Isus u sinagogi u Nazaretu

Župni listić 730

godište XV. broj 4(730) − 27. siječnja 2019. godine

PDF fileŽUPNI-LISTIĆ-730.PDF

III. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Lk 1,1-4;14-21)

Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen. U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici . I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotnji u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: “Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima; proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima; na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.” Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: “Danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima.”

Komentar:

“Godina milosti Gospodnje”. To je u biblijsko vrijeme Staroga zavjeta bila godina kada su se praštali svi dugovi, oslobađali robovi, svatko je mogao svoj život početi ispočetka. To je bila jubilarna godina sveopćeg oproštenja i mira. U ritmu Starog zavjeta bilo je to svake pedesete godine.
Međutim, Isus je došao proglasiti godinu milosti Gospodnje koja više nikada neće prestati, jer je trajan i njegov dar oproštenja.


I PTICE VOLE ŽIVJETI

Imao sam sedam ili osam godina. Često sam se igrao s dječakom iz susjedstva. Zvao se Heinrich Brasch. On me naučio kako se prave praćke. Gumenu vrpcu treba pričvrstiti na rašljastu granu. Takve smo grančice izrezivali iz živice. Bilo je proljeće, korizma, vrijeme Gospodinove Muke. Jedoga nedjeljnog jutra Heinrich me pozove:

“Idemo na brdo, gađati ptice!”

Srce mi je uzbuđeno tuklo. Nije to mala stvar: prvi put gađati pticu. Do tada smo gađali koješta. No sad će to biti ozbiljno. Bojao sam se. Nešto nije bilo u redu. Pomislih da je ipak nedjelja. Ali, ne usudih se suprotstaviti. Heinrich bi me ismijao. Bio bih osramoćen. Dođosmo do voćaka koje su tek pupale. Golo granje. Topli vjetar i pokoji cvijetak u travi.

“Pogledaj eno zebe!”

Obazro sam se. Ptičica je radosno kliktala na grančici.

“Tiho!” – šapne Heinrich. Baci se na zemlju te na sve četiri otpuza do drveta. Stavi kamenčić u praćku i nategne gumu. Ja sam jednostavno morao činiti sve kao i on. Nisam imao snage odustati. No moja se savjest već probudila. Znao sam da sve to nije u redu.

U taj tren razliježe se iz doline zvuk jutarnjeg zvona. Kao da hita u pomoć maloj ptici. I glasu moje savjesti.

Skočio sam i daleko odbacio praćku. Ptičica se preplašila i odletjela. I Heinrich je naglo ustao. Bijesan kao ris.

“Gade!” – siktao je, “ja ću ti pokazati.”

Ali ja se nisam bojao. Sav sretan slušao sam kako zvona zvone.

“Ne smijemo ubijati, Heinrich”, rekao sam mirno. “I ptice vole živjeti. Kao i mi!”

On je od toga jednostavno zanijemio. Stajao je i slušao kako zvona zvone. Od tada se nisam više bojao da će me netko ismijati. Kad mi prijatelji nešto predlože, ja pitam sam sebe je li to dobro ili zlo, i radim po svojoj savjesti.

Albert Schweitzer


Kad se molitva izlijeva, grijesi se pokrivaju.

 Sv. Ambrozije (340.–397.)


DAROVI ZA CRKVU

  1.  VLADIMIR i MONIKA Gačar Zlatarska 70, M. Polje 500 Kn
  2. Obitelj IGRC Kučilovečka 29, Kučilovina 200 Kn

 Svim darovateljima iskreno hvala!


Sakramenat svetog krštenja primili su:

TENA ŠPREM drugo dijete Filipa i Eme r. Hojka iz Prekvršja

Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!


Ovih dana napustili su nas:

ZVONKO KUREN iz Đurđekovca u 61. godini.

STANISLAVA MEDEK r. Belović iz Kučanca u 82. godini.

ŠIMUN KRIŽANAC iz Vugrovca u 74. godini.

Dobri Bože, uvedi ih u svoje vječne stanove!


NAJBOLJI PRIJEVOD BIBLIJE

Četiri su svećenika raspravljala o vrijednosti različitih prijevoda Biblije.

Jednom od njih je više odgovarao prijevod Kršćanske sadašnjosti zbog kvalitete prijevoda na hrvatski jezik. Drugi se nije složio, tvrdeći da je prijevod Novog zavjeta u Jeruzalemskoj Bibliji bliži grčkom izvorniku. Treći je objasnio da ga oduševljava neki drugi prijevod. A koji prijevod Vama odgovara? – upitali su četvrtoga koji je sve vrijeme šutio, slušajući razloge one trojice. Meni se najviše sviđa prijevod moje majke – odgovorio je nakon nekoliko trenutaka razmišljanja. Trojica svećenika su iznenađeno pogledala kolegu.

– Tvoje majke? – Nismo znali da je tvoja majka prevela Bibliju.

Prevela ju je u život. Svakoga dana svoga života. Bio je to najuvjerljiviji prijevod koji sam ikada vidio.

 autor nepoznat


RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 28. I. – 3. II. 2019.

PON. – – – – – – – – – –
UTO. u 18.00 sati + IVICA Kočić, na jednu nakanu, MARTIN, CILA, VINKO, i obit. Golub, ANA i obit. Bračić, BARA, ANA, i obit. Židak, TEREZA i obit. Petljak, ELIZABETA god. i FRANJO Gerić, ANA god. MATO i obit. Žunac. IVAN, STJEPAN, IMBRO, AMALIJA, JANA Đuran, VID, STJEPAN, ANASTAZIJA i ZLATA Popović, PERO Mudifaj, IVAN Podgorski, IVAN, LJUDEVIT, MARIJA i JELICA Mesec, MARTINA i obit. Vuger, VID i MARIJA Galović, RUŽICA god. i obit. Sedinić, JOSIP god. i obit. Židak, JOSIP i MANDA Ćosić
SRI. u 18.00 sati + ANA god, i JOSIP Gračak,, MARIJA Žapčić
ČET. u 18.00 sati + IVO Vuksanović, JASNA Petir
PET. u 18.00 sati – Nakana Molitvenih vjenčića
SUB. u 18.00 sati – Zahvala za 50 god. braka FRANJE i KATICE Vuger
NED. u 9.15 sati
u 11.15 sati
u 15.00 sati
+ MIHAEL Pijetlović
– Župna
– u GORANCU

OBAVIJESTI: 

Utorkom iza svete mise „TREĆE SRCE“ moli za nerođene.

Srijedom velika devetnica na čast sv. Josipa.

Četvrtkom iza svete mise klanjanje i blagoslov PRESVETIM.

Vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE i KRIZMANIKE po rasporedu

U subotu u 12.00 sati proba Malog zbora.

U subotu bila bi radna akcija na župnom dvoru. Dođimo oko 9.00 sati. DOBRO DOŠLI!

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, MAK, župni listić…


Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Broj umnoženih primjeraka: 500