Župni listić 688

godište XIII, broj 12(688) − 25. ožujka 2018. godine

►►►ŽUPNI-LISTIĆ-688.PDF

CVJETNICA

Znamo kako se to događa da masa prvo nekoga kuje u zvijezde, a onda ga prezre. Tako su oni isti ljudi koji su Isusu klicali Hosana! nakon nekoliko dana zdušno urlali: Rasni ga! I nije se lako u histeričnoj i krvožednoj masi othrvati niskim porivima zlobe i mržnje koja traži krv. I evo, u tom ozračju mržnje osvetoljubivosti, licemjerja i nemilosti, neke osobe ustrajavaju u zahvalnosti i ljubavi. Njihov svijetli lik danas na poseban način stavljamo pred naše oči.

Cvjetnica - Isusov ulazak u Jeruzalem

To je skupina hrabrih žena. To su one koje su ostale Isusu vjerne i dok je na križu visio. Čuli smo u evanđelju (Mk 14, 1 – 15, 47): svi su Isusu okrenuli leđa. Masa koja je klicala Hosana! sada se naslađuje Isusovim strašnim mukama na križu. Govorili su, čuli smo: Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Krist, kralj Izraelov! Neka sada siđe s križa, pa ćemo mu vjerovati! U tome ludilu, u toj općoj pomami, neki su s ljubavlju i tugom gledali Isusovu strašnu muku i smrt. Veli danas Evanđelje: Izdaleka promatrahu i neke žene: među njima Marija Magdalena i Marija, majka Jakova Mlađega i Josipa, i Saloma – te su ga pratile dok bijaše u Galileji i posluživale mu – i mnoge druge koje uziđoše s njim u Jeruzalem.

Evo opet velikih osoba koje su ostale vjerne unatoč svemu. U Ivanovu evanđelju stoji da su čak te žene, zajedno s Isusovom majkom i apostolom Ivanom, bile podno Isusova križa. Možemo samo zamisliti poruge i pljuvanja mnoštva upućeno upravo tim vjernim ženama… No njihova je ljubav bila nepokolebljiva. Te su žene pokazale puno veću vjeru i hrabrost od tolikih muškaraca…


RASPORED SVETOGA VAZMENOG TRODNEVLJA

VELIKI ČETVRTAK
Misa Večere Gospodnje:
– spomen na Isusovu Posljednju Večeru sa svojim učenicima
Misa Večere Gospodnje bit će u 18.00 sati.

VELIKI PETAK
Obredi Velikog Petka:
– služba riječi
– klanjanje križu
– sveta Pričest
Skupljena milostinja ide za Kristov grob, tj. za potrebe “Svete zemlje”.
Obredi Velikog Petka bit će u 18.00 sati.

VELIKA SUBOTA
Vazmeno bdijenje
– služba svijetla
– služba riječi
– krsna služba
– euharistija
Obredi Vazmenog bdijenja bit će u 20.00 sati.


DAROVI ZA CRKVU 

  1. VLADIMIR PETRUŠOV Vugrovečka 31, Dobrodol 300 Kn
  2. RUŽA ROŽIĆ Glavna 35, Goranec 100 Kn
  3. MARKO BAN Klanjec 3, Đurđekovec 200 Kn
  4. DARIJO BLAŽINOVIĆ Aleja mira 9, M. Polje 300 Kn
  5. Obitelj MARKOVIĆ Prigorska 6 i 8, Prekvršje 200 Kn

Svim darovateljima iskreno hvala!


Sakramenat krštenja primili su:

PETRA DOMENKUŠ drugo dijete Tihomira i Vlatke r. Forko iz Šimunčevca

EMANUEL BUJANIĆ prvo dijete Slavena i Tihane r. Domenkuš iz Sesveta

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


Ovih dana napustio nas je:

 FRANJO ĐURINEC iz Dobrodola u 80. godini.

Dobri Bože uvedi ga u svoje vječne stanove!


NOVI TERORIZAM!

Jedan simpatični kardinal mi je rekao da je upoznao svećenika s odličnim smislom za humor, koji je u svojoj župi imao jednu gospođu koja je jako voljela ogovarati. Pričala je o svima i o svemu, a živjela je tako blizu crkve da je mogla vidjeti oltar kroz prozor svoje sobe. Svaki dan je išla na misu, a nakon toga hodala po župi i ogovarala.

Jednog se dana razboljela, nazvala svećenika i rekla: “Oče u krevetu sam, imam gripu. Molim Vas, možete me doći pričestiti?” Na to joj je on odgovorio: “Ne brinite se. S vašim dugim jezikom sigurno možete doseći hostiju s prozora.”

Znate li da je ogovaranje terorizam? Da je osoba koja ogovara terorist? Da, jer onaj koji ogovara radi isto što i terorist. Prilazi, razgovara, baca bombu ogovaranja, uništava i tiho odlazi!


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 26. III. – 1. IV. 2018.

PON. – – – – – – – – – –
UTO. u 18.00 sati + MANDA Petrić i MARA Geljić god., IVAN, MARIJA god. i obit. Vuger, STJEPAN Hrenović i obit. za duše u čistilištu, IVAN, RUŽA Sabolić i obit., MILKA Popijač i ĐURO Milanović, RUŽA i FRANJO Fluka, ANA, SLAVKO, STJEPAN i IVAN Pustički, IVAN, MARTIN ,MARICA i obit. Popović, obit. Đuran, IVAN Fiolić, STJEPAN i MARICA Popović, TOMO Pukšec, LJILJANA Blažinović, JAGICA i ŠIMUN Sajković, RUŽICA i IVAN Blažinović, NADA Fiolić, TOMISLAV i BARBARA Pustak, , STJEPAN Kuk, MARICA, MAKSIMILIJAN i STJEPAN Kovačić, RUŽA i GRGA Jakušić, IVAN i obit. Popović, KAJA, MARTIN i FRANJO Joskić, RUŽA Blažinović
SRI. u 18.00 sati + ANICA Pavić
ČET. u 18.00 sati – MISA VEČERE GOSPODNJE
PET. u 18.00 sati – OBREDI VELIKOG PETKA
SUB. u 20.00 sati – USKRSNO BDIJENJE
NED. u 7.00 sati

u 9.15 sati

u 11.15 sati

+ STJEPAN i FLORIJAN Petric, IVAN i LJUBICA Jagar

+ JANJA Čavarović, MARA i ANKA Marjanović, IVAN Blažinović, obit. Fišter i Trempetić

– župna

OBAVIJESTI:

Danas je otvorenje Uskrsne izložbe –TREĆI DAN u Galeriji FAROF – župni dvor iza svete mise.

Pred nama je VELIKI SVETI TJEDAN.

Na VELIKI ČETVRTAK slavimo ustanovljenje svete EUHARISTIJE, poslije mise klanjanje pred PRESVETIM.

Na VELIKI PETAK zapovijedani post i nemrs.

Na Veliki Petak započinjemo DEVETNICU MILOSRDNOM ISUSU.

Na Veliki Petak darovi idu za Kristov grob u Svetoj Zemlji.

Na Veliku Subotu ponesite svoje svijeće, možete ih nabaviti i u sakristiji.

Na Veliku Subotu blagoslov jela u crkvi u 15.30 sati.

Blagoslov jela bit će i na Uskrs iza svetih misa.

Imate najnoviji broj GLAS KONCILA, župni listić…