Došašće 2016.

Božićna ISPOVIJED je u ponedjeljak 12. prosinca 2016. u 18.00 sati.

Na Zvonik naše crkve stavljena je pozlaćena jabuka i iznad nje Križ, preostaje nam još bojanje.
Krovište uz manje zahvate trebalo bi dobiti svoj konačni izgled,
Hvala dragome Bogu za dosada izvedene radove, molimo da i dalje blagoslivlje preostale radove.

Danas imamo dva listića, u jednome su samo darovatelji. Hvala na darovima za obnovu naše župne crkve.

PRVOPRIČESNICI u subotu vjeronauk u 12.00 sati u Crkvi.

Krizmanici vjeronauk po rasporedu.

U četvrtak u 20.00 sati susret Mladih na župnom dvoru.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić, kalendare…