj propovijed, čak i kad biskup propovijeda.

RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 30. VIII. – 5. IX. 2021.

 • PON.
  – – –
 • UTO.
  – u 18.00 sati + LUKA, JULČA i obit. Vuger i Kereš, SLAVKO Vrban, RUŽICA i obit. Vuger, VID i MARIJA Galović, FRANJO Šimunjak i BARA Vukas, FRANJO Sedinić, STJEPAN i obit. Domenkuš
 • SRI.
  – u 18.00 sati + JAGICA Fišter
 • ČET.
  – u 18.00 sati – Nakana
 • PET.
  – u 18.00 sati – Nakana Molitvenih vjenčića
 • SUB.
  – u 18.00 sati – Vjenčanje
 • NED.
  – u 9.00 sati + RUŽICA god., IVAN, FRANCEK Vuger, obit.Vuger, Matuš, Ferenčić, nakana, BOŽICA Galović, MIHAE Pijetlović, IVAN Šetinc god., IGOR Marjanović, obit. Pijetlović i Gregurec, obit. Pekčec Šebek, JAGICA Fišter
  – u 11.00 sati – Župna

OBAVIJESTI – 29. kolovoza 2021.

Od slijedeće nedjelje mise i u 9.00 i u 11.00 sati.

Slijedeće nedjelje s nama će biti misionar u Gani don Ivan Stojanović.
Imat ćemo kutiju za prikupljanje darove za potrebe misionara.

Na Prvi petak ispovijed sat vremena prije svete mise, a nakon mise klanjanje pred PRESVETIM.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, naš Listić…

Župni ured radi putem telefona 01 2044255, 098 814885 ili putem mail-a. Župni mail je ured@zupa-vugrovec.com.


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 250