Sve iz rubrike :: Župni listić

Župni listić 651

godište XIII, broj 27(651) − 2. srpnja 2017. godine

►►►ŽUPNI-LISTIĆ-651.PDF

XIII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 10,37-42)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: “Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.”

Tko napoji...

Komentar

Učenici su toliko puta iskusili da su, radi čuvanja vjernosti Kristu, morali prihvatiti prekid najdubljih obiteljskih i prijateljskih veza. Isus traži da njegov učenik bude spreman živjeti bez oslonaca, bez potpore i zaštite. To je temeljna odlika proroka: biti spreman žrtvovati sve. No, to je način oslobođenosti i nenavezanosti do mjere koja u pitanje stavlja svaku zemaljsku vrijednost koja bi se suprotstavila istinitosti vječnoga.

Danas u evanđelju čujemo: s jedne strane nešto neobično – proročko i pomalo nedohvatljivo, a s druge strane nešto sasvim obično, svima nadohvat ruke – čaša vode. Nedostaje nam i jedno i drugo. Pružena čaša vode koja nije nošena proročkom snagom gubi svoju vrijednost. No, isto tako, i proroci koji nisu sposobni svoju riječ s neba pretočiti u ljudski govor i ispuniti čašu za najžednije, ostaju glas izgubljen u suhoći pustinje.

Župni listić 650

godište XIII, broj 26(650) − 25. lipnja 2017. godine

►►►ŽUPNI-LISTIĆ-650.PDF

XII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 10,26-33)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: “Dakle, nemojte ih se bojati! Ništa nema skriveno što neće trebati da se otkrije, ni tajno što neće trebati da se dozna. Što vam kažem u tami, recite na svjetlu, što čujete u skrovitosti, propovijedajte na krovovima! Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a duše ne mogu ubiti! Bojte se radije onog koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu.
Zar se ne prodaju dva vrapca za jedan novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez dopuštenja Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi izbrojene. Dakle: ne bojte se! Vrjedniji ste od mnogo vrabaca.” “Tko god mene prizna pred ljudima, priznat ću i ja njega pred svojim Ocem nebeskim. Tko se mene odriče pred ljudima, i ja ću se njega odreći pred svojim Ocem nebeskim.”

Dva vrapčića

Komentar

Kako su Isusa progonili tako će biti i s njegovim učenicima. Učenik u tom pogledu neće ništa bolje proći od svog Učitelja. Neprijatelj čovjeku od početka, otac laži i ubojica ljudi – đavao, stalno je prisutan. Stoga nam se valja bojati onih koji žele uništiti istinski život i uvući u prokletstvo grijeha i zla. Za sve drugo: “Ne bojte se!” Riječ koja se tri puta ponavlja u današnjem evanđelju je: “Ne bojte se!” Da se je Isus bojao ne bi ništa učinio. Prema Isusu, progonitelji vjere nemaju zadnju riječ, pa ni onda kada zadaju tjelesnu smrt. U Božjim je rukama prijelaz iz smrti u život i uskrsnuće. Božjem planu može poslužiti i progonstvo. Povjerenjem u Boga imamo dar ustrajnosti, čime svjedočimo za Boga. Sveti Ivan Zlatousti piše: “Boj se Boga, a ne čovjeka! Ako se budeš bojao čovjeka, i on sam će te ismijati. A ako se budeš bojao Boga, i ljudi će te poštivati!”

Župni listić 649

godište XIII, broj 25(649) − 18. lipnja 2017. godine

►►►ŽUPNI-LISTIĆ-649.PDF

XI. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Mt 9,36-10,8)

A kad vidje mnoštvo naroda, sažali se nad njim, jer bijahu satrveni i zapušteni kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: “Žetva je velika, a radnika malo. Zato molite gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.” Poslije toga pozove k sebi učenike te im dade vlast da mogu izgoniti nečiste duhove i liječiti od svake bolesti i svake slabosti. Ovo su imena dvanaest apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i njegov brat Andrija; Jakov Zebedejev i brat mu Ivan; Filip i Bartolomej; Toma i Matej, carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananac i Juda Iskariotski, koji ga izdade. Tu dvanaestoricu posla Isus i naredi im: “Ne idite k poganima, ne ulazite ni u jedan samarijski grad! Nego idite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Na svom putu navješćujte: Blizu je kraljevstvo nebesko! Liječite bolesnike, uskrisujte mrtvace, čistite gubavce, izgonite zle duhove! Besplatno primiste, besplatno i dajte!”

Isus i apostoli

Komentar

Molim Te danas za sve svećenike – župnike, ispovjednike, za sve pastire. A za koji dan imat ćemo mladomisnike: njima budi osobito blizak! Daj da rasipno daju, kao što si Ti to činio u svom zemaljskom životu. Pa neka Te u njima i kroz njih mnogi otkriju u svojoj sredini.