Krizma 2014.

SAKRAMENT SVETE POTVRDE

U srijedu, 30 travnja, u 19.30 sati bila je ispovijed naših krizmanika, a u četvrtak, 1. svibnja 2014., u 11.00 sati pod svetom misom podijeljen im je sakrament svete potvrde.

Naši ovogodišnji krizmanici

1. Filip Andrić

2. Anamarija Antolović

3. Barbara Baričević

4. Petar Krešimir Barun

5. Kristijan Batinić

6. Miroslav Bilić

7. Nicole Blažinić

8. Bruno Bošnjak

9. Petar Bošnjak

10. Valentina Brtan

11. Dora Crnčević

12. Mihael Domenkuš

13. Maja Drenški

14. Zlatan Dujak

15. Mario Đurić

16. Jurica Facković

17. Marija Gašpar

18. Lucija Gašparac

19. Marko Gračak

20. Erik Habek

21. Hana Hadaš

22. Matija Hrvoj

23. Domagoj Kovačić

24. Natalija Kovačić

25. Josip Kozić

26. David Kralj

27. Iva Majcan

28. Marko Majcan

29. Marta Maleković

30. Matea Markovanović

31. Valerija Marković

32. Marija Mastanjević

33. Inga Matijašević

34. Marko Meglaj

35. Petra Meglaj

36. Sarah Meglaj

37. Ana Milošević

38. Maja Nikolić

39. Antonia Perša

40. Mihael Pijetlović

41. Dora Polovanec

42. Miroslav Polovanec

43. Matija Poljak

44. Stjepan Popović

45. Hrvoje Pregorec

46. Matea Pukšec

47. Tomo Ratko

48. Nika Rostaš

49. Ivana Saraga

50. Philip Sven Semeš

51. Martina Semper

52. Domagoj Spevec

53. Filip Spevec

54. Magdalena Spudić

55. Iva Šebek

56. Nikola Šimičić

57. Kristijan Škes

58. David Tepavac

59. Antonio Trempetić

60. Matija Turčin

61. Nikola Vuger

Blagoslovio vas Gospodin i čuvao vas!

Pokazao vam svoje lice i smilovao vam se!

Obratio k vama svoje lice i dao vam mir!

Gospodin Vas blagoslovio!

02.05.2014.